Petr Dolínek: Hlavně potřebuji, aby se jízdné vybíralo | e15.cz

Petr Dolínek: Hlavně potřebuji, aby se jízdné vybíralo

Petr Dolínek
Petr Dolínek
• 
ZDROJ: CTK

Tereza Čapková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Zlevnění pražského jízdného nepovažuje za nebezpečný finanční experiment, dopravní podnik má ještě rezervy a prostor, kde se dá uspořit. Budoucnost opencard vnímá jako velkou neznámou, důležité je, aby se jízdné vybíralo, i o tom hovořil pro server E15.cz náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

E15.cz: Očekáváte, že zlevnění ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu o tisíc sto korun přitáhne do metra, autobusů a tramvají více cestujících?

Snížení má dvě dimenze. Jedna je sociální, když si vezmete čtyřčlennou rodinu, kde jsou dva vysokoškoláci a do toho si jízdenku kupují i rodiče, tak se částka za jízdné pohybuje velmi vysoko. Druhým aspektem je, že chceme přitáhnout lidi do městské hromadné dopravy. Myslíme si, že by ji měli více využívat, tím pádem by se snížila i automobilová doprava v Praze.

E15.cz: Kolikaprocentní nárůst odhadujete?

To si odhadnout netroufneme, proto jsme si dali dvouletou lhůtu. Potom budeme vyhodnocovat, zda efekt přišel nebo nepřišel. A jestli se třeba nestalo, že náklady na celou aktivitu byly vyšší než přínos. Uvidí se, kolik se podaří prodat kuponů.

E15.cz: Už víte, kdo by měl kompenzovat dopravnímu podniku propad financí z jízdného? Jednou jste zmiňoval, že si to má vyřešit dopravní podnik sám, jednou, že to zaplatí město.

Jedna věc je, že budeme hledat vnitřní úspory ve všech našich firmách včetně dopravního podniku. Chceme, aby se podívaly, stejně jako teď magistrát, na vnitřní chody a aby si nastavily možné úspory. V dopravním podniku by ale neměly být na úkor zaměstnanců a řidičů, ale například v oblasti IT. Druhá věc jsou kompenzace, kdyby se nevybralo tolik na jízdném. Regionální organizátor dopravy (ROPID), který dostává od Prahy peníze, dělá čtvrtletně se svými dopravci včetně dopravního podniku zúčtování. Díky tomu budeme kontrolovat, zda došlo k propadu nebo ne a dáme nějakou rezervu do rozpočtu hlavního města, kterou bychom na to pak mohli využít.

E15.cz: Takže jste připraveni propad vykompenzovat.

Když se neprodá tolik kuponů a naše očekávání se nenaplní, znamená to, že se o to v ten okamžik musíme postarat my.

E15.cz: Započítáte už rezervu na jízdné do rozpočtu na příští rok?

Budeme to probírat s náměstkyní pro finance. Když by došlo k propadu jízdného, bude rozpočet s nějakou částkou počítat.

E15.cz: Už máte představu, o kolik půjde?

V prvé řadě jsme se obrátili na vídeňský dopravní podnik a chceme, aby nám k zavádění slev na jízdném dali více informací. Stejně tak k dalším přípravným opatřením, protože v některých místech například omezili i vjezd automobilů. Teprve na základě toho si řekneme, od kdy by mohla být v Praze levnější jízdenka zavedená a na základě toho se dá stanovit i rezerva.

Rozebraný rozpočet

E15.cz: A máte už teď představu, z čeho chcete v rozpočtu ubírat, aby se peníze mohly přesunout na kompenzace?

V prvé řadě musíme rozebrat celý rozpočet, který nám tady nechala TOP 09, a jež skutečně neuvěřitelně navýšila běžné výdaje. Je potřeba se podívat, proč to udělala. A následně budeme řešit věci, které jsou prioritou pro nás. Tedy například to, aby více Pražanů používalo MHD.

E15.cz: Chcete také navazovat levnější jízdné na omezení vjezdu automobilů do centra?

To neříkám, říkám pouze to, že komunikujeme s Vídní, abychom zjistili, co všechno s tím je spojeno.

E15.cz: Proč s Vídní začínáte komunikovat až potom, co už jste zlevnění jízdného oznámili? Není to nebezpečný finanční experiment?

Nemyslím si, že by to byl nebezpečný experiment, vůle snížit jízdné tu je a chceme to učinit. Důležité je, že to již někdo udělal před námi. Myslím si, že je velmi zodpovědné se podívat, jaký způsobem jim to fungovalo a co s tím případně bylo spojeno. Nevymýšlet zase nějakou českou cestu, ale podívat se, jak to skutečně někde v praxi fungovalo a co se osvědčilo.

Parkovací omezení

E15.cz: Myslíte si, že zlevnění jízdného vytáhne z aut řidiče, kteří tam sedí spíše z pohodlnosti?

Řada lidí si říká, že pět tisíc za jízdenku nedá. Teď by to byl psychologicky rozdíl. I lidé v mém okolí, kteří doteď jízdenku neměli, by si jí za tyto peníze koupili. Navíc zavedeme parkovací zóny. Rozsah míst, kde se nedá zaparkovat jen tak, se zvětší. A když se to sečte, tak je to velká motivace, aby si lidé auto nevzali.

Rodiče s dětmi často brali třeba na návštěvu ZOO auto, ale teď, když by měli v kapse celoroční kupon, tak si řeknou, děti jedou zadarmo a já mám jízdenku v kapse. My si skutečně myslíme, že to může lidi namotivovat.

Byť mohou být nějaké výtky vůči čistotě v MHD, tak pořád patří v rámci Evropy mezi ty nejčistější. Myslím si, že tam není nic, co by lidi odrazovalo. A k pohodlí, máme hustou dopravní síť, ukázalo se to teď během námrazy, autobusy, které jezdily po svých klasických linkách, lidé skutečně využívali. Řada lidí opět zjistila, že autobusy normálně jezdí, a tak je použili.

E15.cz: V případě, že by opravdu zlevnění ročního kuponu přitáhlo více cestujících, bude potřeba navýšit i počet spojů, jste připraveni kompenzovat i to?

V prvních měsících budeme jak vyhodnocovat propad ceny jízdného, tak budeme sledovat, nakolik se skutečně zvýšilo používání městské hromadné dopravy. A následné kroky samozřejmě město udělá.

E15.cz: Praha intervaly i počet dopravních prostředků v ulicích měnila poměrně nedávno, kvůli úsporám.

Ano, ale pro nás je priorita toto.

E15.cz: U dopravního podniku jste zmiňoval, že by se mělo uspořit v oblasti IT, tam přitom už k úsporám došlo, v jakých dalších oblastech by měl podnik škrtat?

První věc je, že se musíme podívat na hospodaření firmy jako celku. Pak si to probrat po jednotlivých částech a říct si, kde se dá ještě nějaká úspora udělat. Chceme se podívat, kde se dá šetřit. V minulosti bylo hodně věcí outsorsováno a teď chceme vědět, na kolik má ještě outsoursing smysl a nakolik by bylo lepší soutěžit elektronickými aukcemi.

E15.cz: Nová rada má v plánu obměnit vedení městských společností, počítáte se změnami i v dopravním podniku?

Mám pod sebou tři firmy, z nich připravuji výběrové řízení na ředitele ROPID, protože tam není více jak šest let vysoutěžený ředitel, ale pouze pověřený. A co se týká dvou dalších firem, ať je to Technická správa komunikací (TSK) nebo dopravní podnik, tak se musím seznámit dopodrobna se všemi rozhodnutími, které se tam v minulosti staly, a až teprve udělám nějaká personální rozhodnutí.

E15.cz: Bývalé vedení města připravilo několik řešení, co by se dál mělo dít s projektem opencard, včetně zavedení úplně jiného systému. K čemu se přikláníte vy?

Bývalé vedení Prahy nám v této věci nikomu nic nepředalo, takže ani nevím, co vymysleli. A v tiscích do rady to nebylo zmíněno. Pořád mluvili o nějakých systémech a nebylo to tam. Projekt opencard si vzala za svůj paní primátorka společně se svými kolegy. Agendu od bývalých radních nedostala většina mých současných kolegů.

Opencard by neměla zatěžovat rozpočet

E15.cz: A s Operátorem Opencard jste o tom nejednal?

Operátor spadá pod pana kolegu Haška. K opencard mohu říci jedinou věc, že firma eMoneyServices (EMS) toho má za peníze Prahy vyvinuto daleko více, než Praha využívá. Je na místě seznámit se, co všechno už v rámci tohoto projektu existuje, a následně potom rozhodnout, co se má dít dál. Neříkám, že to má predikovat zachování stávajícího projektu.

E15.cz: A vy se přikláníte k nějakému řešení?

Já hlavně potřebuji, aby se jízdné vybíralo. To je důležité proto, abychom mohli platit dopravu v Praze. Jakou formou to bude, v tom nemám žádné priority. Nicméně je potřeba, aby to byl projekt, který nebude rozpočet Prahy a našich organizací do budoucna významně zatěžovat.

E15.cz: Koho vybrala městská rada jako rozhodce v arbitráži s firmou Inženýring dopravních staveb (IDS)?

Rada určila jako rozhodce pana Trojana. Pevně doufám, že si rozhodci velmi rychle vyberou předsedu, aby mohli rozhodnout v co nejkratším možném termínu.

E15.cz: Zmiňoval jste, že by se město nemělo s IDS soudit, ale zaplatit jí, když dluží.

První, co jsme zmiňovali, bylo, že bychom se chtěli vypořádat s těmi, kdo dluží. Nicméně jsme zjistili, že maximum peněz, co mohlo být ze smlouvy zaplaceno, skutečně zaplaceno bylo. Hledali jsme tak další formy, jak jinak ten spor řešit urychleně, bohužel se další cestu nepodařilo nalézt, proto jsme velmi rychle jmenovali rozhodce.

E15.cz: Tušíte, proč předešlí rozhodci odstoupili?

Ne, jejich zdůvodnění bude uvedeno v neveřejné části spisu, takže nemáme právo to vědět.

E15.cz: Pokud by Praha IDS nezaplatila, ohrozí to otevření tunelu Blanka?

Není to o tom, zda zaplatila či nezaplatila. Když rozhodne rozhodčí soud, že máme něco uhradit, tak to obratem uhradíme. Proto si myslím, že by to nemělo otevření Blanky ohrozit.

E15.cz: Jak moc je nezbytná IDS pro otevření Blanky?

Vzhledem k tomu, že firma přebírá dílo, tak je klíčová. U ní se schraňují veškeré dokumenty.

E15.cz: Existují i posudky, které říkají, že se Blanka prodražila vinou nepráce IDS a existují názory, že by mělo město IDS zažalovat za způsobenou škodu, a ne jí něco doplácet.

V prvé řadě to, jestli má město platit nebo ne, budou říkat rozhodci a nebudeme to říkat my od stolu. Druhá věc je, že dokumentů okolo Blanky je skutečně velké množství, snažím se s nimi postupně seznámit a takový soud budu schopen vyřknout až v okamžiku, kdy se seznámím se všemi podklady.

Autor: Tereza Čapková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newslettery