E15 a byznys: Udržitelnost jako obchodní model. Na záchraně klimatu mohou velké firmy vydělat

Dell

Dell Zdroj: Dell

Dell
Dell
Dell
4
Fotogalerie

Osm a půl miliardy – číslo označující počet obyvatel, jakého podle prognózy OSN dosáhne Země do roku 2030. Více lidí ale také přináší vyšší nároky na využívání zdrojů planety. Lidé musí zvážit dopad chování na okolní prostředí. A to nejen jako jednotlivci, ale také kolektivně. V tomto ohledu mohou velmi pomoci firmy, které by si měly co nejdříve uvědomit své možnosti, jak ovlivnit životní prostředí. V rámci své prezentace na pražské konferenci Dell Technologies Forum 2019 se tomuto tématu věnovala ředitelka pro udržitelnost společnosti Dell, Louise Koch. Deník E15 byl mediálním partnerem akce.

Podle ní by se zejména velké firmy měly vydat cestou udržitelného podnikání, protože mají sílu prosadit změnu.

Firmy mají v oblasti udržitelnosti velkou odpovědnost a musí začít hrát významnou roli. Generální ředitelé a lídři se často zaměřují na „pouhé“ dosažení obchodních cílů a chtějí větší podíl na trhu. Začlenění udržitelnosti do obchodního modelu je ale příležitostí jak nejen podpořit dosažení zmíněných cílů, ale díky vlivu, jaký firmy mají, také výrazně prospět celé planetě.

Síla velkých

Jako konkrétní příklad mohou sloužit plastová brčka na jedno použití. Jeden člověk se rozhodne plastová brčka nepoužívat a během roku tak ulehčí životnímu prostředí o desítky brček. Když však plastová brčka odstraní ze svých pracovišť firmy, toto číslo se dramaticky znásobí a potenciálně tak eliminuje miliony plastových brček, čímž pozitivně ovlivní svůj dopad na životní prostředí.

Co je byznysový odkaz a jak jej vytvořit?

Odkaz je v tomto smyslu vytvoření něčeho, co zanechá trvalý dopad. Vše začíná u majitelů firem, kteří musí důležitost udržitelnosti pochopit a následně tyto znalosti předat svým zaměstnancům. Jednoduše řečeno, majitelé by měli vštípit toto myšlení do kultury firmy a podnikových hodnot.

Zanechat byznysový odkaz znamená v této souvislosti více než jen to, že se firma pochlubí tím, že „dělá něco hezkého“. Pokud si firmy stanoví cíle, které povedou k inovacím, udržitelnosti, diverzitě na pracovištích a efektivnější spolupráci, tak jim splnění těchto cílů přinese hmatatelné obchodní přínosy. Společnost Dell Technologies například v listopadu představila několik svých cílů podporujících udržitelnost, kterých chce do roku 2030 dosáhnout. Ty označila jako „Plán odpovědnosti“. Z těchto cílů je to například využívání obalů ze 100procentně recyklovatelných nebo obnovitelných materiálů či spuštění komplexního klimatického programu, který sníží  emise skleníkových plynů napříč společností Dell o 60 procent.

Zákazníci si firmy, která podporuje udržitelnost, všímají

Zákazníci se stále více zajímají o to, jaký má produkt, který kupují, dopad na sociální a životní prostředí. Podle studie od společnosti Nielsen je 66 procent zákazníků ochotno platit více za výrobky a služby od společností se silnými programy pro firemní odpovědnost. K tomu postačí i již zmíněná „pouhá“ výměna balení produktu. Co by tedy měly firmy konkrétně udělat, a to jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska, aby se u nich projevily nějaké změny?

Pro začátek je potřeba lídr

Ve firmě musí existovat lídr, který ji povede k cíli.  A udržitelnost je další oblast, se kterou je nutné v roli lídra počítat. Výzvou pro firmu je zajistit, aby svou obchodní strategií řešila také společenské a environmentální aspekty a uplatňovala své odborné znalosti tam, kde může nejvíce pomoci. V konečném důsledku tím navíc pomůže i sama sobě.

Udržitelnost jako obchodní strategie

Koncept udržitelné budoucnosti vyžaduje skutečnou změnu v přemýšlení a vnímání toho, co znamená „vytvářet hodnotu“. Netýká se to jen dlouhodobého plánování, už teď lze zaznamenat dopady udržitelného chování po celém světě. Zpráva Better Business, Better World odhaduje, že plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje do roku 2030 představuje globální tržní potenciál v hodnotě 12 bilionů dolarů ročně.

Tato změna v přemýšlení je také rozhodující při hledání dalších zaměstnanců. Mileniálové už nyní tvoří velkou část pracovní síly a podle průzkumu Cone Communications, 64 procent z nich nechce pracovat ve společnosti, která není společensky odpovědná. Kromě toho 83 procent mileniálů uvedlo, že ke svému zaměstnavateli bude loajálnější, pokud jim pomůže přispívat k řešení sociálních a environmentálních problémů. Začlenění udržitelnosti do firemní strategie proto není jen dobrý nápad, ale stává se zásadní pro její úspěch na trhu.