Ukliďte si na úřadě, vyzývá šéf vodních cest ministra Chalupu

Peníze v první řadě. Nový jez podporuje ministerstvo dopravy i rejdaři. Podle ministerstva
absence posledního jezu na dolním Labi (na vizualizacích) znehodnocuje celou labsko-
-vltavskou vodní cestu. Dosavadní desetimiliardové investice do vodní infrastruktury prý
bez děčínské zdrže přicházejí vniveč. Ekologické organizace jako Arnika nebo Děti Země ale
oponují, že jez za zhruba pět miliard je zbytečným plýtváním, neboť výkony lodní dopravy
jsou zanedbatelné, a také, že vodní dílo zničí poslední přírodní úsek Labe

Peníze v první řadě. Nový jez podporuje ministerstvo dopravy i rejdaři. Podle ministerstva absence posledního jezu na dolním Labi (na vizualizacích) znehodnocuje celou labsko- -vltavskou vodní cestu. Dosavadní desetimiliardové investice do vodní infrastruktury prý bez děčínské zdrže přicházejí vniveč. Ekologické organizace jako Arnika nebo Děti Země ale oponují, že jez za zhruba pět miliard je zbytečným plýtváním, neboť výkony lodní dopravy jsou zanedbatelné, a také, že vodní dílo zničí poslední přírodní úsek Labe Zdroj: Vizualizace Reditelstvi vodnich cest

Ředitelství vodních cest (ŘVC) se dnes ostře obulo do ministerstva životního prostředí kvůli plánovanému jezu u Děčína. Zelený úřad totiž tento týden už podruhé vrátil k dopracování dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Tím se celý proces zpožďuje o další měsíce až roky.

„Vyzývám ministra Tomáše Chalupu, aby si na ministerstvu udělal pořádek a vyloučil účelovost a obstrukce z chování svých úředníků,“ řekl šéf ŘVC Jan Skalický. Kritikou nešetřil ani na adresu ministerského posudkáře Tomáše Bajera. Ten podle Skalického problematice vodní dopravy nerozumí nebo dokumentaci vůbec nečetl. „Budeme chtít, aby posudkářem byl někdo jiný, než pro tuto práci evidentně nezpůsobilý pan Bajer,“ řekl Skalický. Ministerstvo životního prostředí nevidí pro změnu osoby hodnotitele důvod.

„Pro nás je stěžejní, že posudkář má více než dvacetiletou praxi. Dělal EIA například na Temelín, z našeho pohledu je to naprosto kompetentní osoba,“ uvedl mluvčí ministerstva Matyáš Vitík. MŽP smetlo dokumentaci čítající 4500 stránek jediným krátkým dopisem. Žádá například redakční přepracování pro větší srozumitelnost, a to včetně překladu do němčiny. Chce také, aby ŘVC předložilo i alternativu k jezu. Podle „vodních cest“ se ale jasně prokázalo, že žádná alternativa neexistuje.

Nelze prý vyhovět ani žádosti ministerstva o přírodovědný průzkum za letošní rok. „Těžko můžeme teď zkoumat začátek letošního vegetačního období, který už je dávno pryč,“ řekl Jan Bukovský z ŘVC. Rozhodnutí ministerstva je však třeba respektovat. Začátek léta plánované stavby za pět miliard korun tak je stále v nedohlednu. Nový jez podporuje ministerstvo dopravy, potažmo vláda, rejdaři a také velkoprůmyslníci.

Podle ministerstva absence posledního jezu na dolním Labi znehodnocuje celou vltavsko-labskou vodní cestu, kterou dnes tvoří 31 zdymadel. Dosavadní celkové investice do vodní infrastruktury vyjádřilo ministerstvo v dnešních cenách na 160 miliard korun, které prý bez děčínské zdrže přicházejí vniveč. Lodě nemohou projet do Německa kvůli nízké hladině až polovinu roku. Bez vodní cesty však není řada firem vůbec schopná své výrobky dostat z republiky. To se týká například obřích generátorů nebo hutních výrobků.