Marek Nisler: Při přechodu na novou energetiku bude hrát klíčovou roli vodík

Vítkovice uvedly v Ostravě do provozu 1. veřejnou vodíkovou plnicí stanici v ČR

Vítkovice uvedly v Ostravě do provozu 1. veřejnou vodíkovou plnicí stanici v ČR Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Je vodík dalším zdrojem energie hned po uhlí, ropě nebo plynu? Pokud bychom vzali v potaz zvyšující se ceny energií a obecně skupinu fosilních paliv, která před sebou pravděpodobně nemají světlou budoucnost, mohli bychom se domnívat, že vodík by mohl být klíčovým hráčem při přechodu na novou energetiku. Jde o trh velikosti jedenácti bilionů dolarů.

Když už se bavíme o vodíku, mám tím na mysli dihydrogen, tedy H2, což je čirý plyn bez zápachu, který i přesto, že je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru, je na Zemi ve své čisté formě prakticky nedostupný.

Proč by se tedy naše pozornost měla ubírat k vodíku, když stejně jako elektřina není zdrojem energie? Vodík je především nosičem, který spojí primární zdroj energie s konečným využitím. Jednoduchým příkladem může být vodíkové auto, jež funguje na elektrický pohon a energii čerpá z palivového článku poháněného vodíkem. A jaké jsou tedy emise? Při spalování vodíku se uvolňuje H2O, tedy pouze voda.

Největší výzvou bude zlevnit výrobu, protože ta samotná je zatím poměrně nákladná. Na výrobu „zeleného“ vodíku je potřeba využití obnovitelných zdrojů, kdy je elektrolyzér, který zajišťuje proces štěpení vody, napojen například na větrnou farmu.

Green Deal pro Evropu. Co to je a jak má pomoci od zhoršování životního prostředí:

Video placeholde
Green deal pro Evropu. Co to je a jak má pomoci od zhoršování životního prostředí? • Videohub

Vodík má ale po celém světě masivní podporu ze strany vlád při přechodu na bez­emisní energetiku, a je tak podporován tučnými investicemi. Existující změny můžeme spatřit například v lodní přepravě firmou Maersk, jež chystá uvést kontejnerovou loď s nulovými emisemi. Podobně francouzský železniční provozovatel minulý rok zadal objednávku na elektrovlaky na vodík. Všestrannost vodíku se dá využít v mnoha segmentech, ať už se jedná o průmysl, dopravu, nebo zemědělství.

Vodík může v neposlední řadě snížit uhlíkové emise o více než třetinu do třiceti let. A může také přinést třicet milionů pracovních míst po celém světě.

Autor je sales manažerem v Amundi CR Asset Management