Insolvence Arca Investments míří k Ústavnímu soudu. Věřitelé mají mezi sebou spory | e15.cz

Insolvence Arca Investments míří k Ústavnímu soudu. Věřitelé mají mezi sebou spory

Jan Novotný

Jan Novotný

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Poté, co si na začátku října schůze věřitelů odhlasovala, že insolvence investiční skupiny Arca Investments se bude řešit reorganizací, nikoli konkurzem, se vztahy mezi některými věřiteli vyostřily. Ústavní stížnost vůči postupu insolvenčního soudu podali advokát Jan Langmeier i investiční fond IFIS, kteří zastupují některé věřitele, ale nejsou již součástí věřitelského výboru.

Věřitelský výbor Arca Investments má od října pouze šest členů. První z nich, J&T Banka, zastupuje zajištěného věřitele. Další, Caleson Debt Solution, byl zvolen na návrh J&T Banky. Další čtyři členové zastupují nezajištěné věřitele, a to Spolek AVEA – Aktivní věřitelé Arca, Traficon Advisors, zastoupení společností Traficon inkasní, Real Controls a Spojené kartáčovny.

A právě Spolek AVEA je dle advokáta Jana Langmeiera, jednoho ze zástupců věřitelů, který se do nového věřitelského výboru nedostal, ve střetu zájmů. Langmeier už u insolvenčního soudu upozornil na to, že část věřitelů sdružených ve spolku je spřízněná s dlužníkem, tedy s managementem společnosti Arca Investments.

„Jsme přesvědčeni, že odmítnutím naší výzvy na zákaz hlasování těch věřitelů, kteří jsou skrze spolek AVEA spřízněni s dlužníkem, bylo ze strany insolvenčního soudu odepřeno právo části věřitelů na spravedlivý proces zakotvené nejen v Listině základních práv a svobod,“ vysvětluje Langmeier, který z tohoto důvodu podal na začátku prosince stížnost k Ústavnímu soudu, který její přijetí potvrdil.

Insolvenční soud ale na schůzi věřitelů jeho výzvu odmítl s odůvodněním, že byla podána opožděně. Stěžovatel Langmeier ale tvrdí, že se insolvenční soud měl informacemi zabývat ze zákona, a to i bez jeho výzvy.

Spolek AVEA Langmeierovy námitky odmítá. „Zcela jistě nikdo ze členů spolku AVEA není spřízněn s dlužníkem žádným způsobem, který by byl právně kvalifikovatelný jako spřízněnost,“ uvedl právní zástupce spolku AVEA Tomáš Richter s tím, že pokud je stížnost založena na tvrzení o údajné „spřízněnosti“ členů spolku AVEA se společností Arca Investments, považuje za zcela vyloučené, že by mohla uspět.

Na začátku prosince podal ústavní stížnost i další věřitel, a to investiční fond IFIS. Napadl průběh schůze věřitelů konané na začátku října, zejména některá rozhodnutí o rozsahu hlasovacích práv, postup při volbě věřitelského výboru a hlasování o osobě insolvenčního správce.

„Provedli jsme zevrubný rozbor průběhu jednání, včetně zvukového záznamu z něj. Dospěli jsme k nezvratnému závěru, že soud při sčítání hlasů věřitelů, stanovení kvor pro rozhodování schůze a při vyhlašování některých rozhodnutí opakovaně porušil ústavou zaručená práva věřitelů,“ uvedl hlavní vlastník fondu IFIS a advokát Marek Indra.

Langmeier dále upozorňuje také na to, že i samotné svolání schůze věřitelů bylo insolvenčním soudem provedeno vadně. Konkrétně šlo o nedodržení zákonné lhůty.

„V ústavní stížnosti navrhujeme, aby Ústavní soud zrušil veškerá hlasování ze schůze věřitelů Arca Investments, která proběhla za účasti Spolku AVEA. Tedy mimo jiné ustanovení věřitelského výboru, neodebrání práva na sestavení reorganizačního plánu dlužníkovi, povolení reorganizace dlužníka či ponechání stávajícího insolvenčního správce ve funkci. Budeme zároveň chtít, aby byla svolána nová, tentokrát už řádná a korektní schůze věřitelů,“ tvrdí Langmeier.

 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah