Deset dobrých skutků: Potmě se nestárne. Nevidomí pomáhají seniorům trávit čas

Skupinová fotka nevidomých, kteří navštěvují seniory

Skupinová fotka nevidomých, kteří navštěvují seniory Zdroj: Petr Macek

Služba Návštěvy POTMĚ vznikla na jaře 2018 pod hlavičkou Nadačního fondu Českého rozhlasu jako sesterský projekt sbírkového projektu Světluška. Na snímku herci Jan Přeučil a Eva Hrušková na adventní návštěvě v budově rozhlasu
Po tmě se nestárne
3
Fotogalerie

Senioři často říkají, že je lepší mlčet ve dvou než o samotě. Nezisková organizace Spolu s vámi jde tomuto krédu naproti a nabízí v projektu Návštěvy potmě návštěvy seniorů v domácnostech či pečovatelských službách. Hosté však nejsou ledajací, všichni mají nějaké zrakové postižení, nebo jsou zcela nevidomí.

„V našem týmu vidí pouze grafik a účetní,“ říká s humorem ředitelka neziskovky Šarlota Hambergerová, která se sama také potýká s těžkým zrakovým postižením. Její tým, jenž čítá kolem deseti lidí, moc dobře ví, že světy seniorů a nevidomých se mohou vzájemně obohatit.

Hlavním smyslem projektu je být nablízku seniorům a trávit s nimi čas, zrakově postižení pracovníci však přicházejí i s bohatým programem. „Za seniory docházíme s nejrůznějšími nabídkami aktivit. Hrajeme s nimi hry v pohodlí jejich domova nebo je zveme na různá hudební představení či předčítání příběhů,“ objasňuje Hambergerová, jakými způsoby se celý tým snaží vykouzlit úsměv na tváři všem potřebným.

Spolu s vámi má nyní přibližně 250 klientů, přičemž roční obrat dosahuje 1,5 milionu korun. „Žijeme z kombinace finanční pomoci od státu, využíváme nejrůznějších dotací, ale musíme čerpat i z vlastních zdrojů,“ poodhaluje finanční zákulisí neziskové organizace Hambergerová. Nejtěžší ze všeho je podle ní sehnat dostatek financí na mzdy všech pracovníků. Aby je mohla organizace spravedlivě finančně odměnit, musí žádat o peníze úřad práce a čerpat i z peněz, které organizace získá z prodeje služeb.

To však neznamená, že by Češi nechtěli přispívat na dobročinné účely. Podle Hambergerové je problém v něčem jiném. Když se prý objeví donátor, který by organizaci rád přispěl třeba i tučnějším obnosem, touží po tom, aby přispěl na něco, co je vidět. „Mzdy pracovníků vidět nejsou a nemluví se o nich. Možná proto mají lidé pocit, že nejde o nic důležitého. Opak je ale pravdou,“ dodává ředitelka projektu.

O pracovníky ústav nouzi nemá, což se na první pohled může zdát jako pozitivní. Věc se však má docela jinak. Nezaměstnanost nevidomých v produktivním věku se v Česku pohybuje na hranici sedmdesáti procent. I proto má organizace četný zástup zájemců o jakoukoli pozici. Tým o deseti lidech však ústavu zatím bohatě stačí i díky neustále se zdokonalujícím technologiím, které nejen zrakově postiženým lidem výrazně ulehčují život. „Velký podíl na tom má pandemie, která vývoj technologií značně urychlila. Veškerou agendu teď zvládáme dělat on-line, což je pro nás obrovský přínos,“ pochvaluje si Hambergerová.

Projekt Návštěvy potmě staví svou službu na talentu, profesionalitě, osobním nasazení a na samostatnosti. Nevidomí pracovníci pomáhají seniorům vyrovnat se se ztrátou kognitivních funkcí včetně zraku, doporučí vhodnou pomůcku či úpravu domácnosti a naučí je postupy, které seniorům pomohou k samostatnosti. Členové týmu jsou výjimeční zejména postojem ke svému zdravotnímu omezení. Upozorňují na to, že zrakové postižení není nevýhodou, ale skutečností, kterou je možné vnímat jako přidanou hodnotu.

O projektu
Projekt Návštěvy potmě vznikl v roce 2017 pod hlavičkou Nadačního fondu Českého rozhlasu. Po dvou letech skončil, ale tým zrakově postižených, který v něm působil, založil v roce 2019 neziskovou organizaci Spolu s vámi. Ta Návštěvy potmě vzala pod svá křídla. Nevidomí docházejí na návštěvy za seniory domů a do center denních služeb i pobytových zařízení a na základě společných zájmů se snaží povzbudit jejich chuť a elán do života. Návštěvy také umožňují těm, kdo o své nejstarší s láskou pečují, získat potřebný čas pro sebe.