Češi stále více oceňují odpovědné podnikání, říká ředitelka Nadace Vodafone Zuzana Holá

Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelného podnikání společnosti Vodafone Czech Republic a ředitelka Nadace Vodafone.

Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelného podnikání společnosti Vodafone Czech Republic a ředitelka Nadace Vodafone. Zdroj: Vodafone

Odpovědný přístup k podnikání patří podle mě k dobré reputaci firmy a dobrá reputace firmy se dlouhodobě odráží v loajalitě zákazníků, říká v rozhovoru pro deník E15 Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelného podnikání společnosti Vodafone Czech Republic a ředitelka Nadace Vodafone. Firma, pro kterou pracuje, získala už poněkolikáté titul TOP Odpovědná firma, který uděluje aliance Byznys pro společnost.

Prozraďte recept na to, proč už Vodafone Czech Republic poněkolikáté zvítězil v nezávislém ratingu TOP Odpovědná firma?

Vodafone má pověst firmy, která podniká automaticky opravdu udržitelně. Má to ve svém základním poslání, ale funguje to i odzdola. Kolegové sami přicházejí s nápady, jak ušetřit energie atd. Je to vidět třeba při pravidelných ISO auditech na environmentální a energetický management, každý tam přichází sám s nápady. Jde to napříč odděleními, není jedno oddělení, které by ostatním říkalo, co mají dělat.

Co obnáší titul odpovědná firma, který jste získali?

Oceněni jsme byli ve více kategoriích, ne jenom v této. Bylo to i v projektových kategoriích, například v kategorii Digitalizace, kam jsme za nadaci přihlásili aplikaci Záchranka. Nadace Vodafone je totiž už asi šest let generálním partnerem této aplikace. Tu si člověk může stáhnout do mobilu, pomocí ní lze přivolat první pomoc, aplikaci pomocí GPS určí jeho souřadnice. Aplikace vás propojí podle polohy s Horskou službou, Záchrannou službou atd. Kromě toho aplikace posílá uživateli různé užitečné informace.

Dále jsme získali ocenění za Digitální odysseu, což je ocenění pro firmu pomáhající okolí. V našem případě to bylo za dlouhodobou digitální inkluzi seniorů, což je vzdělávání seniorů v digitální oblasti. Učíme je už dva roky, jak zacházet s mobilem, tabletem, internetem. To vše ve spolupráci s organizací Moudrá sovička i dalšími neziskovými organizacemi.

Získali jsme i třetí místo v kategorii Reporting za nefinanční zprávu. Obsahuje nefinanční data – třeba množství vyprodukovaných emisí, poměr mužů a žen, průměrný věk a věkové rozložení zaměstnanců a další informace o činnosti firmy, i ty negativní. My třeba reportujeme o tom, že nám roste spotřeba energií. Je to dáno tím, že objem přenesených mobilních dat nám vzrostl meziročně o 40 procent. Spotřeba energie stoupla sice díky úsporným opatřením méně, ale přece jen stoupla.

Hlavní cena je ale ono ocenění  TOP Odpovědná velká firma, které jste získali. Co si mám pod tím představit?

Museli jsme vyplnit dotazník, který obsahuje 117 otázek a má několikoblastí. První oblast se týká strategie, jsou tam otázky, zda je udržitelné podnikání integrováno do strategie firmy, co sledujete, na co se zaměřujete atd. Druhá oblastse týká zaměstnanců – jak se k nim chováte, jak je vzděláváte, jaké má firma projekty péče o zaměstnance, zda podporuje diverzitu, rovnost pohlaví atd. Dále je tam oblast environmentální – otázky na měření uhlíkové stopy, zda se firma zaměřuje na cirkulární ekonomiku, co v tom děláte, jaké má firmy projekty v této oblasti. Další oblast je zaměřená na dodavatelský řetězec – jakým způsobem se vybírají dodavatelé, podle čeho, zda podléhají auditu, zda pro jejich výběr a vztahy s nimi máte etický kodex, podle čeho reportujete, zda máte ISO certifikace. Poslední pátá oblast se pak týká dobrovolnictví a komunit – zaměstnanecké programy, dobrovolnictví a nadační aktivity.

Kdo rating TOP Odpovědná firma organizuje?

Organizace Byznys pro společnost. Je to platforma, která sdružuje firmy s odpovědným přístupem v podnikání. Mimo jiné jsou i organizátory a patrony Evropské charty diverzity v Česku. Spolu s cenami SDGs, které organizuje Asociace společenské odpovědnosti, jde o nejprestižnější ocenění u nás v oblasti udržitelnosti.

Jaké to má přednosti, a naopak nevýhody být společensky odpovědnou firmou?

Když to vyhrajete, je to pocit zadostiučinění, že váš přístup a chování oceňuje i nějaká odborná komunita a že i někdo jiný uznává, že vaše práce má smysl, že můžete něco změnit a něčemu prospíváte.

Přináší úspěch v ocenění i nějaký ekonomický přínos? Vyšší tržby, snazší přístup k zakázkám nebo něco podobného?

