Předání rodinného majetku je životním rozhodnutím, říká Jan Pavelka z Asociace rodinných firem

Jan Pavelka

Jan Pavelka Zdroj: Asociace rodinných firem

České rodinné firmy začaly opět vznikat po listopadové revoluci a dnes už někteří majitelé předávají majetek nástupnické generaci. „Bývá to citlivé a důležité rozhodnutí, které zásadně ovlivní nejen další fungování jejich společností, ale i bezprostředního okolí,“ upozorňuje Jan Pavelka, advokát a partner Pavelka Partners. Současně je i předsedou Asociace rodinných firem a problematice nástupnictví se léta věnuje.

Jak jsou na tom české rodinné firmy ve srovnání se světem?

Stojí si výborně. Nejdůležitějším aspektem českých rodinných firem je, že si velmi zakládají na kvalitě a profesionalitě. Jsou úspěšné a stabilní. V poslední době i proto stále více expandují do zahraničí. Pokud vídáme nějaký problém, tak je to někdy nedostatek sebevědomí a strach z neznáma. Přestože parametry produktu či služeb, kterých dosahují české firmy, jsou evropské či světové. Musíme se umět lépe prezentovat a prodávat. To je úkol právě pro nastupující generaci majitelů, kteří přebírají rodinné firmy.

Platí tedy i v Česku, že rodinné firmy tvoří jeden z pilířů hospodářství státu?

Zcela určitě. U nás je kvůli přerušení svobodného podnikání v dobách nacismu a komunismu podíl na celkové tvorbě HDP menší než v západních zemích, i když tyto postupně doháníme. Na druhou stranu rodinné firmy a jejich vývoj pozorně sleduje i politická scéna, proto vláda v květnu minulého roku schválila definici rodinného podnikání, která souvisí s různými právními předpisy, investičními pobídkami či daněmi.

Jak obtížné je učinit rozhodnutí předat majetek nástupcům?

Bývá jedním z vůbec nejtěžších, ale také nejdůležitějších, které majitel v životě udělá. Proto se mu musí věnovat náležitá péče, pozornost a odpovídající čas. Musí být dobře připravené a promyšlené. Protože podle průzkumů a zjištění ze světa až 70 procent firem předání na druhou generaci nepřežije.

I proto jste založili Asociaci rodinných firem. Co je jejím posláním?

Kdysi jsme založili butikovou advokátní kancelář, která se zaměřuje na české rodinné firmy a jejich vlastníky. Kvůli tomuto zaměření jsme začali organizovat i setkání těchto vlastníků a když nám zájemci pořád přibývali, tak jsme společně založili vlastní platformu – Asociaci rodinných firem. Vznikla za účelem osvěty a edukace nástupnické generace rodinných firem a k pomoci s co nejlepším předáváním majetku. Základním cílem je vzájemné sdílení životních, kariérních a podnikatelských příběhů a zkušeností.

Kolik máte členů?

Počet unikátních členů se blíží ke stovce. Většinou se jedná o firmy s obratem od 100 milionů do několika miliard korun ročně. Důležitý je pro nás vztah a vazba na jednotlivé firmy, jejich rodinu a příběh. Spolupracujeme pak celkem s několika stovkami rodinných firem.

Čemu je potřeba při předávání majetku věnovat největší pozornost?

Aby mohlo dojít k úspěšnému předání firmy, je potřebné, aby nastupující generace měly vůbec zájem v podnikání pokračovat. A musí mít k němu úzký vztah. Na to by měli být nástupci dlouhodobě připravováni. Měli by mít také patřičné vzdělání, zkušenosti s chodem vlastněných firem, měli by být obchodně zdatní a měli by mít i autoritu u zaměstnanců. Každý mladý člověk si ale hledá vlastní životní cestu, takže nelze počítat s tím, že rodinná firma automaticky přejde na syna či dceru. Nemusí se to vždy podařit a pak se musí hledat jiné formy předání či rozdělení majetku.

Jaké největší problémy to provázejí?

Jedním z problémů bývá takzvané spravedlivé rozdělení firmy, tedy například 50 na 50. To je nesprávné, protože loď musí mít jednoho kapitána. Způsobů předání majetku je navíc mnoho a měl by se vybrat pro všechny ten nejvýhodnější. U toho je dobré spolehnout se na poradenství odborníků a opřít se o praktické zkušenosti ostatních, které může zabezpečit například právě Asociace rodinných firem.

Letos zažíváme koronakrizi. Jsou v ní rodinné firmy v něčem odolnější než ostatní společnosti?

Jsou flexibilnější, dokážou se lépe adaptovat na nové podmínky, protože v nich fungují na rozdíl od korporátních společností rychlé mechanismy rozhodování. Také daleko obezřetněji nakládají s financemi, často mají proto větší finanční polštář na dobu krize a mají odpor k externímu financování. Mnohé české rodinné firmy jsou na problémy dobře připravené, ale ani ony nejsou nesmrtelné. Já však věřím, že většina i tuto krizi překoná.