Investice roku 2013. Zvítězil otevřený podílový fond J&T Money | E15.cz

Investice roku 2013. Zvítězil otevřený podílový fond J&T Money

Investice roku 2013. Zvítězil otevřený podílový fond J&T Money
Petr Kříž, vedoucí partner sektoru finančních služeb PwC Česká republika – odborný partner ocenění.
• 
ZDROJ: PwC

eko

Společnosti Fincentrum, PwC Česká republika a magazín Forbes představily výsledky čtvrtého ročníku analýzy Fincentrum & Forbes Investice roku. Vítězem odborného hodnocení a zároveň nositelem titulu Investice roku 2013 se stal podílový fond J&T Money CZK otevřený podílový fond.

V rámci letošní Investice roku pořádají společnosti hodnotily 728 podílových fondů, které jsou dostupné na trhu běžným drobným investorům. „Analýza srovnává jednoduchou metodou jednotlivé fondy na trhu mezi sebou i napříč různými kategoriemi a ukazuje spotřebitelům cesty jak uvažovat při zhodnocení volných finančních prostředků,“ uvádí k cílům investice Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum.

Analýza Fincentrum & Forbes Investice roku 2013 představuje jednu z variant, jak rozšířit povědomí spotřebitelů o možnostech zhodnocení volných peněz, které často z nevědomosti ponechávají na běžných účtech, kde jejich reálná hodnota parodoxně klesá. Sofistikovaná metoda přitom umožňuje na základě Sharpeho poměru srovnat všech 728 podílových fondů, které splňují jasně daná nominační kritéria.

„Loňský úspěch vítězných fondů je dobrou vizitkou jejich strategie i konkrétních rozhodnutí jejich manažerů. Investor by však nikdy neměl zapomínat na otázku, zda dokážou svůj výkon zopakovat letos a v následujících letech. Neměl by podcenit odbornou analýzu trhu, zohledňující zejména dobu investice či riziko dočasné ztráty a ochotu investora ji nést,“ dodává Petr Kříž, vedoucí partner sektoru finančních služeb PwC Česká republika – odborného partnera ocenění.

Fond s přidanou hodnotou

Výsledky Fincentrum & Forbes Investice roku 2013 vychází z celkového ročního výnosu fondu po odečtení poplatků. Z takto vypočteného výnosu je odečtena hodnota sazby 12měsíční PRIBID platná ke konci roku 2012. Výsledkem je „nadvýnos“, který říká, jakou přidanou hodnotu přinesl fond v porovnání s bezrizikovou investicí na finančním trhu.

Pro drobné investory je velmi důležitá možnost jednoduše a přehledně srovnat fondy v jednotlivých kategoriích. Aby bylo možné srovnat například akciové a dluhopisové fondy, je potřeba vydělit před stanovením konečného pořadí nadvýnos průměrnou volatilitou konkrétního fondu. Výsledkem je míra čistého nadvýnosu v přepočtu na jednotku celkového rizika – takzvané Sharpe ratio.

Kompletní přehled výsledků Fincentrum & Forbes Investice roku 2013
KategorieVítězný fondHrubý výnosNadvýnos Nadvýnos / riziko
Konzervativní krátkodobý fond 2013Conseq Invest Konzervativní dluhopisový fond1,03 %0,04 %0,08
Konzervativní dluhopisový fond 2013KBC Multi Interest CSOB CZK Medium1,24 %0,55 %0,78
Progresivní krátkodobý fond 2013GE MONEY Konzervativní fond2,11 %1,37 %3,32
Progresivní dluhopisový fond 2013ESPA BOND EUROPE - HIGH YIELD17,31 %15,66 %2,29
Akciový fond 2013Franklin Templeton Investment Funds - Franklin European Small - Mid Cap Growth Fund48,49 % 42,30 %3,87
Zajištěný fond 2013Nevyhlašuje sežádný fond neměl kladný nadvýnos
Smíšený fond 2013J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST5,73 %4,41 %4,56
Investice roku 2013 (hlavní cena)J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST5,73 %4,41 %4,56

V letošním hodnocení si vedl nejlépe J&T Money CZK otevřený podílový fond, který je zaměřen na investiční myšlenky skupiny J&T. Fond je vhodný pro investory požadující výnos nad úrovní zhodnocení bankovních vkladů, kteří jsou ochotni své prostředky investovat v horizontu minimálně jednoho roku a kteří jsou ochotni akceptovat související riziko koncentrace v investicích, na které je zaměřena skupina J&T.

Divokou kartou Forbes se stal Amundi Funds Index Equity North America – AE. Cílem Divoké karty není dát investiční doporučení, ale nabídnout další alternativu investování. Tento fond je již podle jména zaměřen na akciové trhy severní Ameriky, z čehož 90 % portfolia tvoří akcie firem z USA – což je nejrozvinutější akciový trh na světě, jehož akcie by určitě neměly chybět v portfoliu žádného investora.

Investice roku 2013
Nezávislá analýza investičních příležitostí v roce 2013 se zaměřením na běžného občana ČR. Vyhodnocené jsou jen lehce dostupné nástroje kolektivního investování (otevřené fondy). Kritériem hodnocení je absolutní výnos instrumentu vzhledem k jeho riziku. Cílem analýzy je popularizace nástrojů pravidelného investování běžným občanům ČR a zvýšení jejich finanční gramotnosti v této oblasti. Cílem analýzy není poskytování investičních doporučení.

Autor: eko
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!