Do roku 2050 vzroste poptávka po energii o 15 procent, ExxonMobil ji pomůže naplnit pomocí řešení s nižšími emisemi uhlíku | e15.cz

Do roku 2050 vzroste poptávka po energii o 15 procent, ExxonMobil ji pomůže naplnit pomocí řešení s nižšími emisemi uhlíku

ZDROJ: ExxonMobil
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

V příštích 20 až 30 letech vzroste podle projekce energetického výhledu společnosti ExxonMobil globální poptávka po energii až o 15 procent. Aby byla zajištěna rostoucí poptávka po energii a zároveň splněny ambiciózní cíle v oblasti klimatu, je třeba zvýšit využívání inovativních technologií, jako je zachycování a ukládání uhlíku a výroba zdrojů energie s nižším obsahem uhlíku.

Aby bylo možné reagovat na rostoucí energetické potřeby a zároveň snížit jejich dopad na životní prostředí, je zapotřebí nových inovativních technologií. ExxonMobil vyvinul čtyřpilířovou klimatickou strategii. Jejím cílem je za prvé snižovat emise v provozech společnosti a za druhé poskytovat produkty, které zákazníkům pomáhají snižovat jejich emise. Za třetí, vývoj a implementace škálovatelných technologických řešení a za čtvrté obhajování podpůrných politik na podporu uhlíkově neutrální budoucnosti.

„ExxonMobil se zavázal pomáhat společnosti redukovat celkové emise skleníkových plynů snižováním emisí společnosti a vývojem a zaváděním technologií a produktů snižujících emise. Zvýšení nabídky produktů s nižšími emisemi skleníkových plynů během životního cyklu umožňuje přechod od alternativ s vyššími emisemi,“ vysvětluje Hesham Elamroussy, Lead Country Manager společnosti ExxonMobil v České republice.

Hesham Elamroussy

Absolvent Alexandrijské univerzity – inženýrské školy. Navštěvoval pokročilé leadership programy na Maastricht School of Management, INSEAD, Thunderbird School of Global Management a Harvard Business School. Celou svou profesionální kariéru strávil v sektoru ropy a zemního plynu, zastával řadu vedoucích pozic v centrále ExxonMobil ve Spojených státech. V současnosti působí v Praze jako Lead Country Manager ExxonMobil v České republice a vede organizaci s téměř 1200 lidmi 85 národností, která poskytuje služby ExxonMobilu po celém světě.

Hesham ElamroussyAutor: ExxonMobil

Technologie je na prvním místě

K zajištění větších dodávek energie s nižšími emisemi bude nutné zkombinovat řadu různých technologií. Příkladem takových technologií je zvýšené využívání vodíku, který by mohl sloužit jako dostupný a spolehlivý zdroj energie pro těžkou nákladní dopravu a energeticky náročné průmyslové procesy nejen v ocelářském, rafinérském a chemickém sektoru.

Druhým způsobem je zachycování a ukládání uhlíku, proces zachycování emisí CO₂ z průmyslové činnosti nebo elektráren u zdroje a jejich vstřikování do hlubokých podzemních geologických formací pro bezpečné a trvalé uložení. Používání nízkouhlíkových paliv a zachycování uhlíku bude klíčové pro dosažení nulových emisí do roku 2050. ExxonMobil proto hodně investuje do vývoje a implementace těchto technologií a dalších způsobů snižování emisí, jako je monitorování emisí metanu prostřednictvím satelitů.

Autor: ExxonMobil

Důležitý bude i plyn

I s využitím všech moderních technologií a obnovitelných zdrojů však bude světová energetika potřebovat tradiční paliva. Mezinárodní energetická agentura odhaduje, že bude zapotřebí nejméně 12 bilionů dolarů v investicích do ropy a zemního plynu, aby byly splněny celosvětové energetické potřeby. Zemní plyn bude velmi důležitý při uspokojování globální poptávky po energii a zároveň plnění závazků v oblasti klimatu. Zemní plyn produkuje až o 60 % méně emisí než uhlí. Kombinace využívání zemního plynu, nízkouhlíkových paliv, obnovitelných zdrojů energie a technologií na snižování emisí bude proto klíčová pro zajištění dostatku energie a dosažení ambiciózních cílů v oblasti zmírňování změny klimatu.

„V debatě o budoucím energetickém mixu, který by uspokojil rostoucí poptávku, je až příliš často otázka, které řešení je lepší. Nejlepším řešením pro energetickou bezpečnost v nadcházejících desetiletích přitom bude kombinace všech řešení. Žádné nejlepší řešení neexistuje: technologická neutralita zaručuje, že všechny relevantní technologie (jako je zachycování a ukládání uhlíku, nízkouhlíková paliva a plyny) a různé zdroje lze využít k dosažení evropských a globálních klimatických ambicí,“ uzavírá Elamroussy.

Autor: ExxonMobil

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah