Jak pomoci přírodě? Vsaďte na zelenou energii

Zdroj: Pražská energetika

Třídíte odpad, neplýtváte vodou, vyhýbáte se jednorázovým plastovým obalům… Přemýšlíte, jak jinak ještě chránit přírodu? Vyzkoušejte 100% českou zelenou energii od PRE! Pochází výhradně z lokálních obnovitelných zdrojů a její výroba i distribuce je díky tomu k přírodě maximálně šetrná.

Pojďme se podívat na ekologické zdroje, ze kterých PREekoproud pochází. Příkladem mohou být vodní elektrárny. Víte, na jaké bázi fungují? Správně nasměrovaný proud vody roztáčí turbínu, jejíž pohyb se pomocí generátoru přeměňuje na elektřinu.

Dalším zdrojem zelené energie jsou bioplynové stanice. Ty k výrobě elektřiny využívají odpad nebo zbytky vzniklé při zemědělské činnosti. Organický odpad se skladuje ve velkém vzduchotěsném zásobníku, v němž při rozkladném procesu vzniká bioplyn s velkým podílem metanu. Jeho spalováním se následně produkuje elektřina.

Právě od takových zdrojů PRE svou zelenou energii nakupuje. Mezi její konkrétní dodavatele patří například Povodí Vltavy.

Mohu do své domácnosti dostávat výhradně zelenou elektřinu?

Sice není technicky možné zajistit, aby spotřebovaná elektřina přímo ve vaší domácnosti vždy pocházela z obnovitelných zdrojů, ekonomicky to ale možné je! Jednoduše řečeno, nikdo nedokáže, aby do vaší zásuvky proudila elektřina pouze z vodní elektrárny, ale protože PRE nakupuje vždy v množství přesně pokrývajícím spotřebu jejích zákazníků, vaše domácnost bude opravdu 100% energeticky zelená. Kolik energie totiž vaše domácnost spotřebuje, tolik PRE nakoupí.

Pražská energetika

Ještě stále hledáte důvody, proč přejít na PREekoproud?

Protože příroda je jen jedna. Při výrobě elektřiny, která nepochází z obnovitelných zdrojů (například uhelné elektrárny), uniká do ovzduší obrovské množství CO2 a dalších zplodin. Díky odběru 100% zelené elektřiny PREekoproud produkci CO2 bráníte. Například běžná domácnost tak přechodem na ekologickou energii ročně ušetří přírodu téměř o tunu spáleného uhlí.

Abyste se o tom mohli přesvědčit na vlastní oči, PRE pro vás připravila na stránce preekoproud.cz speciální kalkulačku. Ta vám jednoduše ukáže, jak bude vaše domácnost vůči životnímu prostředí šetrná.

Jak přejít na PREekoproud?

Je to hračka! Objednáte si ho jednoduše na webu preekoproud.cz.

Se vším vám poradí rovněž v zákaznickém centru (Jungmannova 31, Palác Adria či Vladimírova 18, Praha 4) nebo na bezplatné lince 800 550 055.