Potravinářství je zodpovědné až za třetinu světových emisí. Tesco zavádí opatření pro udržitelnost | e15.cz

Potravinářství je zodpovědné až za třetinu světových emisí. Tesco zavádí opatření pro udržitelnost

.
.
• 
ZDROJ: Tesco
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Světový fond na ochranu přírody (WWF) ve spolupráci se společností Tesco na pražské konferenci představil „principy udržitelných potravinových systémů“, tedy vědecká doporučení pro udržitelnou transformaci potravinářského průmyslu ve střední Evropě. Tesco tato opatření na ochranu planety postupně implementuje do svého podnikání.

Výroba potravin je jednou z klíčových příčin klimatické krize – na emisích skleníkových plynů se podílí přibližně ze 30 procent. Zemědělství navíc zabírá polovinu obydlené půdy na planetě a způsobuje až 60 procent celosvětového úbytku biologické rozmanitosti. Světový fond na ochranu přírody (WWF) proto ve spolupráci se společností Tesco představil takzvané principy pro udržitelné potravinové systémy ve střední Evropě. 

Tyto principy jsou vědecky podloženým doporučením pro maloobchodníky, zpracovatele a výrobce potravin, které by měly negativní externality potravinářství a zemědělství postupně omezovat. Pro potravinářský průmysl jsou nastaveny konkrétní cíle v oblastech, jako je například klima, plýtvání potravinami, obaly, odlesňování, zemědělství, rybolov či stravování. 

Přijetí těchto zásad do obecné obchodní praxe je pak cestou ke snížení emisí, omezení plýtvání potravinami a udržitelnějším obalům. Společnost Tesco se zavázalo implementovat tyto principy ve svém podnikání společně se svými obchodními partnery, „aby podpořila transformaci směrem k udržitelné výrobě a spotřebě“.

Aby Tesco snížilo svůj dopad na planetu, snaží se dosáhnout řady ambiciózních cílů v oblasti udržitelnosti:

  • Do roku 2035 se stát uhlíkově neutrální ve svých provozech, což zahrnuje všechny přímé emise v rozsahu (Scope) 1 a 2 
  • Do roku 2025 snížit množství potravinového odpadu v celé skupině Tesco na polovinu. V České republice maloobchodník tento cíl poprvé splnil již v roce 2019
  • Do roku 2025 dosáhnout 100% recyklovatelnosti všech obalů značky Tesco
  • Do roku 2025 zvýšit prodej rostlinných produktů o 300 %

„Potraviny mají zásadní význam pro naše zdraví a zdraví planety. Ve společnosti Tesco jsme podnikli první důležité kroky ke snížení emisí, omezení plýtvání potravinami a odstranění těžko recyklovatelných materiálů z našich obalů. A jsem rád, že naši dodavatelé dělají totéž,“ říká Matt Simister, generální ředitel společnosti Tesco ve střední Evropě.

„Abychom však skutečně změnili potravinový systém, musíme změnit způsob, jakým jako odvětví spolupracujeme v celém dodavatelském řetězci. Jsem hrdý na to, že dnes mohu zveřejnit akční plán, který již průběžně realizujeme v rámci našich vlastních provozoven. Věřím, že nás budou následovat další společnosti v celém potravinářském sektoru a v souladu s principy WWF se rovněž přihlásí k udržitelnému podnikání,“ doplňuje Simister.

Zástupci společnosti WWF závazek Tesca v Maďarsku, na Slovensku a v České republice vítají. „Je toho hodně, co je třeba udělat, a já se těším na spolupráci při definování konkrétních opatření pro Tesco,“ říká Andreas Beckmann, ředitel WWF pro střední a východní Evropu.

„Společně máme sílu dostat potraviny mezi priority agendy ochrany přírody, klimatu a rozvoje a dosáhnout opatření, která ochrání naši budoucnost. Potravinové systémy jsou v současné době největší příčinou úbytku rostlinné rozmanitosti a významnou příčinou emisí skleníkových plynů. Existují řešení, jak tento dopad snížit. Proto potravinové systémy představují také největší příležitost. Abychom potravinový systém skutečně proměnili, musíme spolupracovat. Proto vyzýváme všechny přední aktéry na středoevropském trhu s potravinami, aby se k této iniciativě připojili a adoptovali tyto principy ve svých vlastních postupech a činnostech,“ uzavírá Beckmann.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah