Firmy, které mají velké srdce - přihlaste se do TOP Odpovědná firma 2018 | E15.cz

Firmy, které mají velké srdce - přihlaste se do TOP Odpovědná firma 2018

Odpovědné firmy
Odpovědné firmy
• 
ZDROJ: Byznys pro společnost
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Férovost firem a jejich přístup k okolnímu světu vyhodnotí a ocení unikátní rating TOP Odpovědná firma, pořádaný aliancí pro udržitelné podnikání Byznys pro společnost. Firmy se mohou bezplatně přihlásit se svým projektem nebo strategií do 31. července online na webu www.odpovednefirmy.cz a získat svůj vlastní rating v oblasti udržitelného podnikání. Jednou z mnoha kategorií, jsou ceny pro velké firmy, které takto mají jedinečnou příležitost zviditelnit své aktivity. Ceny TOP Odpovědná firma mapují již patnáctým rokem prostředí v České republice a vyzdvihují zajímavé aktivity na poli udržitelného a odpovědného podnikání.

TOP Odpovědná firma je v Čechách ojedinělý nezávislý systém ratingu, který hodnotí a oceňuje strategické aktivity v oblasti firemní udržitelnosti. Tedy podniků, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Cena, organizovaná platformou Byznys pro společnost, je otevřena velkým i malým společnostem. Rozhodující je komplexnost projektů, přínos pro společnost a inovativnost, velikost firmy nebo výše investice v tomto ohledu nehraje roli.

„Firmy si takto mapují situaci v odpovědném přístupu k podnikání a získávají analytickou zpětnou vazbu ke všem programům a projektům formou benchmarkingu a srovnání s jednotlivými úrovněmi ocenění. Hodnocení slouží i jako podklad pro rozvoj firemních strategií a získání informací o dobré praxi napříč trhem. Na vyžádání je také možné zpracovat analytickou zprávu, která porovná situaci firmy v oblasti udržitelného podnikání se situací na trhu. To poskytne zpětnou vazbu od expertní komise a doporučení, jak dále pokračovat,“ říká Pavlína Kalousová, za pořádající Byznys pro společnost.

Společnosti, které udávají trend v udržitelnosti

TOP Odpovědná firma umožňuje všem firmám ukázat, že právě ony mohou v rámci trvalé udržitelnosti udávat trend. Díky cenám mohou změřit síly s konkurencí, odměnit angažovanost svých zaměstnanců i podpořit svou značku. Nejde pouze o prestižní ocenění ve formě zlaté, stříbrné nebo bronzové úrovně, ale také o přidanou hodnotu, kterou nabízí získání unikátního nezávislého ratingu přihlášených společností. Navíc si mohou nechat vypracovat individuální Benchmarking, který porovná firemní strategii s konkurencí v rámci stejného nebo rozdílného oboru, velikosti, rozpočtu apod.

Své místo v TOP Odpovědné firmě naleznou malé i velké firmy:

- podnikající v souladu s principy odpovědného a udržitelného podnikání

- rozvíjející strategické programy pro zaměstnance

- podporující rozmanitost a začlenění různých skupin na trh práce

- snižující svůj dopad na životní prostředí

- podporující prospěšná inovativní řešení

- otevřeně reportující o své činnosti a jejích dopadech

- kladoucí důraz na kvalitní a transparentní vztah s dodavateli a zákazníky

 „Odpovědné firmy slouží jako inspirace pro ostatní podniky a instituce, které vidí, že takový přístup se vyplácí nejen z pohledu reputace nebo atraktivity jako zaměstnavatele, ale přináší i pozitivní ekonomické výsledky. Například investice do zaměstnanců (jejich vzdělání, rozmanitosti a blahobytu) se promítají i do jejich výkonnosti. Starost o minimalizaci negativního environmentálního dopadu často vede k inovacím, které pak sebou přinášejí větší produktivitu nebo konkurenční výhodu, atd. Odpovědná firma je ta, která se kromě zvyšování výnosů snaží maximalizovat také pozitivní dopad na životní prostředí a společnost,“ říká Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a společenské odpovědnosti Vodafone ČR.

Odpovědné firmyAutor: Byznys pro společnost

Komunikace projektů a prestiž

 Firmy díky cenám TOP Odpovědná firma mají šanci získat jedinečný titul a logo zlaté, stříbrné a bronzové firmy, které je motivační i v komunikaci směrem k médiím. Ocenění je udělováno pod záštitou a ve spolupráci s celou řadou ministerstev a veřejných institucí. Veškeré příklady dobré praxe jsou aktivně komunikovány, vyjdou v publikacích a odprezentují se na podzimním galavečeru.

Celá řada velkých, nadnárodních firem si uvědomuje, že bez odpovědnosti ke svému okolí již v dnešní době není úspěšné podnikání možné. „Jako velká mezinárodní firma jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme vůči lidem i životnímu prostředí. Tento závazek se promítá do veškeré činnosti napříč zeměmi, kde Tchibo působí. V roce 2015 jsme sami získali zlatý certifikát TOP Odpovědná firma a umístili se mezi šesti nejodpovědnějšími velkými firmami v České republice. Rádi se proto opět stáváme partnerem soutěže TOP Odpovědná firma, abychom předali ocenění té firmě, která jde, stejně jako my, cestou společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti,“ říká Richard Hodul, generální ředitel společnosti Tchibo Praha.

Přihlašování do cen probíhá bezplatně online na stránkách www.odpovednefirmy.cz až do 31. července 2018.

PŘEHLED KATEGORIÍ:

Strategické:

  • TOP Odpovědná velká firma
  • TOP Odpovědná malá firma, cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Projektové: 

  • TOP Odpovědná firma v komunitě – Počin roku, cena společnosti ČSOB
  • TOP Odpovědná firma ve firemním dobrovolnictví
  • TOP Odpovědná firma v diverzitě
  • TOP Odpovědná firma v životním prostředí, cena společnosti Tetra Pak Česká republika
  • Gesto roku 2018: Vzdělání a odpovědnost, cena Deníku E15 v odborné spolupráci s BPS

Speciální:

  • TOP Odpovědná firma Reporting 

Přihlášky posoudí odborná nezávislá porota složená ze zástupců komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah