Válka mění IT, říká Martin Silvička z Ness Czech | e15.cz

Pandemie změnila IT, válka dělá to samé, říká Martin Silvička, ředitel Ness Czech

Martin Silvička
Martin Silvička
• 
ZDROJ: Ness Czech

Hana Boříková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Investiční strategie a priority u mnoha firem velmi ovlivnila pandemie. Urychlila digitalizaci procesů, avšak jiné plánované projekty omezila. Podobný efekt již má válka na Ukrajině, říká Martin Silvička, nový ředitel společnosti Ness Czech, která jako systémový integrátor již tři desetiletí dodává IT projekty pro velké zákazníky jako ČÚZK, Komerční Banku či O2 Czech Republic.

Jak se v IT projevila pandemie a jak do toho vstoupila válka na Ukrajině?

Pandemie na jedné straně zvýšila poptávku po maximální digitalizaci procesů, od čehož firmy očekávají zefektivnění předmětu své činnosti a tím pochopitelně zvýšení konkurenceschopnosti a ziskovosti společnosti. Zároveň ale v mnoha případech omezila některé plánované investice, včetně těch z oblasti informačních technologií. Válka na Ukrajině zase zaměřila pozornost na bezpečnost. Ovšem řekl bych, že ze všeho nejvíce aktuálně firmy řeší nedostatek odborníků na IT. A to přispívá k rostoucímu zájmu o outsourcing.

O jaké outsourcingové služby mají organizace největší zájem?

Poptávka v outsourcingu je odlišná v oblastech projektů a bodyshopu, neboli dodávek lidí. V projektech se jedná především o ucelená specifická řešení, která jsou vyzkoušená a fungují v podobných podnicích. V bodyshopu je velice různorodá poptávka, ale všeobecně se dá říct, že převažuje zájem o zkušenosti s novými technologiemi a cloudovými službami.

Jak dnes firmy a organizace přistupují k IT projektům?

Firmy s rozsáhlým IT oddělením směřují k internímu zajištění velkým IT projektů ve větší míře než třeba výrobní firmy, které sice správně vnímají potřebu digitalizace, nicméně vlastními silami nejsou schopny takové projekty realizovat.

Ve státním sektoru se také mění přístup vedoucí k zajištění IT projektů vlastními silami. Nicméně opakující se změny ve strategiích a prioritách způsobují, že na velké a klíčové projekty, které mají být dodány v přesně definovaném termínu, zvolí většinou úřad cestu zakázky na klíč, s garancí dodávky pod přísnými sankcemi za nedodržení dohodnutých podmínek.

Co má být výsledkem úspěšné systémové integrace?

Rolí systémového integrátora je propojení různých aplikací do jednoho funkčního celku, jde tedy o integraci systému složeného z více různých komponent. Při komplexním návrhu řešení v segmentu velkých organizací je systémový integrátor zcela zásadní. Během projektů se integrují data z různých zdrojů do sjednoceného pohledu, propojují se podnikové procesy do logických a funkčních celků, a to vše pod jedním rozhraním, takže uživatel ani nepozná, že se nejedná o jediný systém.

V jaké situaci povolat systémového integrátora?

Zákazník musí být schopen správně vyhodnotit, kde jsou možnosti interního týmu a kde je již hranice, kde je efektivnější využít služeb systémového integrátora a zároveň vybrat takovou firmu, která má opravdu znalosti a zkušenosti, které pro daný obor jsou potřeba.

Aby mohl být systémový integrátor pro zákazníka odpovídajícím partnerem, měl by disponovat referencemi v oboru a mít experty, kteří mají potřebné zkušenosti, ideálně u tohoto konkrétního zákazníka. Nemělo by se tedy stávat, že se dodavatel při výběrových řízeních prokazuje referencemi, u nichž už ve skutečnosti nemá žádné know-how, protože mu v mezičase všichni odborníci, kteří se na projektu podíleli, odešli.

Může roli systémového integrátora zastat každá IT firma?

Velký a úspěšný systémový integrátor se od firem, které se specializují na některé produkty či obory, odlišuje v záběru, tedy ve zkušenostech s velkým množstvím technologií, které jsou pro správný návrh komplexního řešení nezbytné. Musí sledovat nejnovější technologie a ve vhodné míře je využívat při návrhu projektů. Současně by měl umět využívat tyto znalosti při modernizaci starších systémů tak, aby byl zajištěn provoz systémů a tím i byznys zákazníka. Samozřejmostí je také udržování znalostí starších technologií, ne každý zákazník chce přecházet na nová řešení.

Jak organizace uvažují o tom, zda si projekt zajistit interně či externě?

U velkých projektů zákazníci nejdříve zvažují systematičnost a udržitelnost řešení dodávaného projektem a pak řeší, zda si vytvoří vlastní tým, se kterým sice budou riskovat částečnou nezkušenost nebo nesehranost, ale do budoucna získají zkušené lidi pro další rozvoj, anebo si nechají dodat řešení na klíč od zkušeného partnera s ověřenými referencemi a garancí závazků daných společnou smlouvou.

Spousta zákazníků v privátním i veřejném sektoru již dnes má vlastní IT sekce na úrovni znalostí systémového integrátora specializovaného na jejich obor. Samozřejmě to přináší i mnoho problémů a v různých vlnách od tohoto modelu zákazníci ustupují a znovu se k němu vracejí.

Martin Silvička (45) je novým ředitelem české pobočky Ness, zároveň je Vice President pro CEE region ve skupině Ness Digital Engineering. V minulosti se zaměřoval především na rozsáhlé IT projekty z oblasti telekomunikací a státní správy. Ve společnosti působí od roku 2005, tehdy ještě v rámci firmy Logos, která se stala v roce 2008 součástí skupiny Ness.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah