ČSÚ: Důvěra v českou ekonomiku se v dubnu snížila

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: 7 Marek Podhora

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v dubnu snížila. Souhrnný indikátor důvěry ve srovnání s březnem klesl o 1,5 bodu. Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku zvýšila jen ve stavebnictví. V obchodě, ve vybraných službách a v průmyslu se snížila. Důvěra spotřebitelů nepatrně stoupla. Meziročně je souhrnný indikátor důvěry nižší, uvedl dnes Český statistický úřad.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v dubnu meziměsíčně mírně zvýšil a v meziročním srovnání je i nadále značně nižší. „Ze šetření mezi spotřebiteli v dubnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců mírně snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace i ze zhoršení jejich vlastní finanční situace,“ oznámil ČSÚ. Nepatrně se snížil také podíl těch, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti. Úmysl spořit se snížil. Respondenti se i nadále více obávají růstu cen.

V průmyslu se v dubnu hodnocení současné celkové ekonomické situace mírně snížilo, stejně jako hodnocení současné celkové a zahraniční poptávky. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů zvýšily. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v dubnu mírně snížilo a dosáhlo 82,6 procenta. Zajištění práce zakázkami odhadují dotázaní o něco méně než v předchozím čtvrtletí.

Sezónně očištěné indikátory důvěrySezónně očištěné indikátory důvěry | CSU

Téměř polovina firem míní, že hlavní bariérou růstu produkce je opět nedostatečná poptávka. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce stále mírné zvýšení tempa výrobní činnosti a snížení tempa zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou nižší než v březnu. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci snížila, meziročně je také nižší.

Ze šetření o investiční činnosti vyplývá, že po mírném růstu v loňském roce očekávají respondenti ve zpracovatelském průmyslu pro letošek růst investic zhruba o osm procent. Podle ČSÚ přitom půjde převážně o obnovu výrobních zařízení, méně pak o rozšíření výrobních kapacit a pořízení nových technologií.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v dubnu meziměsíčně zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti březnu také zlepšilo. Firmy očekávají mírný pokles ve stavební činnosti a stejně tak i snížení zaměstnanosti. Zajištění práce zakázkami se znovu mírně zvýšilo. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři měsíce jsou nižší než v březnu, pro příštích šest měsíců jsou nepatrně vyšší. Celkově se však stále nízká důvěra ve stavebnictví vlivem stavební sezony v březnu i dubnu mírně zvýšila, ale je stále nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace oproti březnu snížilo. Zásoby se zvýšily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou oproti minulému měsíci nižší. Celkově se v dubnu důvěra v obchodě meziměsíčně i meziročně snížila.

Ve vybraných odvětvích služeb se v dubnu hodnocení ekonomické situace oproti březnu mírně zvýšilo. Hodnocení poptávky se snížilo, její očekávání pro příští tři měsíce se nezměnilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři měsíce se také nezměnilo, pro příštích šest měsíců je nižší. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně snížila, ale v meziročním srovnání je o 1,3 bodu vyšší.