Elektřina ze slunce – záruka úspor pro vaši firmu, nechte vaši střechu pracovat | e15.cz

Elektřina ze slunce – záruka úspor pro vaši firmu, nechte vaši střechu pracovat

ZDROJ: Solar Global Service a.s.
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Obliba solárních elektráren raketově roste. Elektřina z fotovoltaických elektráren, instalovaných pro vlastní spotřebu podniků, přináší výhody v úspoře výdajů za energii. Další přednosti spočívají ve zvýšení energetické nezávislosti firmy.

Společně se snížením ceny technologie, zvyšováním její účinnosti i zlepšujícím se záručním podmínkám, představuje fotovoltaika ideální vlastní zdroj elektrické energie pro velké i malé firmy. Jeden z předních dodavatelů, skupina Solar Global a.s., instalovala v roce 2019 střešní fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu více než 1,5 MW. Zdeněk Tříska ze Solar Global a.s., zaznamenává zvýšený zájem firem i v letošním roce a očekává rostoucí trend výstavby i v dalších letech: „Obrací se na nás firmy se zájmem o realizaci, většinou s cílem snížit si dlouhodobě náklady za elektrickou energii. V první řadě provedeme posouzení záměru s ohledem na místní podmínky, zejména charakter provozu, spotřebu elektrické energie a její průběh, typ a orientace střech, případně, zda se vyplatí doplnit projekt i o akumulaci vlastní vyrobené energie.“ Každý zájemce pak dostane kalkulaci návratnosti investice, podle které se může rozhodnout, zda se do projektu postí. „Ke každému projektu přistupujeme individuálně a jsme schopni jej dodat zákazníkovi kompletně na klíč – od fáze zpracování projektové dokumentace, samotnou realizaci po servis,“ dodává Zdeněk Tříska.

Autor: Solar Global Service a.s.

Technologický pokrok posunul solární energetiku mezi zajímavé investice. Návratnost vlastní solární elektrárny se pohybuje u většiny instalovaných fotovoltaik mezi 7-12 lety. Rychlost záleží především na  ceně silové elektřiny, distribučních poplatcích a procentu využití energie z fotovoltaiky přímo v provozu firmy.

Rozvoj nových fotovoltaických elektráren podporuje prostřednictvím investiční podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) i stát. Aktuálně probíhá program Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III. Přijímání žádostí o podporu bude probíhat průběžně až do 31.8.2020, s mírou podpory 60 – 70 – 80 % uznatelných nákladů, podle velikosti podniku. „Tento dotační titul míří na velké projekty v objemu stovek kWp, je pravděpodobné, že se jedná již o poslední vypsanou výzvu. Kdo má zájem realizovat FVE ještě s dotací, měl by si pospíšit. Zájemcům můžeme nabídnout i kompletní dotační servis. U firem s menšími odběry elektrické energie, které na dotaci nedosáhnou, můžeme zpracovat ekonomické posouzení investice,“ doplňuje Roman Skalický ze Solar Global a.s.

Autor: Solar Global Service a.s.

Solar Global a.s. realizuje dodávky a investice v oblasti moderní energetiky, se zaměřením se na fotovoltaiku a systémy akumulace. Zároveň patří mezi přední české producenty energie z fotovoltaických a dalších obnovitelných zdrojů v České republice i v zahraničí. Zkušenosti má například z úspěšných projektů v Německu nebo Polsku.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah