Plzeň: Do konce roku se lze zapojit do soutěže NEJ inovátor | E15.cz

Plzeň chce nechat firmy projít inovačním auditem, ty nejlepší ocení

Plzeň
Plzeň
• 
ZDROJ: ČTK

E15 a byznys

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Město Plzeň vyhlásilo soutěž NEJ inovátor města Plzně. Soutěž je určena všem malým a středním inovativním společnostem se sídlem či významnými aktivitami na území Plzeňské metropolitní oblasti.

Porota hodnotí proces, jakým společnosti k inovacím přistupují a ocení organizace s nejlepším řízením inovací, nehledá firmy, které vytvořily inovativní produkt či službu. Firmy tak mají možnost porovnat nejen své nápady v oblasti inovací, ale především to, jak s nimi umí pracovat a jak je dokážou převést do praxe a zpeněžit. Obor podnikání přihlášených firem může být jakýkoliv, do soutěže nebudou zařazeny jen obchodní společnosti, které pouze distribuují produkty. 

Až do 31. prosince 2019 probíhá přihlašování a registrace vhodných firem. Poté se své práce chopí porota složená z expertů na oblast inovací. V prvním kole vybere 20 společností. Kritériem hodnocení je přínos inovací pro plzeňskou metropolitní oblast a úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnými centry v regionu. Posuzován bude také vliv firemních aktivit na tvorbu nových pracovních míst v regionu, vztahy vůči partnerům a dodavatelům či způsob, jakým organizace reprezentuje region v zahraničí. 

Porotou vybrané firmy pak budou ohodnoceny tzv. „inovačním auditem“, který určí pořadí a vítěze soutěže. Inovační audit je mezinárodní metoda, která analyzuje, hodnotí a stimuluje inovační proces a inovační prostředí v podnicích. Tyto audity provádí dle jednotné mezinárodní metodiky specializovaní inovační poradci formou osobních setkání ve firmě. Inovační audit stanoví silné a slabé stránky inovačního managementu firmy. Podá zprávu o úrovni inovací (procesu a prostředí) a zároveň zmonitoruje úroveň znalostí a dovedností týkajících se inovací v podniku. Díky tomuto výstupu bude inovační poradce schopen také poskytnout rady ke zlepšení inovačního systému v organizaci.

Nejlepší budou oceněni za přítomnosti představitelů města a dalších významných hostů na slavnostním vyhlášení v květnu 2020 v Měšťanské Besedě. Vítězná firma bude moci používat titul „NEJ inovátor města Plzně 2019“ a bude jí poskytnuta mediální podpora a propagace. Hlavni cenou je studium MBA a jazykový kurz pro výherce zdarma.

Po celou dobu soutěže bude probíhat mediální kampaň s individuálním představováním auditovaných společností.

Všechny firmy, které postoupí do užšího výběru, obdrží na základě inovačního auditu individuální zpětnou vazbu o svých výsledcích v řízení inovací. Analýza ukáže jejich srovnání s nejlepší praxí v oblasti řízení inovací na evropské úrovni.

Více informací včetně přihlášek na https://inovator.plzen.eu/ 

Autor: E15 a byznys

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah