Čerpání evropských dotací by se mělo zjednodušit | E15.cz

Čerpání evropských dotací by se mělo zjednodušit

Čerpání evropských dotací by se mělo zjednodušit
Čerpání evropských dotací by se mělo zjednodušit
• 

.

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Česká republika má za sebou desetileté zkušenosti ze dvou programových období EU. Prostředky z evropských fondů dovolily vzniknout řadě projektů. Přispěly k vytvoření nových pracovních míst, vybudování školských zařízení, nebo vylepšení městských parků a komunikací.

S jakými problémy se firmy a municipality nejčastěji potýkaly a v jaké výši musely využívat cizí zdroje, aby byly jejich projekty naplněny? Jaké změny čekají na žadatele o dotaci v programovém období 2014-2020 a na koho se mohou se svými vizemi obrátit? Na tyto otázky nám odpovídal Jan Hanuš, vedoucí specializovaného centra

.

Často je s dotačními programy spojována administrativní náročnost a nadměrná kontrola, stěžují si také vaši klienti na tyto problémy?

Ano, tyto a další problémy, jako nejednotné zdroje informací, časté změny podmínek pro žadatele, nebo nepředvídatelné výsledky kontrol z různých státních orgánů jsou vůbec nejčastějším terčem kritiky. I přes tyto problémy se však městům, obcím, ale i firmám žádost o dotace vyplatí. Pro nové období 2014-2020 navíc připravuje státní správa řadu změn, které by měly vést ke zjednodušení celého procesu.

Vnímáte nějaké rozdíly u žadatelů z řad obcí a měst v porovnání s podnikateli?

Určité diference mezi podnikateli a municipalitami existují. Obce podávají obecně větší množství žádostí o granty než firmy, úspěšnost v jejich získání je ale vyrovnaná. Obecně platí, že podnikatelé žádají o větší dotační částky a samotná dotace pak firmám pokryje menší podíl výdajů, než je tomu u měst a obcí. Výše dotace se u obou subjektů pohybuje průměrně v rozmezí od 3 do 4 milionů korun. Zároveň je pravidlem, že čím je obec nebo podnik větší, žádá i o vyšší množství prostředků.

Musejí žadatelé často přistoupit k financování projektů prostřednictvím cizích zdrojů, a kdo nejčastěji vyhledává poradenství či financování Komerční banky?

Se zpracováním žádostí se firmy a municipality nejčastěji obrací na poradenské společnosti. Zároveň ale často využívají služeb bankovních specialistů. V současné době zaznamenáváme hlavně z řad obcí pozitivní reakce na naší odbornou podporu. O spolupráci s bankou při zpracování projektů přemýšlí stále více našich klientů, neboť zájem žadatelů o využití cizích zdrojů na předfinancování nebo spolufinancování dotovaných projektů narůstá.

Na Komerční banku se obrací municipality a podnikatelé s žádostmi o spolufinancování projektů zhruba ve stejné míře. Úvěr pokrývá většinou asi 50 % hodnoty projektu. Bankovní zdroje využívají především naši současní klienti, kteří již využívají služeb KB EU POINT specialistů.

Jan HanušAutor:

S programovým obdobím pro roky 2014-2020 se pojí řada změn. Jaké novinky se chystají pro toto dotační období a do jaké míry se změní zastoupení finančních nástrojů?

Hlavní výhody nového programového období vidím ve snížení počtu operačních programů z dosavadních 17 na 8. Všechny dotační tituly by se měly řídit jednotnými pravidly. A to zásadní je, že Česká republika bude mít k dispozici asi 22 miliard EUR, což je velmi zajímavý objem prostředků.

Jaké služby zajišťuje Komerční banka pro žadatele o evropské dotace a kdy je nejvhodnější doba, aby se municipality a firmy na Komerční banku obrátily?

Komerční banka má své vlastní specialisty, kteří v rámci KB EU POINT poskytují klientům žádajícím o dotace zdarma komplexní poradenský servis. Pracovníci mají zastoupení ve všech regionech České republiky a všem, kdo mají byť třeba jen základní představu o svých investičních plánech, doporučuji kontaktovat KB co nejdříve. Společně totiž mohou najít nejen nejlepší způsob financování projektu, ale také najít vhodný dotační program. Zkušenosti specialistů KB EU POINT vycházejí z dlouhodobé praxe v oblasti evropských i národních dotací.

Služby KB EU Point
■ komplexní informace o vhodných dotačních zdrojích
■ na míru šité financování
■ rozsáhlý tým interních a externích odborníků ve všech regionech ČR
■ bezplatná infolinka: 800 900 930
Autor: .

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah