Investice pro budoucnost české krajiny: Projekty společnosti SUR LIE propojují české zemědělství s moderními technologiemi

Farma Herálec

Farma Herálec Zdroj: SUR LIE, a.s.

Ekologizace hromadné dopravy, moderní zemědělství udržující vodu v krajině nebo rozvoj obnovitelné energetiky. I tak mohou vypadat investiční projekty, pokud má investor jasnou představu o přesahu své práce. Vize investiční skupiny SUR LIE je přímočará – rozvíjet české a slovenské regiony, podporovat místní výrobce a zemědělce a udržet Českou republiku a krajinu co nejvíce soběstačnou a nezávislou.

„Projekty, které se rozhodneme podpořit, si v prvé řadě vybíráme podle jejich celkové vize a přesahu, i když samozřejmě hodnotíme také ekonomická kritéria. Jako skupina patriotů se zaměřujeme na investice na území České republiky a Slovenska, tedy regionů, které chceme aktivně rozvíjet,“ říká Petr Prokůpek, zakladatel skupiny SUR LIE.

„U každé příležitosti posuzujeme míru přidané hodnoty, kterou projekt již má, a té, kterou mu můžeme dát. Nevyznáváme model co nejnižší vstupní investice a prodej projektu do tří let za maximum. Svým projektům jsme naopak věrní – aktivně je řídíme a staráme se o ně dlouhodobě. Chceme, aby za naší prací bylo něco vidět. Aby se naše projekty rozvíjely. Právě do rozvoje projektů směřujeme i výnosy z nich,“ dodává Petr Prokůpek.

První investice skupiny před necelými patnácti lety zamířily do obnovitelných zdrojů „Málokdo tehdy dokázal dohlédnout, jak bude potřeba diverzifikovat zdroje energií a že právě zelená energie bude jedním z důležitých pilířů i české energetiky. My jsme rádi, že jsme si energetiku už tehdy osahali a že jsme si tehdy realizované elektrárny nechali. Nakonec i díky obnovitelným zdrojům jsme se dostali k oblasti, kde máme opět možnost silně ovlivnit vzhled a stav krajiny – k zemědělství,“ vysvětluje Petr Prokůpek.

Tým společnosti SUR LIETým společnosti SUR LIE | SUR LIE, a.s.

Ekologické zemědělství

Jedním z ukázkových projektů SUR LIE je rozvoj farmy Herálec na Vysočině. Farmu s více než šedesátiletou tradicí v rostlinné i živočišné výrobě se skupina rozhodla podpořit a modernizovat. „V rostlinné výrobě jde o zavádění protierozních opatření a postupů, které povedou k zadržování vody v krajině. V živočišné výrobě pracujeme na zlepšování podmínek chovů i energetické zpracování odpadů z ní pocházejících,“ uvádí Ondřej Malinovský, který v SUR LIE daný projekt vede.

Na farmě se podařilo zavést využívání organických hnojiv a meziplodin důležitých pro navrácení uhlíku do půdy. „Aplikací vápence a šámy zase snižujeme pH půdy na přirozenou úroveň. Díky hnojení přírodním hnojivem zlepšujeme půdní mikrobiologii. Navíc v zimě systematicky chráníme půdu vhodnými plodinami a využíváme další moderní postupy tak, aby naše nejdůležitější bohatství – tedy půda –, zůstalo dlouhodobě zachováno a zlepšováno,“ doplňuje Ondřej Malinovský.

Modernizace se na farmě týkala také zadržování vody v krajině. Speciální způsoby setí a zpracovávání půdy omezují odtékání vody z pole, na rozdíl od zastaralé orby, která půdu otevírá vysychání a v zimách bez sněhu způsobuje větrnou erozi. Nový způsob je sice náročnější, zato efektivnější – takzvaná technologie hloubkového kypření výrazně zlepšuje schopnost půdy vsakovat vodu.

Autobusy na bioplyn

Na farmu v Herálci navazuje bioplynová stanice – elektrárna, která by svým výkonem „uživila“ celou obec. Zpracovává biomasu a odpady z živočišné výroby. SUR LIE nyní k „bioplynce“ připravuje navazující projekt na čištění a úpravu bioplynu na bioCNG. Upravený stlačený plyn o kvalitě zemního plynu bude využíván pro pohon autobusů městské dopravy, čímž bude přispívat k ekologizaci hromadné dopravy. „Současně tak budeme zvyšovat aktuální nezávislost České republiky na zemním plynu. V oblasti biometanu budeme následně hledat další partnery pro spolupráci na obdobných projektech,“ popisuje Petr Prokůpek.

Zbytkové teplo jako příležitost pro zdravé svačiny

Rozvoj projektů nebere SUR LIE pouze jako líbivou frázi. Snaží se rozvojem jednotlivé projekty propojovat tak, aby dávaly smysl jako celek. Díky tomuto nápadu vznikla Petruska, moderní pásová sušárna na ovoce z regionální sklizně. Sušárna využívá ekologicky vyrobenou elektřinu i teplo z blízké bioplynky. Díky stoprocentně bio energii zde vznikají třeba zdravé dětské svačinky VITAMAN nebo ovoce do müsli, tyčinek či třeba čajů.

Podobně provázaný projekt má SUR LIE také na Slovensku, kde provozuje dvě megawattové bioplynové elektrárny, které elektřinou i teplem pohánějí blízkou výrobnu dřevěných topných pelet. Vzniklo tak energocentrum, které krom ekologické elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrábí i ekologické palivo do domácích peletových kotlů pro zákazníky z celé Evropy.

Od zemědělství po sociální sféru

„Jsme rádi, že naše agro projekty mají tak široký přesah do ekologie i energetiky. Na základě nedobrých osobních zkušeností jsme ale cítili potřebu proniknout i do sociální sféry. Konkrétně jsme se chtěli podílet na řešení naprostého nedostatku kapacit seniorského ubytování a péče. Proto jsme před necelými desíti lety začali připravovat projekt seniorských rezidencí,“ popisuje Petr Prokůpek.

První z chystaných sítí rezidencí pro seniory – Rezidence Cézava – nyní roste u Brna a nabídne ubytování pro 150 seniorů v nadstandardních ubytovacích jednotkách podobných bytům. Ve specializované části pak najde péči dalších 100 klientů s Alzheimerovou chorobou. S otevřením se počítá na začátek roku 2024.

Další zařízení v jiných částech republiky jsou ve stádiu příprav a SUR LIE počítá s celkovým počtem 7 až 10 podobných zařízení. „Díky naší zkušenosti z energetiky jsme celou rezidenci odstřihli od plynu a budeme používat především elektřinu z OZE a tepelná čerpadla s hlubinnými vrty. My to zkrátka vždycky potřebujeme mít vymyšlené komplexně, jinak to neumíme“ uzavírá se smíchem Petr Prokůpek.