Ústavní soud dal vodítko: zastal se řidiče, jemuž pojišťovna uhradila jen část oprav | E15.cz

Ústavní soud dal vodítko: zastal se řidiče, jemuž pojišťovna uhradila jen část oprav

Ústavní soud dal vodítko: zastal se řidiče, jemuž pojišťovna uhradila jen část oprav
nehody, havárie
• 
ZDROJ: čtk

Miroslav Tryner
Marek Schwarzmann

Ústavní soud se zastal řidiče, jemuž po nezaviněné nehodě pojišťovna uhradila jen část oprav. Pojišťovna tvrdila, že opravy vůz zhodnotily, a tak by plná úhrada nákladů znamenala pro šoféra neoprávněné obohacení. Podle ústavních soudců je takový výklad zjednodušující.

Podle ÚS Ignoruje například skutečnost, že havarovaná vozidla mají obecně nižší cenu, byť jsou dokonale opravena.

Nález poslouží justici jako vodítko, a to zejména u starších sporů, které sahají do období účinnosti starého občanského zákoníku. Nový kodex už problematiku upravuje podrobněji.

Rozdíl vypočetl znalec

V konkrétním případu oprava auta stála 78 616 korun. Částku měl uhradit viník nehody, respektive jeho pojišťovna. Šofér však dostal jen 55 691 korun s vysvětlením, že zbytek tvoří zhodnocení vozidla oproti stavu před nehodou.

Při opravách totiž auto dostalo nové náhradní díly ve značkovém servisu, zatímco dříve mělo staré součástky, na které pojišťovna uplatnila amortizaci.

Rozdíl v hodnotě auta vyčíslil znalec na 22 925 korun. Vyplacení této sumy by podle pojišťovny představovalo neoprávněné obohacení.

Řidič s tím ale nesouhlasil a uspěl se žalobou u Obvodního soudu pro Prahu 6, který dospěl k závěru, že provedená oprava byla účelná, údajné zhodnocení bylo šoférovi vnuceno okolnostmi a že povinnost k úhradě oprav nelze přenášet na poškozeného.

Městský soud v Praze však prvostupňové rozhodnutí změnil a žalobu zamítl. Poukázal na názor znalce, podle kterého by vozidlo mohlo být po opravě prodáno za vyšší cenu. Nyní musí městský soud žalobu projednat znovu.

Pojišťovny verdikt nepřekvapil

„Ústavní soud označil za závadné předchozí rozhodnutí soudu, které vycházelo ze znaleckého posudku soudního znalce. Nešlo tedy o přímé vyjádření k postupu pojišťovny, ale o cenu vozidla před a po opravě. Obecné závěry nálezu ÚS se odkazují na předchozí nález z roku 2008, kterým se však již pojišťovny řídí,“ odpověděl E15.cz Aleš Povr z České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Uvedenou praxi podle ČKP dokazuje i zhruba 20procentní nárůst vyplaceného pojistného plnění u materiálních škod od roku 2008. „Pojišťovny již od zveřejnění minulého nálezu hradí účelně vynaložené náklady a neposílají poškozené hledat použité náhradní díly na vrakoviště, což ostatně ani nikdy nedělaly. Naopak i u starších vozidel umožňují opravu novými aftermarketovými, tedy neznačkovými díly, stejné kvality, jako jsou předražené originální díly,“ dodal Povr.

Záplavy žalob od ostatních stejně „postižených“ řidičů se ČKP nebojí. „Předpokládáme, že pojišťovny nález zanalyzují a promítnou ho do likvidační praxe, podobně jako tomu bylo v roce 2008 po předchozím nálezu ÚS. Pojišťovny drtivou část pojistných událostí, zhruba 250 tisíc ročně, vyřeší mimosoudně a nemají důvod na tom cokoli měnit k horšímu,“ vysvětlil Povr.

Nespokojenost je třeba řešit ihned

Ani Českou pojišťovnu kauza nepřekvapila. „Při likvidaci škod na starších vozidlech se již od prvopočátku s klientem poškozeným domlouváme, jakým způsobem udělat opravu tak, aby dopad na peněženku klienta byl nulový. Vhodnou alternativou pro tyto klienty je oprava u našich smluvních partnerů, kteří v rámci spolupráce provedou opravu přesně v takové výši, která odpovídá hodnotě účelně vynaložených nákladů pro dané vozidlo,“ napsal E15.cz mluvčí ČP Jan Marek.

Pro takové opravy je podle něj vhodnou alternativou použití kvalitativně rovnocenných dílů (aftermarketů), kdy jejich použitím servis zajistí jak opravu v účelné výši, tak současně dodržení bezpečnostních i kvalitativních parametrů pro uvedení vozidla do původního stavu.

„Pokud poškozený není spokojen s výší pojistného plnění, doporučuji obrátit se vždy na pojišťovnu a komunikovat s ní. Ptát se na vše ideálně už na začátku celého procesu likvidace a společně s likvidátorem nalézt adekvátní řešení jak pro zajištění kvalitní opravy vozidla, tak pro eliminaci případných neshod o účelně vynaložených nákladech,“ zakončil Marek.

„K jednotlivým pojistným událostem přistupujeme vždy individuálně, účelnost vynaložení nákladů na opravu vozidla pojišťovna zkoumáme z hlediska toho, co je nutné vydat na to, aby vozidlo bylo stejně provozuschopné jako před nehodou. Pokud poškozený s pojišťovnou spolupracuje, postupy včas řeší a pokud dá na doporučení například na opravu u smluvního partnera pojišťovny, pak nemůže mít s likvidací a s výší vyplaceného pojistného plnění žádný problém,“ přidal komentář Marek Vích, mluvčí Kooperativy, pojišťovny.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!