Méně vzduchu a mnohem více zásilek. WE|DO díky novému superhubu výrazně zkvalitní doručování

Šéf WE|DO Daniel Mareš v superhubu u Ostředku

Šéf WE|DO Daniel Mareš v superhubu u Ostředku Zdroj: Jakub Poláček

Šéf WE|DO Daniel Mareš v superhubu u Ostředku
Superhub WE|DO u Ostředku
3
Fotogalerie

Kdo jezdí pravidelně po dálnici D1, určitě zaregistroval vedle absence uzavírek také nové okolní stavební přírůstky. Jedním z nich je i logistický park, který postupně vzniká u obce Ostředek na 34. kilometru. A právě tady v březnu zahájil provoz superhub logistického operátora WE|DO za půlmiliardy korun. Díky nejmodernějším technologiím včetně botičkového sorteru, který třídí balíky podle dopravních směrů, dokáže odbavit během noci až sto tisíc balíkových zásilek. „Zprovozněním superhubu jsme položili základní kámen kompletnímu redesignu celé naší přepravní sítě. Dojde k postupné přeměně z paletizované sítě na síť volně ložených zásilek. Budeme tedy vozit mnohem méně vzduchu,“ říká v rozhovoru Daniel Mareš, generální ředitel společnosti WE|DO.

Jaká je teď situace na trhu e-commerce z pohledu velkého logistického hráče na trhu, jakým je WE|DO?

Nejdůležitější je teď určitě v našem oboru faktor neustálé změny. To je asi aktuálně ta největší výzva, se kterou se nyní musíme vypořádat. Během silné pandemie jsme řešili hlavně to, abychom byli v době zavřených kamenných prodejen schopni přepravit nadstandardní množství balíkových zásilek. Teď zase logicky dochází k určitému ochlazení, protože se porovnáváme se silnými covidovými měsíci. No a zároveň se nacházíme v mnohem složitější ekonomické periodě. Balíkový byznys posledních 30 let stabilně roste a probíhá v něm určitá zaběhnutá sezónnost. Tohle paradigma bylo ale za poslední dva roky úplně zbouráno. Je to vlastně neustálý krizový management. 

V době pandemie jste se museli vypořádat se zvýšeným objemem zásilek. Je stále v tomto oboru problém s nedostatkem lidí?

Na začátku pandemie bylo období, kdy jsme měli výrazný nárůst počtu zásilek, a zároveň se nám dařilo je rychle odbavovat, protože na trhu byl dostatek pracovní síly včetně kurýrů. To bylo dáno omezeným provozem například restaurací nebo hotelů. Takže lidé z těchto oborů přešli krátkodobě k nám. Potom zase následovalo období, kdy jsme se museli se stejným množstvím balíků vypořádat s menším počtem lidí, protože se prostě pracovní síla vrátila zpátky do znovuotevřených provozoven. Dobrý personál, ať už kurýrní, nebo i pro jiné pozice v logistice, se teď shání extrémně obtížně. Ekonomicky náročná doba většinou nenahrává tomu, aby lidé práci měnili. To je tedy třeba jedna z výzev, se kterou se musíme vypořádat v těchto měsících. Na druhou stranu sehnat dobrého kurýra je problém letitý. 

Jak si tenhle deficit logistického personálu a zejména kurýrů vysvětlujete?

Je to krásná různorodá práce, která je ale na druhou stranu časově, fyzicky a psychicky náročná. I proto na trhu nyní chybí odhadem stovky kurýrů a poptávka po nich je tak logicky obrovská. Kurýři WE|DO nejsou našimi zaměstnanci, ale jsou to zaměstnanci našich subdodavatelů, což jsou mnohdy drobní živnostníci, kteří mají jednotky nebo maximálně desítky kurýrů. Těmto našim partnerům se teď výrazně změnily ekonomické podmínky. A to nejen co se týče ceny paliv, ale roli hraje i rostoucí cena práce. Proto se ve WE|DO snažíme těmto drobným dopravcům naslouchat a zkrátka je v tom nenechat. Investujeme proto do dlouhodobého vztahu a řešíme kompenzace související s cenou jejich vstupních nákladů. 

Rozhovor děláme v prostorách vašeho superhubu u obce Odstředek. Jaký význam má toto logistické místo pro další rozvoj WE|DO?

Myšlenka superhubu se zrodila někdy na podzim roku 2020. A už letos na konci března jsme ho slavnostně otevřeli. Šest měsíců před tím tady dokonce běžel zkušební provoz a ladění všech systémů. Dá se říct, že je to takový centrální bod celé naší přepravní sítě, ve které připravujeme zásilky od odesílatelů k příjemcům. Celá struktura je tvořena sítí jednotlivých dep, neboli regionálních středisek, ze kterých jsou vypravováni jednotliví kurýři. Supehub u Ostředku je teď stěžejním bodem, který umožňuje rychlé předání zásilky z podacího depa na depo, ze kterého bude rozvezena zákazníkovi. V praxi to znamená, že se sem v průběhu noci sveze drtivá většina zásilek, které v naší síti přepravujeme. Dojde tady k jejich roztřídění a nad ránem odtud roztříděné zásilky odjíždějí na depa, ze kterých budou rozvezena příjemcům.

Projeví se zprovoznění tohoto moderního překladiště u koncových příjemců zásilek? 

Zprovozněním superhubu jsme položili základní kámen kompletnímu redesignu celé naší přepravní sítě. Dojde tak k postupné přeměně z paletizované sítě na přepravní síť volně ložených zásilek, což zcela zásadně zvýší efektivitu. Budeme tedy mnohem méně vozit vzduch a více vozit zásilky. Znamená to jednak zásadní navýšení kapacity naší sítě a pro koncové zákazníky to samozřejmě znamená mnohem rychlejší a kvalitnější doručení. 

Co to znamená v praxi?

Uvedu konkrétní příklad. U jednoho opravdu velkého e-shopu jsme dokázali díky superhubu posununout čas, kdy vyzvedáváme zásilky. Tím jsme zároveň umožnili prodloužit dobu, do které lidé mohou objednávat zboží tak, aby zásilku dostali ještě následující den. To ale není všechno. Je to také o zvyšování spolehlivosti, protože v našem bezpaletovém provozu každá jednotlivá zásilka putuje sama za sebe a minimálně jednou je v superhubu zvážena, změřena, vyfocena, natočena kamerou a naskenována čtečkou. Máme tedy kompletní datový záznam, který následně poskytujeme našim zákazníkům nebo partnerům.

O kolik se tedy díky superhubu zvýšila kapacita přepravní sítě WE|DO? 

Jen samotná existence superhubu navyšuje kapacitu dvojnásobně. Mnohem důležitější ale je, že nám odemyká další růst kapacity celé sítě až na pětinásobek. A to právě díky tomu, že se v budoucnu obejdeme zcela bez palet. Teoreticky je tady možné roztřídit až 10 tisíc zásilek za hodinu, což znamená zhruba 100 tisíc zásilek za jednu noc. Ne všechny zásilky ale musí jít přes tento superhub, takže celková kapacita naší sítě je ještě vyšší. 

Mluvíte o koncových příjemcích zásilek jako o zákaznících, ale vaším zákazníkem jsou přece hlavně e-shopy, nebo ne?

My jsme WE|DO před rokem a půl vytvořili právě s myšlenkou, že naším zákazníkem, pro kterého službu stavíme, je koncový příjemce zásilky. Což možná zní logicky a automaticky, ale vůbec to automatické v tomto oboru není. Drtivá většina balíkových logistických firem se historicky vyvíjela v režimu B2B. Takže jako svého zákazníka vnímaly vždy odesílatele, se kterým vyjednávaly cenu a kterému vystavovaly faktury. Takhle to samozřejmě funguje i dnes, ale my se vedle toho stále více zaměřujeme i na toho, kdo ve skutečnosti za tu dopravu zaplatí. A to je ve většině případů koncový příjemce zásilky.

I proto jsme před několika týdny spustili aplikaci, která slouží právě pro rychlou komunikaci mezi námi a příjemcem zásilky. Nejen, že prostřednictvím aplikace získá informace o tom, kde se zásilka nachází a kdy bude doručena, ale je to i prostředek, jak lidé mohou aktivně doručení řídit podle svých časových možností. Kromě změny data doručení si již nyní mohou přesměrovat své zásilky na výdejní místo či do výdejního boxu. A v budoucnu pak počítáme s tím, že bude zákazník díky aplikaci předem vědět, jaký kurýr doručuje jeho zásilku, jaké je jeho hodnocení, jak vypadá a podobně. Chceme zkrátka docílit toho, aby bylo doručení zásilky příjemným zážitkem.

