České podnikatele čeká přes 80 miliard. Evropská komise schválila nový operační program | e15.cz

České podnikatele čeká přes 80 miliard. Evropská komise schválila nový operační program

Šéfka Evropské komise Ursula Von der Leyenová
Šéfka Evropské komise Ursula Von der Leyenová
• 
ZDROJ: Reuters

Kristýna Dobiášová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
1

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) byl schválen Evropskou komisí. Program má za cíl podpořit podnikající napříč celou Českou republikou. Výjimkou jsou však projekty, které jsou realizované na území hlavního města Prahy. Na území hlavního města může mít žádající pouze sídlo firmy. Celková částka na podporu podnikatelů tvoří až 81,5 miliardy korun z fondů Evropské unie. 

Nelehké půlroční vyjednávání s Evropskou komisí tak bylo finálně ukončeno. OP TAK je mezi prvními schválenými programy, které se snaží o podporu podniků. Zároveň je Česká republika na předních příčkách, co se týče připravenosti mezi členskými státy Evropské unie v letech 2021 až 2027. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost cílí především na střední a malé podniky. OP TAK navazuje na předchozí Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který cílil na období mezi roky 2016 až 2020.

První výzvy budou vyhlášeny v průběhu letošních letních prázdnin. Samotné kontroly, zda podniky splňují přísné podmínky, budou pečlivé. „Vše, co nezkontrolujeme my, zkontroluje Brusel,“ okomentoval situaci náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha. První výzvy se uskuteční koncem července až počátkem srpna.

Cílem je zlepšit pozici českých podniků pomocí investic v oblastech digitalizace, vývoje a inovací či výzkumu. Na rok 2022 jsou naplánované dvě výzvy – Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace a Posun k nízkouhlíkovému hospodářství. „Další výzvy se v tomto roce vyhlašovat nebudou,“ sdělil Marian Piecha v reakci na zmínění dalších plánovaných výzev, které jsou součástí OP TAK, jako je například Efektivnější nakládání se zdroji.

Nejvíce peněz obdržel program Úspory energie v rámci výzvy Posun k nízkouhlíkovému hospodářství. Tento program se týká snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů. Podnikatelé mohou získat až 10 miliard korun. Žádosti bude ministerstvo přijímat od 1. září tohoto roku do 30. listopadu 2023.

Cílovou skupinou této výzvy jsou střední a malé projekty. Co se týče železniční dopravy, mohou se přihlásit i subjekty, které jsou vlastněné veřejným sektorem. V rámci výzvy jsou podporovány činnosti týkající se například snižování energetické náročnosti podnikatelských budov, modernizace rozvodů podniků nebo dále využívání obnovitelných zdrojů. Výše podpory pro jeden projekt se pohybuje mezi 0,5 až 200 miliony korun.

Dalším z programů jsou Obnovitelné zdroje energie, tedy zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v souladu s příspěvkem Česka určeným Vnitrostátním plánem pro energetiku a klima. Podporovanou aktivitou je zde výstavba větrných elektráren. Přijímání žádostí bude zahájeno tento rok 8. září a skončí 1. února 2024. Způsobilé výdaje jsou zde určeny na základě srovnání investice do výroby z obnovitelných zdrojů a investice, která je méně šetrná a realizovala by se, kdyby nedošlo k poskytnutí podpory. Způsobilé výdaje jsou tedy rozdílem tohoto srovnání. „Žadatel si musí výdaje sám spočítat,“ uvedl Ondřej Tomšej z ministerstva průmyslu a obchodu.

Poslední aktivitou týkající se nízkouhlíkového hospodářství jsou takzvané smart grids neboli inteligentní sítě, které mají přispět k modernizaci a výstavbě energetických soustav s implementací inteligentních prvků. Jelikož se zde jedná o rozsáhlé projekty, ukončení příjmu žádostí je až 30. dubna 2024 a celkem jsou k dispozici tři miliardy korun.

Úplně první vypsanou výzvou je Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace. Její součástí je program s názvem Aplikace, která se zabývá realizací průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podnikatelé si zde sáhnou až na čtyř miliardy korun. Mezi podporované aktivity patří například získávání nových znalostí, které jsou potřebné pro vyvíjení nových produktů, služeb či technologií pomocí realizování projektů vývoje či výzkumu. S touto možností se pojí důležitá specifika. Nejvýznamnějším je omezení velkých podniků. Petr Porák, ředitel odboru PO1 a finančních nástrojů ministerstva průmyslu a obchodu, potvrdil, že ty se mohou přihlásit pouze, pokud podporují malé podniky – 30 procent rozpočtu tak musí jít na podporu menších podniků.

Program Inovace, konkrétně posílení inovační výkonnosti českých firem, disponuje celkem miliardou korun a mezi podporované aktivity patří „produktová a procesní inovace“. Míra podpory je rozdělena pro jednotlivé oblasti dle regionální mapy podpory. Mezi cílové skupiny patří malé a střední podniky společně s takzvanými small mid-caps, jejichž maximální počet zaměstnanců musí být 499 osob.

Dle slov Petra Poráka se očekává přihlášení 500 až 600 podniků s tím, že vyhodnocení bude pravděpodobně v prvním kvartálu následujícího roku. „První dva měsíce se neočekává velká aktivita žádostí, nějakou dobu nebude co hodnotit,“ sdělil Porák ohledně odesílání žádostí. Mezi další možnosti programu patří také Inovační vouchery, které se snaží o zvýšení konkurenceschopnosti firem pomocí lepší ochrany duševního vlastnictví. 

Autor: Kristýna Dobiášová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah