Evropská komise posílí dohled nad Airbnb a jinými krátkodobými pronájmy

Sídlo Airbnb v San Franciscu

Sídlo Airbnb v San Franciscu Zdroj: Reuters

Evropská komise (EK) dnes představila návrh nařízení, které má vnést větší transparentnost do sféry krátkodobých pronájmů na platformách, jako je Airbnb. Pro provozovatele těchto webů i poskytovatele ubytování by nařízení vytvořilo nové požadavky ohledně sdílení dat s úřady a v upravené formě také se statistiky. Tyto údaje by mohly sloužit ke zmírňování problémů, k nimž patří nadměrná koncentrace turistů či nedostatek dostupného bydlení.

Mnohé členské země Evropské unie se už informace od poskytovatelů krátkodobých pronájmů snaží sbírat, podle unijní exekutivy je však aktuální regulatorní rámec roztříštěný a také neefektivní. Pronajímatelé se mohou vyhnout hlášení, zatímco internetové platformy ne vždy příslušná data poskytují, z právních či technických důvodů. To chce komise změnit vytvořením systému s jednotnými požadavky pro celou sedmadvacítku.

Návrh počítá s povinnou registrací ubytovacích kapacit, za kterou hostitelé dostanou jedinečné registrační číslo. Platformy zprostředkovávající nabídky by pak musely zajistit zobrazování těchto kódů a provádět namátkové kontroly údajů. Při odhalení nesrovnalostí by úřady měly možnost pozastavit platnost registrace a nařizovat odstranění nevyhovujících nabídek.

Dalším pilířem navrhovaného systému je sdílení dat ohledně vytíženosti ubytovacích kapacit, včetně počtu ubytovávaných návštěvníků nebo počtu nocí, kdy se daný objekt pronajímal. Velké platformy by nově měly povinnost tyto informace hlásit úřadům každý měsíc. V agregované podobě, která zaručí ochranu soukromí, chce komise tyto údaje zpřístupňovat statistickým úřadům nebo výzkumníkům.

Krátkodobé pronájmy skrze Airbnb, Booking.com a další weby jsou dnes významnou součástí turistického sektoru v EU, podle EK letos tvoří asi čtvrtinu veškeré nabídky ubytování pro turisty. Fenomén se ovšem setkává i s kritikou, například v Praze, kde je spojován s pokřivením trhu s bydlením či zhoršením podmínek v bytových domech.

Evropská komise uvádí, že sběr kvalitních dat o těchto aktivitách pomůže státním a místním orgánům v boji s kriminalitou a také s případnou regulací. Přínos podle ní navrhované nařízení bude mít i pro všechny další strany včetně pronajímatelů a platforem, neboť by zavedlo jednotný, přehledný a efektivní systém. Aplikace pravidel v praxi by se nicméně do velké míry odvíjela od postupu jednotlivých členských zemí EU.

Členské země nyní budou o návrhu komise jednat, stejně jako Evropský parlament. Po případném schválení a vstupu v platnost by následovalo obvyklé dvouleté přechodné období pro přípravu potřebných mechanismů.