Firmy mohou své financování řešit kompletně online

Zdroj: Raiffeisenbank

Papírovým žádostem o financování téměř odzvonilo. S nástupem technologií se stále více podnikatelů přiklání k online řešením, která jim šetří nejen čas, ale i náklady na zasílání papírových žádostí poštou nebo kurýrem. Své o tom ví například v Raiffeisenbank, kde každý měsíc přibývají klienti, kteří chtějí žádat o čerpání úvěru či vystavení bankovní záruky online.

Díky online řešení Raiffeisenbank klient získá detailní přehled o všech žádostech týkajících se čerpání úvěru, o vystavení bankovní záruky, včetně informací o jejich stavu. Žádosti má možnost vytvářet z předdefinovaných formulářů nebo z kopií předešlých žádostí. Služba navíc nevyžaduje žádnou speciální instalaci, jelikož je součástí internetového bankovnictví a její využívání je zdarma.

„Online řešení si zvykli využívat především klienti, kteří využívají bankovní záruky. Ti oceňují náš přístup a pomoc s přechodem do online světa,” říká Michaela Hrušková, ředitelka útvaru bankovních záruk a dokumentárních kreditivů.

Ve stejné aplikaci je k dispozici také online přehled o všech využívaných úvěrových i trade finance produktech, včetně možnosti vygenerovat si ke každému produktu oficiální úvěrový výpis.  

„Po vyzkoušení služby se klienti k papíru zpravidla nevracejí. Aktivně navíc zapracováváme jejich zpětnou vazbu na funkčnost služby, takže jsou přímo součástí dalšího vývoje platformy,” říká Ondřej Raba, produktový manager korporátních úvěrů Raiffeisenbank.

Ondřej Raba, produktový manager korporátních úvěrů RaiffeisenbankOndřej Raba, produktový manager korporátních úvěrů Raiffeisenbank | Raiffeisenbank

Banka aktuálně zpracovává online asi 10 % žádostí o čerpání úvěrů a 30 % žádostí o vystavení bankovní záruky, přičemž čísla každý měsíc stoupají. Pro letošní rok je cílem zpracovat online až 40 % takových požadavků firem. Covid-19 navíc urychlil potřebu a ochotu klientů hledat alternativní cesty k „papírovému procesu“, stejně jako snahu banky o změnu a přechod na digitální formu komunikace.

Benefit:

  • Rychlost a flexibilita komunikace
  • Zástupce firmy může podepisovat i v zahraničí
  • Všechno v jedné aplikaci (účty, karty, úvěry, žádosti)
  • Přehled úvěrů a TF produktů na Dash boardu
  • Statutární zástupce může podepsat na svém počítači = nemusí být pro podpis přihlášen do aplikace (IB)
  • Samotná žádost vzniká vyplněním formuláře přímo v internetovém bankovnictví (není zpracována mimo platformu)

Více informací na www.rb.cz.