Změna zákona o bankách otevře tajným službám cestu k informacím o kontech | E15.cz

Změna zákona o bankách otevře tajným službám cestu k informacím o kontech

ilustrační foto
ilustrační foto
• 

ČTK, sal

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Tajné služby budou zřejmě moci získávat tajné informace o soukromých kontech v bankách a dalších finančních institucích bez souhlasu klienta, ovšem jen na základě povolení soudu. Počítá s tím novela zákona o bankách, kterou ve středu projedná vláda. Novela zároveň upravuje založení a činnost poboček zahraničních bank ze zemí mimo EU, nebo umožňuje České národní bance odejmout bankovní licenci za zamlčení nebo sdělení nepravdivých podstatných údajů.

„Zpravodajské služby budou oprávněny požadovat poskytnutí zprávy o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství. Poskytnutí informací zpravodajským službám bude moci povolit Vrchní soud. Rozhodnutí o poskytnutí informací má obsahovat základní identifikační údaje, vymezení období, za které mají být informace poskytnuty a odůvodnění. Soud může povolit poskytování informací i na budoucí období, které ovšem bude přesně časově vymezené, nejdéle na tři měsíce s možností opakovaného prodloužení o další tři měsíce,“ uvádí se v návrhu.

Vztahuje-li se rozhodnutí na budoucí období, je zpravodajská služba povinna informovat průběžně soudce o tom, zda důvody pro poskytování zpráv trvají. Soudce je oprávněn si tyto podklady vyžádat. Zároveň je oprávněn povolení k poskytování zpráv kdykoli odebrat.

K materiálu už proběhlo zúžené vnější připomínkové řízení ve kterém své připomínky uplatnilo Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti. Všechny připomínky byly vypořádány a materiál je tedy na jednání vlády předkládán bez rozporu.

V případě regulace poboček zahraničních bank mimo EU chce zákon sladit pravidla pro všechny subjekty. Norma například zvyšuje minimální objem finančních zdrojů poskytnutých zahraniční bankou její pobočce nebo rozšiřuje informační povinnosti zahraniční banky vůči České národní bance. „V současnosti na českém bankovním trhu nepůsobí žádná pobočka zahraniční banky ze zemí mimo EU/EHP,“ upozorňuje materiál.

Návrh má za cíl podle ministerstva financí rovněž zjednodušit postup pro banky při podávání žádostí o povolení k výkonu některých činností. „V důsledku navrhovaných změn bude dále umožněno České národní bance odejmout bankovní licenci, povolení k činnosti družstevní záložny nebo udělený souhlas dohlíženým subjektům v případech, kdy byly žadatelem zamlčeny podstatné údaje nebo uvedeny nepravdivé údaje,“ uvádí materiál. Důvodem pro zamítnutí žádosti o licenci nemůže být skutečnost, že právní forma zahraniční banky neodpovídá právní formě akciové společnosti, uvádí se také v návrhu na změnu zákona o bankách.

Autor: ČTK, sal

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah