NKÚ: Ministerstva chybně hospodařila s penězi z EHP a Norska | E15.cz

NKÚ: Ministerstva chybně hospodařila s penězi z EHP a Norska

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: CNB

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) odhalil nedostatky při hospodaření s penězi, které Česko získalo z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska. Ministerstvo financí podle něj například porušilo rozpočtovou kázeň či nedostatečně kontrolovalo výdaje, chybovalo i ministerstvo kultury. Kontrolovány byly peněžní prostředky v objemu téměř 37,5 milionu eur (cca 964 milionů korun).

„Ministerstvo financí bere většinu závěrů NKÚ na vědomí a zohlední tyto nálezy při přípravě postupů pro realizaci finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014,“ uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Většina zjištění spočívala podle něj ve formálním, respektive administrativním pochybení, která neměla vliv na řádné čerpání finančních prostředků.

Podle NKÚ ministerstvo financí nepožadovalo důsledné plnění povinností kontaktních míst, která se podílela na výběru doporučených projektů. „Výdej peněžních prostředků uskutečněný v důsledku tohoto pochybení…je porušením rozpočtové kázně a současně také nesrovnalostí,“ uvádí zpráva NKÚ.

Nedostatky byly na MF zjištěny i v obecném nastavení kontrol. Při ověřování systému hlášení a šetření nesrovnalostí zjistil NKÚ několik případů nedodržení předepsaných postupů. MF v několika případech samo požadovalo vrácení částky vyčíslené jako nesrovnalost na účet vratek, ačkoliv k tomu neexistovalo zákonné zmocnění. V této oblasti upozornil NKÚ na nedostatečnou právní úpravu.

Jakob ale nesouhlasí s konstatováním NKÚ, že ministerstvo nezjistilo střet zájmu jednoho člena hodnotící komise. MF se ohrazuje i proti závěru, že se jedná o nesrovnalost a porušení rozpočtové kázně. „MF k tomuto dodalo NKÚ řadu podkladů a argumentů, ze kterých vyplývá, že člen hodnotící komise nebyl ve střetu zájmu,“ uvedl Jakob.

Kontrola dále prověřila činnosti zprostředkovatelů a postup ministerstva kultury při zprostředkování financování projektů jím zřízených příspěvkových organizací. „Ačkoliv ministerstvo kultury samo doporučilo zrušit několik smluv z důvodu pochybení při výběru dodavatelů, schválilo později proplacení výdajů, které na základě těchto smluv vznikly,“ uvedl NKÚ. Kritizoval i nedostatečnou kontrolu výdajů.

Kontrola se uskutečnila od listopadu 2010 do října 2011. Kontrolovaným obdobím byly roky 2007 až 2010, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.

Autor: ČTK

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah