Česko dováží stále více potravin, vývoz roste pomalu

Mezi dovozci potravin do ČR vede Německo, mezi artikly vepřové maso

Mezi dovozci potravin do ČR vede Německo, mezi artikly vepřové maso Zdroj: profimedia.cz

Česko dováží stále více potravin. Schodek zahraničního obchodu s potravinami se v letech 2000 až 2011 více než zdvojnásobil, loni dosáhl bezmála 37 miliard korun. Rekordní záporné saldo 40 miliard korun zahraniční obchod s potravinami vykázal v roce 2010. Nejvíce roste dovoz masa z Evropské unie. Vyplývá to z analýzy, kterou na svých internetových stránkách zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Loni byly do Česka dovezeny potraviny v hodnotě 131,2 miliardy korun a naopak jejich export obnášel 94,4 miliardy korun. Nejvíce potravin bylo loni do ČR dovezeno z Německa (29,1 miliardy korun) a Polska (20,7 miliardy korun). V roce 2000 převažoval dovoz potravin do ČR nad jejich vývozem o 16,2 miliardy korun, loni se schodek bilance přiblížil 37 miliardám korun. „Předloňský čtyřicetimiliardový rekord nepadl, ale i tak byl loni deficit druhý nejhlubší v historii,“ uvedla autorka analýzy Drahomíra Dubská.

Extrémně v letech 2000 až 2011 vzrostl dovoz masa a masných výrobků. V roce 2000 ČR importovala maso a masné výrobky za 2,2 miliardy korun, z toho na EU připadlo zboží v hodnotě 1,8 miliardy korun. V roce 2011 to ale bylo už 22,1 miliardy korun, z EU pocházelo zboží v hodnotě 19,8 miliardy korun. Téměř polovinu importů tvořilo vepřové maso.

„V hodnotě byl dovoz masa a masných výrobků v roce 2011 téměř devětkrát vyšší než v roce 2000, což byl absolutně nejvyšší nárůst potravinářské komodity dovážené v tomto období do ČR,“ podotkla Dubská, podle které se na obrovském celkovém přírůstku dováženého masa a masných výrobků podílely dovozy z EU zhruba 91 procenty.

Potravinová bilance se státy EU a hlavní položky záporného salda (v tisících korun)Potravinová bilance se státy EU a hlavní položky záporného salda (v tisících korun)Potravinová bilance se státy EU a hlavní položky záporného salda (v tisících korun) | CSUZdroj: ČSÚ

EU měla hlavní podíl i na celkovém deficitu v letech 2000 až 2011, připadlo na ni v průměru 70 procent schodku. „Dovozy potravin do ČR se výrazně zvětšily v období kolem vstupu země do EU a jejich růst poté dále pokračoval. Ovlivnily přímo útlum živočišné produkce v českém zemědělství a souvisejí i se ztrátou pracovních míst v tomto odvětví,“ uvedla Dubská.

Čeští zemědělci nejsou konkurenceschopní

Česko obchoduje s potravinami především s členskými státy EU. Zatímco podíl dovozů potravin z EU na jejich celkových importech do ČR od roku 2006 stagnuje na zhruba 84 procentech, v případě jejich exportu z ČR zůstává přibližně stejný až od roku 2008, mírně osciluje okolo 91,5 procenta.

Vývozy a dovozy celkem (v tisících korun)Celkové vývozy a dovozy potravin 2000 - 2012Celkové vývozy a dovozy potravin 2000 - 2012 | CSUZdroj: ČSÚ

Rostoucí dovozy potravin podle Dubské sice dlouhá léta zpomalovaly růst cen na pultech tuzemských obchodů, na druhou stranu nepříznivě ovlivnily české zemědělství. „Pro něj je účinek masívních a zvětšujících se dovozů potravin velmi tvrdý. V minulé dekádě se projevil rozsáhlou redukcí domácí živočišné produkce a více než třetinovým úbytkem pracovních míst,“ upozornila Dubská. Dodává, že čeští zemědělci nejsou cenově konkurenceschopní, může za to prý hlavně štědřejší dotační politika některých států.

Vývoz táhne obilí a mléčné výrobky

V některých oblastech se ale Česku daří udržet i aktivní saldo. Nejvýznamnějším potravinovým obchodním artiklem obiloviny a obilné produkty, těch se loni vyvezlo za 20,8 miliardy korun, hodnota dovozu byla jen asi poloviční. Dlouhodobě převažuje vývoz i u mléčných výrobků, ty ale na rozdíl od obilnin míří hlavně mimo EU.