Česko asi nevyčerpá evropské dotace na modernizaci železnic | E15.cz

Česko asi nevyčerpá evropské dotace na modernizaci železnic

Česko asi nevyčerpá evropské dotace na modernizaci železnic
ilustrační foto
• 
ZDROJ: Škoda Vagonka

ČTK
pav

Česká republika zřejmě nestihne vyčerpat evropské dotace na modernizaci železnic, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Ministerstvo dopravy podle něj o projektech nekoridorových tratí rozhodovalo netransparentně a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) některé veřejné zakázky na dodatečné stavební práce zadala až poté, co byly tyto práce provedeny.

Při kontrole období od roku 2009 se kontroloři soustředili především na elektrizaci nekoridorových železničních tratí. Česko může z EU na modernizaci železnic v nynějším dotačním období čerpat v Operačním programu Doprava 393,5 milionu eur (asi 10,8 miliardy Kč), ke konci předloňska přitom byla příjemcům proplacena včetně záloh asi třetina této částky a u Evropské komise schválena jen zhruba desetina, konkrétně 40,6 milionu eur. „Ministerstvo dopravy tento trend kontrolorům vysvětlilo jen obecně, když argumentovalo zdržením v přípravě velkých projektů,“ uvedl NKÚ.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že na hrozbu nevyčerpání evropských dotací pro modernizaci železnic samo předloni upozornilo. „Je pravda, že v roce 2010 došlo tehdejším vedením ministerstva dopravy k zastavení příprav staveb na železnici. V roce 2012 však dostala SŽDC úkol přípravu staveb nejen obnovit, ale dokonce ji i zintenzivnit. Díky tomu je nyní připraveno i několik náhradních projektů, které napomůžou řádnému čerpání peněz až do roku 2015,“ podotkl mluvčí Martin Novák.

Mezi náhradní projekty podle něj patří například modernizace zabezpečení železničních přejezdů na regionálních tratích a úpravy tratí, kterými se zvýší rychlost vlaků a zlepší přístup k nim. Podmínkou je ale podle ministerstva plná spolupráce měst a obcí při přípravě projektů, stavební zakázky navíc komplikuje odvolávání účastníků soutěží.

NKÚ: Měnily se finanční a časové parametry projektů

Údajné netransparentní rozhodování ministerstva dopravy o přípravě a výstavbě projektů se podle NKÚ projevovalo třeba v tom, že ministerstvo někdy nejdřív samo zpochybnilo věrohodnost dokladů od SŽDC, avšak později na základě totožných dokladů stavební akci schválilo. NKÚ také upozornil, že během rozhodování o přípravě a výstavbě projektů se měnily jejich finanční a časové parametry, aniž by ministerstvo nebo SŽDC vyhodnotily příčiny a dopady těchto změn. „Použitý systém indikátorů a údajů ve výroční zprávě Operačního programu Doprava není věrohodným podkladem pro objektivní vyhodnocení účelnosti a efektivnosti podpory poskytované z fondů EU,“ tvrdí NKÚ.

Kontroloři také zjistili, že některé změny v předmětu a rozsahu díla provedli dodavatelé jen na základě pokynů správce stavby, aniž by na tyto změny uzavřeli dodatky ke smlouvám o dílo. Například při elektrizaci trati Zábřeh-Šumperk proplatila SŽDC jen na základě pokynů správce stavby, tedy bez platných smluv, práce za 15,7 milionu korun. „Zadáváním dodatečných stavebních prací v jednotném řízení bez uveřejnění až po jejich provedení SŽDC pouze formálně naplnila příslušné ustanovení zákona o veřejných zakázkách,“ uvedl NKÚ.

Kontrolní úřad také upozornil, že podle znění některých smluv o dílo byly rezervní položky chápány jako součást celkových smluvních cen díla, aniž by smlouvy stanovily způsob a podmínky jejich čerpání.

Autor: ČTK, pav
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!