Nová ředitelka CzechTourism se má zaměřit na propagaci Česka mimo Evropu

Nová ředitelka CzechTourism Monika Palatková

Nová ředitelka CzechTourism Monika Palatková Zdroj: ctk

Agentura CzechTourism by se v propagaci Česka v zahraničí měla zaměřit na mimoevropské trhy a domácí turistiku. Nové ředitelce agentury Monice Palatkové to při jejich schůzce schůzce řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Vysokoškolská pedagožka Palatková CzechTourism vede od 1. ledna, ve funkci vystřídala Rostislava Vondrušku.

Monika Palatková působila v agentuře od září 2014 na pozici ředitelky pro rozvoj. Měla na starosti především přípravu koncepce cestovního ruchu pro období 2015-2020, sladění prezentace České republiky v zahraničí a pojetí zákona o cestovním ruchu.

Palatková má podle ministryně několik důležitých úkolů. „V rámci domácího cestovního ruchu především potřebujeme, aby čeští turisté trávili co nejvíce času u nás v Česku. V rámci příjezdového cestovního ruchu jsou zajímavé především mimoevropské trhy jako například Balkán,“ uvedla Šlechtová. Zmínila také rozvíjející se potenciál čínského trhu.

Nová šéfka agentury zvítězila v červnu ve výběrovém řízení, do něhož se přihlásilo 12 uchazečů. Palatková dříve působila například v CK Fischer na pozicích manažerky pro prodej a marketing v oblasti domácího a příjezdového turismu a manažerky produktu pro domácí a příjezdový turismus. Ve společnosti CzechIt - Institute for Strategic vedla zpracování marketingové strategie České republiky na zahraničním trhu.

Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací zřizovanou MMR. Jejím základním cílem je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v ČR.