Nedostatek IT odborníků řeší firmy outsourcingem

Zdroj: Jiří Ryszavy

Poptávka po nedostatkových IT dovednostech přivádí firmy ze všech oborů k outsourcingu. Na pracovním trhu je totiž odborníků setrvalý nedostatek a firmy mimo IT obor obvykle nedokážou nabídkami práce konkurovat nabídkám IT firem. Ty často nabízejí vyšší mzdu, lepší benefity, a především zajímavější a různorodější pracovní náplň.

Podle dat Evropské komise měla v roce 2019 více než polovina podniků v EU potíže s obsazením volných pracovních míst v oblasti ICT. Nejhorší situace přitom byla v České republice, kde mělo problémy sehnat IT odborníky dokonce 76 procent firem. A to bylo ještě před začátkem pandemie, která nastartovala digitalizaci, zvýšila zájem o IT experty a snížila jejich zájem přecházet na nové pozice. Zlepšení přitom není na pořadu dne, protože podle studie analytické společnosti IDC se globální převis poptávky po vývojářích softwaru ještě zvýší, a to z 1,4 milionu plných úvazků v roce 2021 na 4 miliony v roce 2025.

Zaměstnat IT experta je hodně drahé

V současné době panuje zejména setrvalý nedostatek odborníků na kybernetickou bezpečnost a vývojářů. „Podle našich odhadů v současné době chybí v Česku až 50 tisíc odborníků na IT, což akcelerovalo růst jejich mezd,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka personální agentury Grafton Recruitment. Firmy mimo IT obor obvykle nedokážou konkurovat nabídkám IT firem, které často nabízejí vyšší mzdu, lepší benefity a především zajímavější a různorodější pracovní náplň - při rozhodování o pracovní nabídce hraje každodenní kontakt s nejmodernějšími technologiemi velkou roli. A právě nedostatek lidských zdrojů je důvodem, proč dnes firmy uvažují o outsourcingu dílčích částí svého IT.

Investice roku 2021: Komodity, akcie, kryptoměny i dluhopisy

Video placeholde
• Videohub

Pro firmy s působností mimo technologický sektor představuje nábor nedostatkových IT odborníků značnou finanční zátěž a situací na pracovním trhu i výší mezd bývají často překvapeny. Český statistický úřad uvádí, že průměrná mzda v IT činila v roce 2020 bezmála 62 tisíc korun hrubého a byla o 23 tisíc korun vyšší než průměrná mzda všech zaměstnanců v Česku. Manažeři, inženýři a specialisté pobírali v průměru 73 645 korun, technici, mechanici a servisní pracovníci v ICT pak 45 552 korun.

IT společnosti se na oborovém pracovním trhu lépe orientují a mají zde celkově lepší pozici než firmy mimo IT obor. „Poskytovatelé IT outsourcingových služeb navíc většinou disponují určitou rezervou ve svých kapacitách a bývá pro ně i menší problém v případě potřeby nalézt na trhu práce další specialisty. Toho mohou firmy využít a outsourcovat oblasti, kde je nedostatek specialistů trápí nejvíce,“ říká Jiří Zouhar ze společnosti Ness Czech, která je právě takovým poskytovatelem IT outsourcingu. „Navíc v tomto případě není problém řešit požadavky průběžně a dynamicky měnit množství lidí pracujících na projektu podle okamžitých potřeb zákazníka – na rozdíl od konstantního počtu vlastních zaměstnanců.“

Proč outsourcovat

 „Zájem o outsourcing v oblasti IT roste díky zrychlující digitalizaci, širšímu využití podnikových aplikací a rozšířenější práci z domova. Ve stále větší míře se uplatňuje mezi velkými i menšími společnostmi z řady oborů – od telekomunikací a financí až po e-commerce a výrobu. Nejčastěji firmy poptávají outsourcing IT podpory, správy infrastruktury a provozu podnikových aplikací,“ přibližuje Jiří Zouhar.  

Důvody pro outsourcing IT se podle jeho zkušeností v čase mění. „Zpočátku to byly náklady, co firmy tlačilo k outsourcingu, pak zase nastavení procesů a jednodušší přístup k know-how. Nyní se motivátorem stává nedostatek lidských zdrojů na trhu práce.“ Získání přístupu ke specifickým znalostem a technologiím spolu s nahrazením chybějících lidských zdrojů je prý dnes dokonce důležitějším argumentem než dříve uváděné důvody pro outsourcing jako snížení a zprůhlednění nákladů, jejich předvídatelnost, či zjednodušení organizační struktury a přenesení rizik spojených s provozem outsourcovaných oblastí na externího dodavatele.

Offshoring a podnikové procesy

Na globální úrovni se prosazuje také tak zvaný offshoring, kdy velká firma přesune vykonávání vybraných procesů do vzdálených zemí s nižšími náklady. V USA takto outsourcuje své služby do zemí s nízkými náklady 68 procent firem. Vidí v tom způsob, jak snížit náklady, zlepšit své služby a flexibilně rozšířit své podnikání. Například hodinové mzdy IT odborníků v ČR jsou v porovnání s USA běžně zhruba třetinové. Podle analytické společnosti IDC se na externí poskytovatele služeb v oblasti technologií a podnikových procesů dnes spoléhá více než 90 procent velkých organizací. Rostoucí zájem o outsourcing IT vnímá i český obor podnikových služeb, dle průzkumu oborové asociace ABSL se IT službám věnuje již 37 procent center a jde o nejrychleji rostoucí oblast tohoto sektoru. 

Velikost globálního trhu outsourcingu podnikových procesů byla podle analýzy společnosti Grand View Research vloni 232,3 miliardy dolarů a očekává se, že až do roku 2028 ročně poroste o průměrných 8,5 procenta až na 435,9 miliardy dolarů. Trh bude těžit z rostoucího důrazu organizací na zvyšování agility a efektivity při současném snižování provozních nákladů a důrazu na klíčové kompetence. V roce 2020 dominoval trhu outsourcingu segment IT a telekomunikací s podílem na tržbách přesahujícím 34 procent.