Obtěžují vás podomní prodejci energií? Čtěte, jak se bránit | E15.cz

Obtěžují vás podomní prodejci energií? Čtěte, jak se bránit

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Martin Pinkas, Euro

try

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Energetický regulační úřad (ERÚ) v poslední době obdržel řadu stížností spotřebitelů týkajících se praktik a jednání některých zástupců obchodníků s elektřinou a plynem. Při řešení zjistil, že někteří podomní prodejci energií mají odborná školení, jak zmanipulovat spotřebitele k uzavření smlouvy o změně ve prospěch svého dodavatele. Rozhodl se proto vydat návod, jak fíglům nepodlehnout.

V úvodu ERÚ upozorňuje na možná rizika spojená s uzavřením smlouvy na dodávky energií způsobem „na dálku“, například telefonicky nebo mimo pobočky obchodníka s energiemi.

Současně varuje před vpouštěním cizích osob do bytu, i před podpisem zdánlivě nepodstatných písemností, ze kterých nakonec může vzejít platně uzavřená smlouva o dodávkách a s tím spojené sankce ze dvou stran.

Co nás může čekat po podpisu zmanipulované smlouvy
Možnost stávajícího dodavatele vyúčtovat smluvní pokutu v důsledku nedodržení sjednaných podmínek ve smlouvě, zvláště nedodržení sjednané doby dodávek energie.
Snaha nového dodavatele naúčtovat smluvní pokuty, protože nemohl v důsledku jednání spotřebitele zahájit dodávky energie.
Zdroj: ERÚ

V případě, že jste podlehli určitému nátlaku a přesvědčivosti jednání podomních prodejců, upozorňuje ERÚ na možnosti ukončení smluv formou odstoupení, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne jejich uzavření, nebo na možnost výpovědi smlouvy bez sankce ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu.

Jak se zachovat při nežádoucím prodeji energií
Podomní prodejce vás navštíví a ve vaší obci platí zákaz podomního prodeje - kontaktujte příslušný obecní úřad nebo policii.
Podomní prodejce zfalšoval váš podpis (s čímž se také ERÚ setkává) - kontaktujte policii.
Podomní prodejce vás neustále obtěžuje telefonickými nabídkami, obraťte se na vašeho telefonního operátora, který je povinen v souladu se zákonem o elektronických komunikacích (č. 127/2005 Sb.) na žádost svého účastníka a na jeho náklady zajistit službu identifikace účastnického čísla, z kterého byla uskutečněna zlomyslná nebo obtěžující volání. Se získanými údaji se můžete obrátit na policii.
Zdroj: ERÚ

„Z nabídky, která se může jevit jako velice výhodná, se nakonec může stát nabídka zdrcující, se značným finančním dopadem na peněženku dotčených osob. Mějte na paměti, že se opatrnost vyplatí,“ uzavírá manuál předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Pět tipů: Jak nepodlehnout manipulaci

Autor: try

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah