Investiční newsletter: Přišel čas přesunout peníze ze spořicích účtů do dluhopisových fondů

Dluhopisové fondy v současnosti nabízejí možnost zafixovat si vyšší úročení i na příští roky.

Dluhopisové fondy v současnosti nabízejí možnost zafixovat si vyšší úročení i na příští roky. Zdroj: Tereza Kovandová

2
Fotogalerie

Díky růstu úrokových sazeb se zejména v posledním roce těšily velkému zájmu českých střadatelů spořicí účty, termínované vklady či fondy, jejichž výnos je navázaný na základní úrokovou sazbu České národní banky. Dvoutýdenní repo sazba ČNB vzrostla v období od června 2021 do loňského června z 0,25 procenta na stávajících sedm procent. Tak vysoko však už za další rok nemusí být. Zejména pokud se potvrdí předpoklady, že inflace bude klesat.

Kdo si chce zajímavé a poměrně bezpečné zhodnocení volných peněz zajistit i na nejbližší roky, měl by začít vážně uvažovat i o dalších možnostech, například o investici do některého z dluhopisových fondů.

K odběru investičního newsletteru, který do e-mailových schránek chodí každé pondělí dopoledne, se můžete přihlásit zde. Nejnovější vydání newsletteru najdete vždy zde.

Dluhopisy se již vyšším úrokovým sazbám přizpůsobily. Ceny tuzemských státních bondů od předminulého roku klesaly, což se projevilo na růstu jejich výnosů (ty se pohybují inverzně k ceně – pozn. red.). Například u českých pětiletých vládních dluhopisů se před dvěma lety pohyboval výnos okolo 1,3 procenta, v současnosti je přibližně 5,3 procenta. Podobný byl vývoj u desetiletých státních bondů – z přibližně 1,8 procenta před 24 měsíci se výnos dostal k nynějším pěti procentům. Loni na podzim dokonce přesahoval šest procent.

VÝVOJ VÝNOSU ČESKÝCH PĚTILETÝCH VLÁDNÍCH DLUHOPISŮ (V %)http://www.worldgovernmentbonds.com/Pramen: worldgovernmentbonds.com

Dluhopisové fondy, které vládní bondy nakoupily či postupně nakupují za nižší ceny, si tak zajišťují pro další roky zajímavé výnosy. Navíc pokud se situace obrátí a výnosy začnou klesat, dojde k růstu cen dluhopisů, což ještě více podpoří zhodnocení dluhopisových fondů. Tato situace se netýká jen českých vládních dluhopisů, podobný vývoj lze očekávat i u vládních bondů řady jiných zemí či u dluhových cenných papírů emitovaných korporacemi.

„Nyní trhy vyhlížejí vrchol úrokových sazeb a s odstupem budou očekávat jejich snížení. Jakmile toto nastane, tak klientům, kteří využívají krátkodobých bankovních úložek, velmi rychle jejich úročení opět klesne,“ říká Martin Kujal, portfolio manažer J&T Investiční společnosti. „Dluhopisy a dluhopisové fondy nyní efektivně nabízejí možnost si zafixovat vyšší úročení na delší dobu. Proto dluhopisové investice v současné době stojí za zvážení,“ dodává. 

Také analytička ČSOB Asset Management Michaela Toperczerová vnímá současnou výši dluhopisových výnosů jako atraktivní investiční příležitost. „Výhled klesajících výnosů, a tedy rostoucích cen dluhopisů na investičním horizontu konzervativních investic okolo tří let přináší navíc potenciál zajímavého výnosu z přecenění,“ upozorňuje.

Podle Toperczerové by se investoři neměli nechat odradit nízkou výkonností dluhopisových fondů z předchozích let. „Co dluhopisy při růstu úroků vzaly, dokážou při svém opětovném poklesu zase vrátit. Jen v dnešním prostředí přetrvávající inflace na to budou možná potřebovat více času, než jsme původně čekali,“ podotýká.

ANKETA

Jaký typ či jaké typy dluhopisových fondů mohou být podle vás nejzajímavější z hlediska potenciálního zhodnocení v příštích letech?

Investiční stratég společnosti Conseq Michal Stupavský: Nejvyšší potenciál zhodnocení do příštích let mají logicky dluhopisové fondy zaměřené na korporátní dluhopisy, které obnášejí oproti vládním dluhopisům o něco větší investiční riziko. V tomto ohledu doporučujeme fondy korporátních dluhopisů, které jsou široce diverzifikované, co se týče regionů i průmyslových sektorů. Dále by zvolené fondy korporátních dluhopisů měly obsahovat desítky jednotlivých dluhopisových emisí, aby bylo minimalizováno riziko, že případný úpadek několika společností způsobí zásadní pokles tržní hodnoty fondu.

Martin Kujal, portfolio manažer J&T Investiční společnosti: Záleží na výnosových cílech a toleranci k riziku investora. Podnikové dluhopisy s vysokým kreditním hodnocením, což jsou dluhy velkých, málo zadlužených firem, v průměru nabízejí o jedno až 1,5 procenta vyšší zhodnocení než dluhopisy státní. Fondy tzv. high yield dluhopisů mohou reálně doručit výnos v průměru o tři procenta vyšší než dluhopisy státní. Riziko je zde pochopitelně vyšší a fondy mu čelí rozložením portfolia mezi velké množství dluhopisů. 

Michaela Toperczerová, analytička ČSOB Asset Managementu: Vzhledem k tomu, že jsme v Česku a v USA v cyklu měnové politiky o něco napřed před eurozónou a navíc české dluhopisy nabízejí relativně vysoké výnosy, preferujeme české a americké dluhopisy před evropskými. V eurozóně stále vnímáme velké riziko plynoucí z možného dalšího růstu úrokových sazeb i výnosů, a jsme tedy opatrnější.

Korporátní dluhopisy přidáváme do našich dluhopisových portfolií selektivně, preferujeme kvalitu a striktně dodržujeme pravidla diverzifikace, aby jednotlivé korporátní emise byly ve fondech zastoupeny jen v jednotkách procent. Rizikovější dluhopisy by měly představovat pouze „koření portfolia“, ne jeho základ.

VIDEO: Co nás čeká v roce 2023? Levnější byty i propad koruny

Video placeholde
• Videohub