Tematické investování je dnes základem řízení portfolia, říká šéf CPR Asset Management | e15.cz

Tematické investování je dnes základem řízení portfolia, říká šéf CPR Asset Management

Vafa Ahmadi, výkonný ředitel CPR Asset Managementu, společnosti vlastněné předním evropským správcem aktiv Amundi.
Vafa Ahmadi, výkonný ředitel CPR Asset Managementu, společnosti vlastněné předním evropským správcem aktiv Amundi.
• 
ZDROJ: CPR Asset Management

Roman Pospíšil

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Investice nikoliv do širokého portfolia, ale do konkrétních investičních témat nabývají na popularitě. Podle Vafy Ahmadiho, ředitele tematických aktiv CPR Asset Managementu, se stávají základem moderní alokace portfolia. „S tematickým investováním již nejde o výběr společnosti proto, že působí v určité zemi či odvětví, ale proto že byla identifikována jako příjemce megatrendu a my předpokládáme dlouhodobý růst jejích tržeb a zisků,“ říká.

Investování do trendů, příběhů nebo do témat není nic nového. V čem spočívá rozdíl oproti minulosti?

Tematické investování se stalo základním trendem v řízení portfolia. Údaje z trhu nám říkají, že tematické fondy v posledních letech, a zejména od vypuknutí krize covidu-19, zaznamenaly značný příliv investic.

Proč?

Důvodů je několik. Během nestabilní situace se investoři rozhodli pro méně volatilní segmenty trhu. Právě tematické investování přitom nabízí možnost využít dlouhodobého růstu a udržet si nižší kolísání. Pandemie probíhající změny ještě urychlila. Potvrzuje to tezi, kterou jsme prosazovali, především naplno využít těchto změn. Tematické fondy se také staly hlavním vektorem odpovědného investování.

Jak hledáte témata, která by vás mohla zajímat?

Vycházíme z předvídání dlouhodobých příležitostí a rizik spojených s jedním nebo více trendy, nezávislými na ekonomických cyklech. Nazýváme je „megatrendy“. Lze je definovat tak, že se vyskytují v globálním měřítku, ovlivňují velké skupiny lidí, přetrvávají po dlouhá období několika desetiletí a někdy jsou vzájemně propojené. Organizace spojených národů v roce 2020 identifikovala pět megatrendů, které formují náš svět. Jde o klimatické změny, demografický vývoj, a zejména o stárnutí populace, urbanizaci, rostoucí digitální technologie a o rostoucí nerovnost. Všech pět posuzujeme poměrně široce, abychom pochopili jejich plný rozsah. Například některé společenské změny jako zlepšení přístupu ke vzdělávacímu systému či vzestup individualismu a další jsou do jisté míry součástí urbanizačního megatrendu. Podobně může být určitý vědecký vývoj spojen se vznikem digitálních technologií.

Jak poté hledáte konkrétní témata?

Používáme tři základní kritéria. Prvním je zralost. Zatímco některé trendy existují již dlouhou dobu s dobře identifikovanými mechanismy a benefity, jiné jsou stále v rané fázi nebo teprve ukazují významný rozvojový potenciál. Druhým je ekonomická síla. Velikost současné i budoucí spotřeby stejně jako investičních výdajů se v závislosti na uvažovaném megatrendu liší. Závisí to zejména na veřejném mínění a na vůli politických orgánů. Třetím je schopnost manažera megatrend využívat. Ne vždy je možné najít investiční nástroje, které mohou z určitých ekonomických a společenských změn těžit. Téma je pro nás využitelné pouze tehdy, když lze vytvořit dostatečně čisté a široké investiční spektrum firem, které z něj těží.

Co ještě musí splňovat, aby se na něm dal postavit fond?

Než se do tématu pustíme, snažíme se porozumět, jak v něm bude hodnota pro akcionáře vznikat. A ujistit se, že investice lze realizovat bez nadměrného rizika během všech tržních cyklů. Potřebujeme také porozumět meziodvětvovým důsledkům daného investičního tématu a vytvořit široké, diverzifikované investiční spektrum, které splňuje naše požadavky na udržitelnost. Například u stárnutí populace namísto úzkých investic do zdravotnictví nebo farmacie doporučujeme podívat se mnohem šířeji a zahrnout další relevantní sektory. Tedy ty, které těží z výdajů seniorů, jako je volný čas, robotika, automobily a finanční služby. Toto děláme v našem fondu CPR Invest – Global Silver Age. Dalším příkladem je investiční strategie našeho fondu CPR Invest – Global Disruptive Opportunities, která se nezaměřuje jen na technologický sektor, ale spojuje velké množství příležitostí z různých odvětví, které mají společného jmenovatele – disrupci. Tedy schopnost vytvářet nový trh nebo narušovat ten stávající. Naším cílem je zachytit strukturální růst daného tématu a vybudovat portfolia, která lze přizpůsobit různým obchodním a tržním cyklům.

Stará poučka říká „trend je tvůj přítel“. Není ale základním trendem dlouhodobý růst široce diverzifikovaného portfolia?

Základem tržních trendů jsou demografické, ekonomické, sociální nebo technologické trendy, které strukturálně změní nabídku a poptávku po zboží a službách v rámci globální ekonomiky. To jsou megatrendy, které jsme zmínili výše. Tematické investice nám umožňují investovat do společností, jichž se dotýkají, a které mohou proto těžit z tohoto dodatečného dlouhodobého růstu. Pohled na kapitalizaci společností a složení indexů ukazuje, jak se v různých obdobích dostávají do popředí jiné společnosti a sektory.

Není každý trend a každé téma jen dočasnou záležitostí?

Megatrendy trvají několik desetiletí. Dává dokonalý smysl dát do souvislosti dlouhodobé investice s hlavními ekonomickými, společenskými, technologickými a ekonomickými trendy. Tematické řízení umožní investorovi vytvořit portfolio, které odpovídá dlouhodobým růstovým faktorům a je lépe připraveno na velká budoucí rizika spojená zejména s globálním oteplováním a s rostoucími nerovnostmi. Tato rizika mohou být regulační, fyzická, nebo dokonce reputační.

Jaké místo by měly mít tematické fondy v diverzifikovaném portfoliu?

Dnes již není jejich primární využití jako doplněk portfolia nebo aktiva pro diverzifikaci. Jejich cílem je vybudovat tematickou alokaci, která se může stát součástí základní alokace portfolia. Jak pro retailové, tak pro institucionální klienty.

Jak jim tento typ investice vysvětlujete?

Tematické investice nabízejí rámec pro analýzu trhu, který je mnohem relevantnější než tradiční pohled podle odvětví a geografické oblasti. Ve skutečnosti mohou dvě společnosti ve stejném sektoru nebo ve stejné zemi vykazovat významné rozdíly ve výkonnosti. Protože jedna z nich má lepší pozici vůči novým spotřebitelským trendům nebo je lépe připravená na výzvy v oblasti životního prostředí. Případně má větší schopnost transformovat svůj trh. Je to investice, která má smysl a pravděpodobně reaguje na přesvědčení jednotlivých investorů, o nichž víme, že jsou při investování svých peněz stále citlivější na mimofinanční hlediska, tedy klimatická a sociální. Tento přístup nabízí klientům možnost zároveň smysluplněji a efektivněji investovat, zlepšit návratnost investic i své investice diverzifikovat.

Jedním z trendů je ESG. Neprostoupí nakonec všemi sektory a nebude spíše nástrojem negativní selekce?

Dopadové investování jde o krok dále než ESG a je skutečně dalším krokem odpovědného financování. Nejde již jen o zohlednění mimofinančních kritérií při analýze toho, jak jsou společnosti řízeny, ale o identifikaci těch společností, jejichž činnost má pozitivní dopad na společnost a životní prostředí jako celek. Odpovědné finance nyní musejí ospravedlnit měřitelné výsledky. Přispěla moje investice do takových a takových společností k rozšíření přístupu třeba ke vzdělání? Například náš fond Food Challenge, CPR Invest – Food For Generations, sleduje ukazatele, jako je mimo jiné podíl recyklace odpadu v portfoliu. V zájmu transparentnosti a za účelem upřesnění investic zveřejňujeme výroční zprávu o dopadu každého z těchto fondů. Vysvětlujeme, co děláme tím, že to zdůvodňujeme měřitelnými a jasnými ukazateli.

Nepohltí každý trend nakonec široce diverzifikované portfolio, protože akcie z něj se vyhoupnou do čela kapitalizací?

Právě proto nyní prosazujeme tematickou alokaci, pro niž jsme vytvořili robustní metodiku navrženou tak, aby nahradila tradiční alokaci akcií v základním řízení portfolia.

Vafa Ahmadi (52)
Je výkonným ředitelem CPR Asset Managementu, společnosti vlastněné předním evropským správcem aktiv Amundi. Kariéru odstartoval v roce 1997 v BNP Gestion jako portfolio manažer. V roce 1998 přešel do Deutsche Asset Managementu a v roce 2004 do společnosti Aurel Leven. Do CPR AM nastoupil v roce 2006 jako vedoucí přímých investic v rámci týmu Global Balanced. 

 

Autor: Roman Pospíšil

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newslettery