Odpovědné firmy se mohou hlásit do 31. července | E15.cz

Odpovědné firmy se mohou hlásit do 31. července

ZDROJ: Byznys pro společnost
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Již jen do 31. července mohou firmy přihlásit své projekty a strategie udržitelnosti do ratingu TOP Odpovědná firma 2018 a získat tak ocenění v podobě zlatého, stříbrného nebo bronzového titulu. Kategorie jsou určeny jak velkým a středním firmám tak i malým podnikům s odpovědným přístupem ke společnosti, životnímu prostředí, zaměstnancům, zákazníkům i dodavatelům. Ocenění již popatnácté pořádá aliance pro udržitelné podnikání BPS - Byznys pro společnost. Registrace probíhá bezplatně online na webu www.odpovednefirmy.cz.

TOP Odpovědná firma 2018 je v České republice ojedinělé, nezávislé ocenění udělované aliancí BPS - Byznys pro společnost. „Vyzdvihujeme nejzajímavější aktivity v trvale udržitelném a odpovědném podnikání. Oceňujeme firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují hlavním oblastem odpovědného podnikání, jako jsou například: etika a corporate governance, transparentní reportování o odpovědném přístupu, rozmanitost a začlenění různých skupin na trhu práce, ochrana životního prostření, podpora komunity a veřejně prospěšných projektů, odpovědnost v dodavatelských řetězcích i odpovědný přístup k zákazníkům,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně BPS - Byznys pro společnost. 

Firmy mohou získat jedinečný titul a logo zlaté, stříbrné a bronzové firmy, které je motivační nejen pro ně, ale například i pro jejich zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery a média. Ocenění je udělováno pod záštitou a ve spolupráci s celou řadou ministerstev a veřejných institucí. Přihlášky posuzuje odborná nezávislá komise složená ze zástupců komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR.

Přihlášené společnosti si zmapují situaci v odpovědném přístupu k podnikání a získají analytickou zpětnou vazbu ke všem programům a projektům formou benchmarkingu a srovnání s jednotlivými úrovněmi ocenění. Hodnocení slouží i jako podklad pro rozvoj firemních strategií a získání informací o dobré praxi napříč trhem.

Autor: Byznys pro společnost

Kategorie pro malé i velké firmy

V rámci ocenění se mohou společnosti přihlásit do Strategické a projektové kategorie. Pro firmy, které systematicky, komplexně, strategicky a inovativně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a angažují se na poli CSR, je ideální Strategická kategorie určená velkým nebo malým firmám.

Projektové kategorie TOP Odpovědná firma oceňují jednotlivé stěžejní činnosti, kterými se společnosti z pohledu udržitelnosti zabývají. Za inovativní partnerský projekt, který podporuje a rozvíjí společnost i místní komunitu, zaměřuje se na aktuální témata a napomáhá k řešení problémů, budou oceněny firmy společností ČSOB – Počin roku.

Firemní dobrovolnictví a aktivní zapojení zaměstnanců do řešení společenských problémů společně se zavedením nástrojů pro podporu veřejně prospěšného sektoru sleduje TOP Odpovědná firma v dobrovolnictví.

Společnosti cílící na snížení negativního dopadu na životní prostředí, které zavádějí dlouhodobé strategie a dokumentují své výsledky, získají cenu společnosti Tetra Pak – TOP Odpovědná firma v životním prostředí.

Projekty podporující a rozvíjející vzdělávání v Čechách. Spolupráci firem a škol cílící na inovace ve vzdělávání, přípravu mladých pro budoucí úspěch, jak na trhu práce, tak v podnikání, zejména při využití nových technologií ocení Deník E15 ve spolupráci s BPS Gestem roku 2018.

Firmy, které strategicky podporují diverzitu (rozmanitost) a inkluzi na pracovišti, a to z hlediska věku, pohlaví, handicapu, národností, sexuální orientace a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují otevřenost firemní kultury, mohou získat ocenění TOP Odpovědná firma v diverzitě.

Speciální kategorií je pro letošní ročník TOP Odpovědná firma - reporting. Jedná se o cenu pro firmu, která komplexně, transparentně a efektivně měří a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání.

Co pro velké společnosti u nás znamená odpovědné a udržitelné podnikání?

„Trvalá udržitelnost je nedílnou součástí naší firemní strategie již od roku 2006. Angažujeme se v mnoha projektech zaměřených na trvale udržitelnou produkci kávy, bavlny či dřeva i zajištění odpovídajících pracovních a životních podmínek malopěstitelů a pracovníků v našich továrnách,“ říká Richard Hodul, generální ředitel společnosti Tchibo Praha. „V České republice mimo jiné podporujeme řadu neziskových organizací, a to například formou manuálního či expertního dobrovolnictví a dlouhodobou spoluprací jako je nákup zboží, služeb apod. Zaměřujeme se také na vzdělávání a osvětu, a to tím, že budujeme povědomí o certifikacích našich produktů a s tím souvisejícím ohleduplným chováním k lidem a přírodě. Naším dlouhodobým cílem je 100% udržitelné podnikání,“ dodává Richard Hodul.

Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a společenské odpovědnosti Vodafone ČR říká: „Pro nás je udržitelné podnikání cestou, jak dosáhnout dlouhodobého udržitelného ekonomického úspěchu s co nejlepším sociálním a environmentálním dopadem. Máme  dlouhodobou globální i lokální strategii udržitelného podnikání do roku 2025,  která reektuje celosvětové problémy z oblastí lidských práv, zaměstnanosti, životního prostředí a boje proti korupci. Rovněž se zabývá konkrétními tématy ze 17 Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs). Do roku 2025 se v rámci svého podnikání zaměřujeme na tři velké transformační cíle, kde chceme globálně dosáhnout velkých změn. Jsou to oblasti diverzity a rovnoprávnosti, vzdělávání a práceschopnosti mladých lidí a inovací v energiích. V těchto oblastech máme konkrétní měřitelné cíle a každým rokem vyhodnocujeme, jakými konkrétními kroky se k nim přibližujeme.“

Registrace už jen do konce července

Přihláška do TOP Odpovědná firma probíhá bezplatně online na stránkách www.odpovednefirmy.cz, ocenění firem je zdarma. Registrace jednotlivých projektů je možná do 31. července 2018. Vítězové budou oznámeni na slavnostním galavečeru letos na podzim. V rámci účasti je možné získat také benchmarking, který porovná firemní strategii s konkurencí v rámci stejného nebo rozdílného oboru, velikosti, rozpočtu apod. Tato hodnotící zpráva slouží jako analytická zpětná vazba ke všem programům a projektům formou benchmarkingu a srovnání s jednotlivými úrovněmi ocenění. Slouží i jako podklad pro rozvoj firemních strategií a získání informací o dobré praxi napříč trhem.

Ceny TOP Odpovědná firma 2018 podporují:

Hlavní partner:

Tchibo Praha, Vodafone Czech Republic

Partneři:

ČSOB, GSK, Plzeňský Prazdroj, Skupina ČEZ, Prague Congress Centre, Tetra Pak Česká republika, Zátiší Catering

Záštita: 

Poslanecká sněmovna PČR, Senát ČR, MPSV ČR

Hlavní mediální partner:

E15

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah