Webex Connect: velké řešení i pro malý e-shop

Zdroj: CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.

Česko je rájem e-shopů. Máme jich tu přes 50 tisíc. Získat, a hlavně udržet zákazníka v takové tlačenici představuje celkem náročný oříšek. K tomu už nestačí zboží na skladě a pozice ve vyhledávačích. Cloudová platforma Webex Connect představuje cestu ke komunikaci se zákazníky, k níž nepotřebujete armádu uší a sluchátek.

V české e-commerce se ročně protočí přes 220 miliard korun. V tak konkurenčním prostředí je stále těžší získat, a především udržet zákazníka. Důležitá je „zákaznická zkušenost“. Komunikace se zákazníkem rozhoduje, jestli nakoupí, zda se vrátí či váš e-shop doporučí dalšímu. A souvislosti s tím se razantně prohlubuje propast mezi velkými a menšími e-shopy. Megaobchody dokázaly za velké peníze nasadit sofistikované nástroje, které umí velkou část kontaktů se zákazníkem zrychlit a především zautomatizovat.

Jak oslovit teenagery i seniory

Použití různých komunikačních cest nabývá na významu, protože dnešní zákazníci e-shopů tvoří pestrou skupinu. Zatímco dříve na web chodily nakupovat hlavně mladší a střední věkové skupiny, dnes to neplatí. S covidem do světa e-shopů velmi významně vstoupili senioři. Zároveň především mladší věkové kategorie přesunuly své obchodování do chytrých mobilů. A této pestré škále musí odpovídat i využití různých komunikačních kanálů. Hlavní výhodou Webex Connect je, že dovoluje z jednoho místa řídit a propojit web, SMS, Whats App, Facebook či Apple Business Chat. A rozumí si i s jinak soupeřícími světy Androidu a iOS od Apple.

Webex Connect je cloudová komunikační platforma, která umí propojit pestrou škálu komunikačních kanálů a provázat je s obchodními systémy, které se používají při obsluze chodu e-shopu, tedy například s CRM, objednávkovým systémem, skladovou evidencí apod. Díky tomu lze v rámci jednoho systému sladit a automatizovat interakce se zákazníky. A posunout se na úroveň, která až doposud vyžadovala velké investice.

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.

Webex Connect obsahuje funkce, s jejichž pomocí lze vyvíjet a před vlastním použitím v karanténě vyzkoušet různé postupy a aplikace pro komunikaci pomocí různých kanálů. V low code/no code prostředí a s přehlednou vizualizací lze aplikace vyvíjet velmi rychle. Součástí Webex Connect je také analytika, která umožňuje zpětně hodnotit výsledky a účinnost komunikace a posoudit tak efektivitu využívání různých kanálů.

Zautomatizujte rutinu

Platforma umí v jednom prostředí řešit všechny typické komunikační úkoly e-shopu. Klasicky jsou to odpovědi na často se opakující dotazy, které lze prostřednictvím Webex Connect zautomatizovat. Významnou je oblast desítek informací o průběhu vyřizování zakázky a sledování cesty zásilky. Prostřednictvím platformy lze zprovoznit chat bot, který využívá nejrozšířenější chatovací automaty Google či IBM Watson. Užitečnou roli hraje Webex Connect i v rámci nejrůznějších marketingových aktivit. S pomocí SMS brány dovoluje posílat zprávy za výhodných podmínek bez přirážek zprostředkovatelů, přímo v cenách primárních poskytovatelů SMS služeb.

Neomezená pracovní doba

Webex Connect umí odladit komunikaci tak, abyste byli se zákazníkem v těsném kontaktu v každé fázi jeho pohybu: při vyhledávání zboží, nákupu i jeho následném vypořádání. A to se skutečně vyplatí. Analytici z Forrester Consulting spočítali, že návratnost investic do Webex Connect činí 330 %. Platby za nasazení platformy jsou odvozeny od toho, kolik transakcí jejím prostřednictvím realizujete. V konkrétním vyjádření se jedná o haléřové částky za jednu marketingovou akci. Ve srovnání s náklady například na telefonního operátora jde tedy o položky celkem zanedbatelné. A zatímco lidskou sílu můžete nasadit na osm hodin denně, Webex Connect bez problémů vydrží zápřah v režimu 24/7.

Webex Connect a dalšími novinkami v portfoliu Webex se můžete seznámit 8. 6. na jarním Collaboration Eventu s názvem Trendy hybridní spolupráce. Pro další informace k Cisco řešení Webex pište na webexcz@cisco.com