Přejímky dodávek musíme dělat i přes kameru, říká David Chour z CSG

David Chour, místopředseda představenstva Czechoslovak Group

David Chour, místopředseda představenstva Czechoslovak Group Zdroj: CSG

Holding CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) navazuje na tradici československého průmyslu.
2
Fotogalerie

S obchodními partnery se musíme setkávat v třetích zemích a přejímky dodávek dělat často i přes kameru, říká k době koronavirové místopředseda představenstva Czechoslovak Group David Chour. Vládě by doporučil otevřít obchody a nastavit stabilní pravidla, neměnit je ze dne na den.

Jaké jsou předběžné výsledky CSG za rok 2020 (tržby, EBITDA)?

Předběžné nekonsolidované výsledky, prostý součet ukazatelů společností skupiny CSG, ukazuje, že tržby holdingu dosáhly 25,7 miliardy Kč, hrubý provozní zisk (EBITDA) je 3 miliardy Kč a hospodářský výsledek necelých 1,5 miliardy Kč. Na to, že jsme podnikali v covidovém roce, který se dotkl negativně zejména segmentu aerospace, je to vynikající výsledek.

Jaký je rámcový poměr tržeb v civilním sektoru a v sektoru defence?

Čisté rozdělení na obranou a civilní produkci nesledujeme, protože v praxi naše společnosti dodávají často pro civilní i obranný sektor zároveň. Neexistuje společnost, která by produkovala výhradně vojenský materiál. Určitou představu si můžete udělat na základě výkonů našich divizí, do kterých dělíme firmy podle segmentu, kde převážně podnikají.

Divize Defence, kde jsou společnosti jako Tatra Defence Vehicle nebo Excalibur Army, jejichž hlavním byznysem je pozemní speciální technika, mají tržby ve výši 6 544 211 tisíc korun, tedy asi čtvrtinu tržeb skupiny CSG.

Máme ale společnosti mimo tuto divizi, které se také podílí na obranných zakázkách, i když v této divizi nejsou. Třeba Retia vyrábí i vojenské radary, Slovak Training Academy školí armádní piloty vrtulníků, ale jsou součástí divize Aerospace. Když uvažujeme v tomto širším rozměru, tak obranný byznys tvoří 45 procent tržeb holdingu.

Jakým firmám se dařilo nejlépe, kdo na tom byl hůře?

Z pohledu provozního hrubého zisku se nejlépe dařilo automobilce Tatra Trucks, která přispěla k holdingovému výsledků půlmiliardou korun, Excalibur Army vytvořila hrubý provozní zisk 375 miliónů, Slovak Training Academy spolu se sesterskou firmou European Air Services 485 miliónů a výrobce brzd pro kolejová vozidla Dako CZ bezmála 300 miliónů korun. Meziročně nejvíce vzrostla Tatrovka. Hůře na tom byly některé společnosti z leteckého průmyslu, který byl covidem postižen významně.

Jak podnikání a výsledky skupiny v roce 2020 zasáhla pandemie?

Obecně se dá říct, že náš core business, tedy průmyslový a výrobní, nebyl zásadně ovlivněn, nicméně byly firmy, které pandemie zasáhla. Jak jsem zmínil, jednalo se o firmy z leteckého sektoru. Například naše firma Skyport z pražského letiště to měla těžké. Omezení letů ji zasáhlo.

Získali jste loni nějaké nové akvizice?

Zásadní akvizice loňského roku byla muniční továrna Fabrica de Municiones de Granada S.L. ve Španělsku, kterou jsme koupili od evropského koncernu Gdels (součást americké skupiny GD) se souhlasem španělské vlády. V České republice jsme investovali například do získání polovičního podílu v reprodukční klinice Prague Fertility Centre.

Investovalo se do rozvoje stávajících společností skupiny?

Nejvýznamnější investicí bylo otevření nového opravárenského hangáru společnosti Job Air Technic v Mošnově. I když otevření přišlo kvůli covidu ve složité době, je to dlouhodobá investice, která se nám nepochybně vrátí, protože útlum letecké dopravy nepotrvá věčně. Novou výrobní halu jsme loni stavěli také ve společnosti Eldis, která vyrábí radary, letos v ní zahájíme výrobu. Mimo zmíněno nemovitostní investice naše společnosti investovaly stovky milionů do obnovy a rozvoje výrobních linek a strojního vybavení.

Jak hodnotíte práci vlády v řízení země během loňského roku v kontextu českéhopodnikatelského sektoru?

Vláda se snažila různorodými programy pomoci ekonomice, podnikatelským subjektům, to je dobře. Pumpovala tím peníze do ekonomiky, držela zaměstnanost a spotřebu. Z makroekonomického pohledu se dá říci, že je to dobrý směr. Určitě by šlo ale udělat více, ať již vhodnější specifikací programů či zejména koncepčnějším systémem restrikcí, které dle mého názoru příliš zasáhly některé sektory a prakticky zastavily maloobchod. To je špatně.

Co byste vládě doporučili? Jak by se dalo podnikatelské sféře ještě více pomoci?

Určitě nejpodstatnější je otevření obchodů. Samozřejmě s pravidly. Dodnes nechápu, proč musí být zavřené drobné obchody a ve velkých supermarketech může být hlava na hlavě. To je pro ekonomiku, drobné podnikatele, ale i společnost podle mého názoru to nejdůležitější.

A samozřejmě i jasná komunikace a stabilita nastavených pravidel, které se častokrát ze dne na den zavádí a mění. To mate lidi i samozřejmě podnikatelské subjekty, které se potřebují s nastavenými limity koncepčně vypořádat.

Holding CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) navazuje na tradici československého průmyslu.Holding CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) navazuje na tradici československého průmyslu.|CSG

Jak se dotýká vašich zaměstnanců a jejich práce, že jejich děti nechodí do školy?

Každý se snaží zajistit, aby mohl normálně fungovat. Ne vždy je to možné. Zajistit „rodinnou logistiku“ v současné situaci je pro některé rodiny velmi obtížné. Dle mého názoru se již nyní jedná o celospolečenský problém. Děti ztrácejí návyky, které jim dávala pravidelná docházka a běžný „mimoškolní“ život. Tím myslím koníčky a kroužky. Taktéž si přiznejme, že distanční výuka nemůže nikdy nahradit prezenční. Pokud tento stav bude přetrvávat, důsledky na společnost a naše děti mohou být dalekosáhlé.

CSG je proexportně orientovaná skupina. Vnímají zahraniční partneři při jednání o projektech i dění v Česku a jeho vliv na byznys? Nevadí jim politická nestabilita či problémy se zvládáním pandemie?

Největším omezením pro naši skupinu je nemožnost cestování a samozřejmě odraz současné covidové situace v Česku v očích obchodních partnerů. Někteří se prostě bojí přijet. Máme případy, kdy se přejímky dodávek dělají přes kameru. Současná situace brání zejména obchodu, který je pro naši skupinu zásadní. Takže nadšeni z toho určitě nejsme. Ale i my jsme se museli přizpůsobit. Například setkáváním se s partnery na „neutrální půdě“ ve třetích zemích.

Loni došlo k první akvizici v západní Evropě. Koupili jste společnost FMG. Jak se této společnosti daří? Zvažuje CSG další expanzi i mimo československý prostor?

Projevil se přechod od amerického koncernu General Dynamics (GD), koncového korporátního vlastníka, do našich rukou. GD zajišťovala pro FMG prakticky kompletní obchod. Dnes již ve FMG funguje nový obchodní tým. Letos začíná výroba munice pro nové zákazníky, zároveň se jedná o velké zakázce pro domácího zákazníka: španělskou armádu, což by FMG významně pomohlo a prakticky vytěžilo její kapacity.

Jaké jsou plány CSG na letošní rok?

V tržbách i EBITDA chceme opět růst, ale v současné situaci nechci oznamovat konkrétní čísla. Situace je nejistá a může se změnit k lepšímu i k horšímu. Roli v tom hrají i domácí zakázky ministerstva obrany u projektů, jako jsou nová bojová vozidla pěchoty nebo samohybné houfnice. U nich se sice počítá se zahraničním dodavatelem, ale český průmysl je zainteresován na subdodávkách, které můžou být nejen pro CSG, ale i desítky dalších společností obranného průmyslu zásadní. Jedná se také potenciálně o velký investiční stimul pro českou ekonomiku. Chápu situaci tak, že problémem u těchto projektů je nejen rozpočet na obranu, ale také schopnost ministerstva zakázky v této složité době dotáhnout. Držíme spolu s dalšími českými firmami státu palce, aby se to podařilo.

Rozhodující pro naše tržby je ale export, který se daří. Například budeme letos dodávat civilní radary do Číny, Indie a na Slovensko. K tomu vojenskou techniku do mnoha zemí prakticky všech kontinentů.

Jaká jsou vaše očekávání vývoje české ekonomiky?

Očekávám další propad HDP zejména, pokud se v Česku nepodaří zvládnout covidovou situaci. Na některé sektory, zejména cestovní ruch, bude dopad devastující a zažijeme určitě krachy mnoha firem. Očekávám také postupný růst nezaměstnanosti. Samozřejmě budou i sektory, které ze situace budou těžit. Zejména online byznys. A za CSG je to zejména zbrojní průmysl, kde vidíme růst poptávky a některé naše podniky jsou v podstatě naplněny na dva roky dopředu. 

Jak vnímáte pracovní trh v Česku? Shání se vám zaměstnanci lépe?

Je celkem zvláštní, že se situace v Česku zatím neprojevila ve výraznější změně na trhu práce. Stále není jednoduché sehnat kvalitní manažery či lidi do specializovaných oborů – například konstruktéry, ale i řadové zaměstnance v některých regionech. Třeba naše společnost Dako na Chrudimsku shání desítky zaměstnanců a určitě nám jejich nábor nějakou dobu potrvá.

Jak důležité jsou pro podnikání CSG projekty Armády ČR (nová BVP, nové systémy PVO, nové dělostřelecké systémy)? Není problém, že tyto projekty se zdržují či nedotahují do konce?

Armáda ČR byla, je a doufáme, že bude naším významným partnerem. Naší snahou je samozřejmě participovat na uvedených projektech, a proto z jejich odkládání šťastni nejsme. Zakázky z těchto projektů by přinesly další pracovní místa a investice a pomohly by držet ekonomiku. Domnívám se ale, že modernizace armády je jednou z priorit České republiky, již kvůli závazkům vůči NATO, a tak je otázkou času, kdy se tyto projekty budou realizovat.

Na co se letos nejvíce těšíte? Co vám dává naději, že ´bude líp´?

Pevně věříme, že postupující vakcinace probíhající v letošním roce navrátí život do běžných kolejí, ať již z pohledu byznysového, či z pohledu života běžného člověka. To je to nejdůležitější.

Do skupiny CSG jste přišel v polovině loňského roku. Jak hodnotíte spolupráci s jejím majitelem Michalem Strnadem?

Michal je velmi aktivní majitel a manažer. Dovolím si tvrdit, že to je jeden z nejschopnějších obchodníků, které jsem během své kariéry potkal. Jeho píle a tah na branku jsou mimořádné. Jeho angažovanost v některých obchodních případech je zcela zásadní a významně tím osobně pomáhá mnoha společnostem naší skupiny. Jen jsem měl ze začátku problém sladit s ním svůj biorytmus, protože je aktivní od časného rána. A jelikož jsem byl zvyklý spíše na večerní či noční režim, nebylo pro mě úplně jednoduché se s tím vypořádat. Ale už je to v pohodě.