Zefektivnění dopravy pomocí inteligentních logistických systémů

.

. Zdroj: Adobe Stock

Transportní společnosti mají těžkou práci. Musejí být spolehlivé, cenově dostupné, ale zároveň ziskové. K dosažení těchto cílů potřebují kvalitní organizaci vozidel, řidičů, nákladů, dispečerů atd.

Díky novým technologiím je zachování této rovnováhy mnohem jednodušší než kdy dřív. Systémy pro správu vozového parku, někdy označované jako telematika, vznikly, aby transportním společnostem zjednodušily práci.

Co je telematika?

Telematika je pojem pro technologii, která kombinuje hardwarové a softwarové systémy za účelem zdokonalení provozu komerčních transportů.

Hardware je zařízení nainstalované přímo ve voze. Dokáže zaznamenávat informace, jako je poloha vozu, data z palubního počítače, množství paliva, rychlost a další.

Software je program zpravidla využívaný dispečery, který zobrazuje informace zaznamenané hardwarem. Některé softwarové systémy mají i další funkce, jako například podávání reportů, mapování trasy, zasílání zpráv řidiči atp.

Proč využívat telematiku?

Společnosti mívají k využívání telematiky různé důvody. Tím největším je obvykle snížení nákladů. Telematické systémy dokážou snížit spotřebu paliva díky inteligentnímu plánování tras, hlídání spotřeby nebo vytipování stanice s nejlepší cenou paliva na zvolené trase. Možnosti snižování nákladů přitom závisejí na typu telematického softwaru.

Telematické systémy mohou zároveň šetřit i čas. A to díky chytřejšímu plánování tras, a zrychlování procesu podávání reportů, sběru dat i komunikace s řidičem.

Pro transportní společnosti je nesmírně důležitá reputace. Proto je pro ně hlavním benefitem telematických systémů, že pomohou poměrně přesně určit očekávaný čas příjezdu. Vzhledem k tomu, že telematická zařízení sledují polohu vozidla v reálném čase, dispečer vždy ví, kde se dané vozidlo nachází, a tak dokáže odhadnout, kdy dorazí do cíle. To společnostem umožňuje otevřenou a transparentní komunikaci s jejich zákazníky, která pomáhá budovat důvěru a udržovat skvělou pověst.

EVA od Eurowagu

Jeden z nejlepších telematických produktů je EVA od Eurowagu. EVA (zkratka pro Enhanced Vehicle Assistant, což v překladu znamená „vylepšený asistent vozidla“) spojuje výkonný telematický software s tzv. toll boxem pro placení mýtného a integrovanou ochranu proti podvodům s palivovými kartami.

Software pro správu vozového parku od společnosti Eurowag je jedním z nejkomplexnějších na trhu. Díky vyspělým funkcím splňuje potřeby i těch nejnáročnějších uživatelů. Klíčovou výhodou tohoto softwaru jsou extrémně přesná data o poloze, která dispečerům ukazují, kde přesně se jejich vozidla nacházejí, a to v reálném čase.

EVA navíc nabízí výhody pro uživatele palivových karet Eurowag. Ti mohou vidět všechny své transakce souvisící s nákupem paliva přímo v rozhraní softwaru pro správu vozového parku. Zároveň mají možnost kontrolovat denní čerpání paliva přímo v systému pro správu vozového parku. Systém EVA pomůže s hledáním nejlepších cen paliva, díky čemuž transportní společnosti snáze ušetří. Díky úspoře nákladů se investice do systému EVA vrátí již po několika měsících.

Dostupné možnosti pro vozové parky všech velikostí

Telematické systémy představují silný nástroj, to ale neznamená, že jsou vhodné pouze pro velké společnosti. Vozové parky všech velikostí mohou těžit z funkcí, které telematika nabízí.

Eurowag poskytuje různé balíčky EVA pro vozové parky různých velikostí. Spojte se s Eurowagem a najděte perfektní řešení pro své potřeby.