To nelze změřit. Nicméně odpovědný přístup k podnikání patří podle mě k dobré reputaci firmy a dobrá reputace firmy se dlouhodobě odráží v loajalitě zákazníků. Takže dlouhodobě to vliv na výši tržeb určitě má, ale přesně to změřit nelze. Říká se třeba, a lifestylové studie to potvrzují, že především pro tzv. generaci Z je udržitelný přístup firem důležitý. Na druhou stranu obzvláště v dnešní době s ohledem na události kolem nás hraje velmi významnou roli cena, nicméně k té ceně se přidávají i hodnoty té firmy. Pokud má několik firem srovnatelné služby, čím dále více lidí si vybere právě tu firmu, která se chová zodpovědně k životnímu prostředí i ke svým zákazníkům.

Ale má to samozřejmě i nevýhody. Vy se jako firma snažíte, abyste okolí nezklamali, abyste nezadali důvod k nějaké kritice. Jste pod větším drobnohledem, musíte se stále někam posouvat. Když v soutěži vítězíte, nemáte už moc prostoru se někam posouvat, abyste stále byli na krok před ostatními, musíte stále hledat motivaci. Příkladem jsou třeba emise. My odebíráme už od roku 2011 energii pouze z obnovitelných zdrojů, máme na to certifikát. Proto už nejsme schopni naše emise příliš zredukovat, na rozdíl od jiných firem.

Myslíte, že Češi třeba ve srovnání se zahraničím odpovědné podnikání oceňují?

Nemám aktuální data, ale obecně západní Evropa byla v tomto směru vždycky dál, ale myslím, že se to postupně lepší i u nás. Není to ještě mainstream, ale myslím, že to lidi zajímá, hlavně mladší generaci. Starší lidi tato témata moc nezajímají, ale na nás, střední generaci, záleží, jak mladou generaci vychováme.

Změnilo se vnímání společenské odpovědnosti firem nebo váš přístup v souvislosti s covidem nebo s válkou na Ukrajině? Někteří odborníci či politici třeba začali tvrdit, že Green Deal je mrtev, že je třeba se vrátit ke spalování uhlí atd.

V souvislosti s covidem se ty environmentální cíle spíše zrychlily a válka na Ukrajině dlouhodobé cíle nezměnila. S tvrzením, že Green Deal je mrtev, vůbec nesouhlasím.

Covid ukázal, jak jsou technologie důležité – home office, škola na dálku, dostatečná kapacita sítí. Je správné, že telekomunikace jsou součástí kritické infrastruktury. Hodně lidí si důležitost komunikačních technologií a nutnost investic do telekomunikační infrastruktury uvědomilo.

Máte konkrétní cíle, co chcete ve firmě ještě zlepšit?

Ano, třeba do roku 2030 chceme dosáhnout uhlíkové neutrality. Řešíme redukci spotřeby i uhlíkové stopy ve vlastním provozu, a teprve když už to nepůjde snižovat vlastními silami, půjdeme cestou off-setů. V dodavatelském řetězci chceme dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040. Vypnuli jsme např. sítě třetí generace a rozšiřujeme sítě páté generace. Z environmentálního hlediska to má ten efekt, že při stejné spotřebě energie přeneseme mnohem více dat.

Dále se snažíme přesvědčit a motivovat ženy, aby se více podílely na vedení firmy. Není to ale stylem pozitivní diskriminace, ale rovného přístupu. Podporujeme také rodiče. Loni jsme třeba zavedli systém čtyřměsíční plně placené rodičovské dovolené pro všechny – pro matky i otce. Takže máme nyní sto otců na rodičovské dovolené. Zavedli jsme také zkrácené úvazky pro všechny, i pro manažery. Řešíme i postupnou obměnu vozového parku za elektromobily či hybridy. Plně chceme přejít na elektrovozy až v roce 2028, chceme to dělat pomalu a zkoumat, zda se neobjeví i jiné možnosti.

O projektu:

TOP Odpovědná velká firma 2022 je komplexním hodnocením přístupu firem k udržitelnému podnikání a CSR. Je sestaven na základě bodového hodnocení 117 kritérií v jednotlivých oblastech: Strategie, Odpovědné HR, Dodavatelsko-odběratelský řetězec, Životní prostředí, Podpora komunit. Celkové hodnocení kombinuje povinné hodnoty benchmarku a bodové hodnocení nezávislých odborníků. Titul TOP Odpovědná velká firma je udělen TOP 25 společnostem, které jsou seřazeny dle celkové procentuální hodnoty jejich přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání. Firmy, které překročí 90procentní hranici, se stávají Leadery udržitelného podnikání. Titul TOP Odpovědná malá firma je udělen společnostem, jež splní nejméně 60procentní hranici v celkovém přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání.

Titul TOP Odpovědná firma v reportingu je udělen firmám, které překročí 80 procent celkového ratingu. Přihlašují svou zprávu o udržitelném podnikání, která je hodnocena ve třech oblastech – Úplnost, Věrohodnost a Komunikace. Dále jsou vyhlášeny projektové kategorie, které dávají možnost ocenit inspirativní projekty a best practices. Organizátorem je BPS – Byznys pro společnost, z.s., největší odborná platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a udržitelného podnikání v ČR. Více na www.odpovednefirmy.cz