Odpadová elektronovela ulehčí život spotřebitelům, na výrobce je přísnější

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr Zdroj: Archiv E15

Od začátku října platí takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která v Česku zavádí do praxe nové požadavky Bruselu. Například uzákonila povinnost prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 metrů čtverečních zdarma odebírat a předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží.

Evropská směrnice, z níž elektronovela vychází, platí už od 15. února, v té době jí však měli přizpůsobenou legislativu jen ve Velké Británii, v Nizozemsku a Bulharsku. Zbývající země unie byly v přijímání příslušných zákonů v podobném skluzu jako ČR. Každodenní praxe však často měla naopak předstih.

Podle Romana Tvrzníka, šéfa největšího českého kolektivního systému pro sběr a recyklaci spotřebičů Elektrowin, čeští prodejci většinou odebírali staré elektro už v předstihu.

„Už před letošním 15. únorem se ve více než dvou tisících prodejnách od nejmenších po největší zabydlely speciální sběrné nádoby,“ vysvětlil Tvrzník. „Nejprve to byly sběrné koše s výměnnými vložkami, kam se vejde kolem 30 fénů nebo žehliček, případně šest až osm vysavačů či mikrovlnek,“ doplnil. První z nich Elektrowin umístil do obchodů dokonce už v roce 2008.

Povinná smlouva s kolektivním systémem

Novela také kromě povinného odběru elektroodpadu pro obchody větší než 400 metrů zavádí i dalšíí povinnosti odběratelům. Podle provozní ředitelky Elektrowinu Terezy Ulverové nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel sběrného dvora už nesmí přijímat elektrozařízení a elektroodpady.

„Výkupny kovů, ale i sběrné dvory, pokud nemají smlouvu s výrobcem nebo s provozovatelem kolektivního systému, musejí tyto věci odmítnout,“ upozornila na jedno z důležitých ustanovení. S tím souvisí také ta část novely, podle které vyjma zpracovatele nesmí nikdo elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoli upravovat, využívat nebo odstraňovat.

„I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné informovat o způsobu zajištění jeho zpětného odběru, sběrná místa musejí být povinně zřízena ve všech obcích a městských částech s více než 2000 obyvateli,“ připomíná Ulverová změny, které se dotknou nás všech.

Vznikne i jednotný registr odběrných míst
Některá ustanovení novely, včetně povinných odběrů prodejen větších než 400 metrů čtverečníchvýše řečených, nabývají účinnosti ihned, jiná během příštího roku a poslední změny začnou platit až v roce 2018. Třeba od 1. ledna 2015 musejí výrobci a jimi zřízené kolektivní systémy vést evidenci toku zpětně odebraných spotřebičů z míst zpětného odběru až po zpracovatele.
Od června příštího roku má také vzniknout jednotný registr míst zpětného odběru za účelem sdílení informací pro spotřebitele o možnosti odevzdat elektrozařízení. Údaje do něj budou poskytovat prostřednictvím dálkového přístupu všichni výrobci a provozovatelé míst zpětného odběru. Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do skupin. Ze stávajících deseti se stane pouze šest. Změna ale vstoupí v platnost až k 15. srpnu. 2018.