Před každou zimou je vděčným mediálním tématem nápor aut v pneuservisech. Před Vánoci je to zase extrémní nárůst počtu zásilek. Jste díky novému superhubu letos více v klidu?

Očekávám, že nám to pomůže hodně. Máme teď obrovskou kapacitu pro rychlé a efektivní třídění zásilek, což je v době zvýšeného objemu naprosto klíčové. My nekontrolujeme, jak naši partneři zásilky připraví. Naší rolí je, abychom je dokázali převzít, postarat se o jejich bezproblémové doručení koncovým zákazníkům. Díky technologii tady můžeme i prioritizovat. Dále můžeme v případě zahlcení některých dep rychle nasměrovat zásilky na depo s nižší vytížeností. Takže nám nové technologie v superhubu umožňují velmi dynamicky a flexibilně na výkyvy reagovat. 

Proč jste si pro superhub vybrali právě místo na D1 u obce Ostředek? 

Je potřeba nejprve říct, že jsme si tohle místo nevybrali náhodou. První zásadní důvod je čistě logistický. Když jsme si dělali analýzu, odkud a kam naše zásilky nejčastěji putují, a kde je tedy klíčový uzel dálnic a související infrastruktury, tak nám jednoznačně vyšlo, že ideální místo pro takový provoz je zhruba tady, plus minus 20 kilometrů. Jsme v bezprostřední blízkosti dálnice D1 a zároveň sjezdu z dálnice, je to relativně blízko do Prahy a přitom na trase na Moravu. Takže z tohoto hlediska je to místo, které se skutečně blíží naprostému ideálu.

Šéf WE|DO Daniel Mareš v superhubu u OstředkuŠéf WE|DO Daniel Mareš v superhubu u Ostředku | Jakub Poláček

Jak vás tady přijali místní? Neprotestovali proti provozu, jak bývá často obvyklé? 

Dobré vztahy s municipalitou jsou samozřejmě moc důležité. Řekl bych, že je to druhý klíčový faktor, proč jsme si vybrali developerský projekt Sázava Logistic Park, jehož investorem je společnost UDI Group. Ta svůj projekt realizovala v katastru obce Ostředek, což bylo velmi dobré rozhodnutí. Spolupráce s místním zastupitelstvem je tady na korektní a profesionální úrovni. Haly logistického parku nejsou z obce prakticky vůbec vidět, ale zároveň působí jako přirozená zvuková bariéra směrem od dálnice D1, takže se v obci výrazně snížil hluk. S panem starostou Markem Škvorem jsme se tady potkali několikrát a máme další plány, jak vzájemně spolupracovat. Připravujeme například zřízení exkluzivního výdejního boxu, což třeba konkurenční společnosti v takto malé obci odmítly. My naopak tuto příležitost velmi rádi využijeme. Zkrátka lokální vztahy jsou tady vůbec nejlepší, jaké mohou být.

Přestože se doručování bez kurýrů asi ještě dlouho neobejde, paralelně vznikají na mnoha místech už zmiňované výdejní boxy. Nahradí postupně doručování na adresu?

Já dlouhodobě tvrdím, že celé doručování soukromým osobám půjde ještě dlouho dvěma různými cestami. Na jedné straně tady stále bude doručení zásilky na konkrétní adresu. Tato forma bude stále komfortnější, ale také stále dražší a dražší. Domnívám se, že se z toho za pár let stane nadstandardní příplatková služba. Vedle toho se bude paralelně rozvíjet ekonomická služba, která naopak půjde cestou co největší efektivity a tím pádem co nejnižší ceny. Ideálně tak, aby pro koncového zákazníka bylo takové doručení zdarma, respektive že to pro e-shop bude tak nízký náklad, že cenu dokáže sám pokrýt ze své marže. A k tomu právě pomůže rozvoj sítě výdejních boxů. 

Superhub WE|DO v číslech

 • plocha haly 8 500 m2, manipulační plocha 12 000 m2
 • devět vstupních bran s manipulační technologií pro volně ložené zásilky
 • přes 300 kamer a dvě automatické laserové kamerové sprchy
 • botičkový sorter s kapacitou 12 000 zásilek za hodinu, rychlost 2,8 – 3,0 m/s
 • 100 000 kusů zásilek za jenu noční směnu
 • 110 metrů sorteru rozdělených na dvě části (východní, jižní)
 • 350 metrů pásových dopravníků
 • více než 200 metrů hnaných válečkových dopravníků
 • 600 metrů gravitačního dopravníku
 • 2 200 třídících botiček dvě dynamické váhy
 • každá zásilka ujede 200 až 400 metrů

Takže výdejní boxy budou rychle přibývat? 

Už dneska je jasné, že boxy vychází ekonomicky mnohem výhodněji, protože ušetří čas kurýra, pohonné hmoty a mají velikou kapacitu. Dneska masovému rozšíření oblíbenosti tohoto způsobu doručení zásilek brání zejména velmi malá hustota této sítě. Teorie říká, že aby byl člověk ochoten box využít, musí se nacházet maximálně do 10 minut chůze, ideálně do pěti minut. Na některých trzích se už dokonce udávají pouze tři minuty.

Já tvrdím, že v okamžiku, kdy člověk výdejní box vyzkouší, tak už těžko bude chtít využít něco jiného. Oblíbenost je jednak o dostatečné hustotě, ale také o aktivní kooperaci na cenotvorbě mezi logistickou společností, případně provozovatelem boxů a e-shopem. Někdy bohužel dochází k nešťastným situacím, kdy doručení do boxu stojí třeba 65 korun a vedle toho doručení na adresu 85 korun. Ten rozdíl pak není pro zákazníka zrovna motivující. 

S kolika výdejními boxy do budoucna počítá WE|DO?

Řekl bych to asi tak, že jsme ve fázi, kterou nazýváme klid před bouří. Ale ta bouře bude pro naše zákazníky velmi pozitivní. My jsme před rokem do WE|DO integrovali původní Mall boxy, které dnes vidíte pod názvem WE|DO box. Těch máme aktuálně po celé České republice zhruba sto. Zároveň v posledních měsících velmi intenzivně pracujeme na možnosti, aby naši partneři mohli využít i dalších sítí výdejních boxů. V červenci se tímto způsobem naše síť rozšířila o dalších 100 výdejních boxů, když jsme jako první dopravce začali doručovat zásilky do sítě výdejních boxů OX POINT. A v další fázi, kterou chceme spustit po prázdninách, to budou řádově tisíce boxů. Vznikne tedy v podstatě hybridní síť, kdy bude část v našem vlastnictví, což je dneska ta stovka WE|DO boxů, a v budoucnu i tady budeme dynamicky růst, a zároveň bude prostřednictvím WE|DO možné využít další jednotky tisíc boxů třetích stran. 

Na začátku dubna dokončila polská skupina Allegro akvizici Mall group včetně WE|DO. Co tímto partnerstvím získáváte?

Smlouva o prodeji byla podepsána už v listopadu loňského roku. Potom probíhala schvalování antimonopolních úřadů ve všech dotčených zemích včetně České republiky. Takže to nějakou dobu trvalo a k faktickému uzavření dohody došlo letos 1. dubna. Od té doby je naším jediným akcionářem Allegro. Tímto spojením tak získáváme stabilního a silného industriálního akcionáře, který nás podpoří v našich dlouhodobých rozvojových plánech, které jsme měli připravené už před touto akvizicí. Zároveň nám dodá svoje industriální a know-how v e-commerce.

Letos jste také expandovali na Slovensko. Jaké máte další plány v Evropě? 

Když jsme zakládali WE|DO, tak to bylo s myšlenkou, že nebudeme působit jenom v Česku, ale že to bude postupně i ve střední a východní Evropě. A naším prvním krokem, který jsme symbolicky učinili 22. 2. 2022, bylo otevření slovenské pobočky. V tuhle chvíli máme depo v Bratislavě, ze kterého vypravujeme relativně malou skupinu kurýrů, kteří doručují v hlavním městě a okolí. Takže pro nás je to hlavně ověření konceptu. Tedy že jsme schopni takovéto expanze. Bratislava funguje a já to považuji za důležitý odrazový můstek pro rozšíření na celé Slovensko a do dalších okolních zemí. 

Daniel Mareš

Během své kariéry zastával významné manažerské pozice v předních evropských logistických společnostech. Dvanáct let působil na pozici generálního ředitele a jednatele DPD CZ a pod jeho vedením vyrostla firma více než desetinásobně. Od roku 2020 je ředitelem WE|DO, kde buduje doručovací firmu orientovanou na koncového zákazníka.