České firmy mají jedny z nejvyšších nákladů na zaměstnance v regionu

.

. Zdroj: Marketing Zone s.r.o.

Náklady firem na zaměstnance v Česku patří mezi nejvyšší ve střední a jihovýchodní Evropě. Dlouhodobě vyšší je má Rakousko, které ale postupně dohánějí Česko, Slovinsko a Slovensko. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti TPA. Analýza upozorňuje, že posuzování nákladů na zaměstnance hraje pro firmy roli při rozhodování o umístnění podniku.

Analýza zkoumala náklady firem na zaměstnance od vrcholných manažerů po dělníky ve dvanácti zemích střední a jihovýchodní Evropy. Podle ní dlouhodobě platí, že země, které nejsou členy Evropské unie, mají nižší personální náklady. Zvyšují se podle doby, po kterou je daná země v EU, výjimkou je Chorvatsko, které do unie vstoupilo v roce 2013, ale personální náklady jsou tam na úrovni Maďarska, které vstoupilo v roce 2004.

„V České republice mají manažeři, vedoucí pracovníci a administrativní pracovníci druhé nejvyšší finanční ohodnocení v rámci střední a jihovýchodní Evropy,“ uvedl partner TPA Jan Soška.

Nejvyšší náklady firem na zaměstnance ze sledovaných zemí jsou v Rakousku. „Vysoká míra inflace a konkurenční boj o odborníky zvyšují náklady ve střední a východní Evropě. I když tyto náklady rostou rychleji než v Rakousku, proces vyrovnávání v zemích jihovýchodní Evropy bude ještě dlouho pokračovat,“ konstatoval jeden z autorů analýzy Thomas Haneder.

Podle analýzy hrají personální náklady významnou roli při rozhodování mezinárodních společností o umístění jejich firem. Problematiku ještě zvýraznil současný trend přesouvání dodavatelských řetězců do blízkých a spřátelených zemí.

Zároveň analýza konstatuje, že při rozhodování o umístění podniku hrají roli i další kritéria, jako je úroveň vzdělání, kvalifikace a pracovní předpisy.