TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2019 | E15.cz

Odpovědné firmy se mohou hlásit již jen do 31. července

ZDROJ: BPS
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Pokud nechcete chybět mezi TOP Odpovědnými firmami, máte poslední šanci. Firmy, které chtějí ocenit a zviditelnit své strategie a projekty v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti, mají totiž již jen pár dní na to, aby se přihlásily do ratingu TOP Odpovědná firma 2019.

Registrace přihlášek se uzavírá 31. července a probíhá bezplatně na webu www.odpovednefirmy.cz.

TOP Odpovědná firma 2019 je nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem. Letos bude uděleno již pošestnácté. Jediný rating svého druhu v ČR je pro oceněné firmy potvrzením toho, že jejich strategie a projekty na podporu udržitelnosti a společenské odpovědnosti sledují aktuální trendy, přispívají k jejich konkurenceschopnosti na trhu, inspirují instituce i veřejnost a efektivně zapojují své zaměstnance.

Titul TOP Odpovědná firma je udělován všem společnostem, které splní nejméně 75% hranici v ratingu celkového přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání. Tento rating hodnotící strategické kategorie (TOP Odpovědná velká firma a TOP Odpovědná malá firma) je sestaveno na základě bodového hodnocení těchto oblastí:

 • Strategie
 • Odpovědné HR
 • Odpovědný přístup v dodavatelsko-odběratelském řetězci
 • Životní prostředí
 • Podpora komunit

Podle výsledného součtu bodů je sestaven konečný rating všech top odpovědných firem, které překonaly nastavenou procentuální hranici úspěšnosti. Porota na základě svého hodnocení udělí speciální cenu za inspirativní přístupy v daném roce.

projektových kategorií (přehled viz níže) vybere porota na základě bodového hodnocení a hlasování tři nejlepší projekty.

Kategorie TOP Odpovědná firma 2019 

Hlavní strategické kategorie

 • TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA
 • TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA, cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Projektové kategorie

 • TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V DIVERZITĚ, cena Skupiny ČEZ
 • TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA POMÁHAJÍCÍ OKOLÍ
 • TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
 • TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V REPORTINGU, cena ING Bank
 • TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA PRO ŽENY, cena Deníku E15 ve spolupráci s Byznysem pro společnost

Organizátorem ocenění TOP Odpovědná firma je aliance odpovědných firem Byznys pro společnost. Každoročně velký zájem o cenu ukazuje, že firmám na odpovědném přístupu záleží, a to nejen ve vztahu ke společnosti a životnímu prostředí, ale i směrem ke svým zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům.

Autor: BPS

Co je odpovědnost a udržitelnost?

„Odpovědnost a udržitelný přístup je postavený na tom, že to, co máme nemůžeme pouze vytěžit, ale je nutné to ve stejném nebo lepším stavu zanechat pro další generace. Firmy si stanovují jasné a dlouhodobé cíle a odpovědný přístup staví do středu své obchodní strategie. Vznikají tak nové modely výroby i služeb, otevřené firmy postavené na respektu k lidem jako hlavní devize HR. Takovýto přístup nepřináší pouze dobrý pocit a lepší svět, ale hlavně úspory, nové obchodní příležitosti a vyšší konkurenceschopnost firem i společnosti,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance Byznys pro společnost, která rating sestavuje.

„Situace v ČR se v posledních letech zlepšuje – nicméně stále chybí větší připojení regionů, silnější povědomí společnosti a spotřebitelů nebo kvalitní a standardizované vzdělávání manažerů udržitelnosti. Věříme, že i k těmto změnám v Česku postupně dojde,“ hodnotí Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafonu. A doplňuje: „Ve Vodafonu už od roku 2015 implementujeme dlouhodobou strategii udržitelného podnikání, která si do roku 2025 vytyčila několik klíčových cílů. Ty překlápíme do konkrétní, měřitelné a lokalizované podoby, kterou pravidelně vyhodnocujeme a transparentně komunikujeme dovnitř a vně firmy.“

Proč je udržitelnost a odpovědnost pro firmy důležitá komentuje Edita Šilhánová, ředitelka právního oddělení a firemních záležitostí, Pivovary Staropramen: „Aby tu naše pivovary zůstaly minimálně dalších 150 let, musíme společně pracovat na tom, aby se udržitelnost prolínala vším, co děláme – od surovin použitých k výrobě piva, až po efektivní nakládání s energiemi a obalovými materiály. Jsme přesvědčeni o tom, že budoucnost bude patřit odpovědným výrobcům, zaměstnavatelům a obchodním partnerům. A těmi také chceme být.“

„Jde nám jak o ochranu životního prostředí, tak o respekt k lidem, s nimiž spolupracujeme. Chceme našim zákazníkům umožnit nakupovat takové produkty, pro které je charakteristická kvalita, příznivá cena a při výrobě spravedlivé sociální podmínky a ochrana životního prostředí. Stejně ta důležití jsou všichni, s nimiž spolupracujeme, ať už jde o naše zaměstnance, dodavatele či jiné stakeholdery,“doplňuje Lenka Mašková, Corporate Responsibility Manager CZ/SK, Tchibo.

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA

Nezávislý rating pro firmy všech velikostí a oborů podnikání

Zdroj unikátních dat pro rozvoj firemních strategií a projektů

Nenahraditelná inspirace a příklady dobré praxe v udržitelnosti a CSR ve firmách

Ocenění TOP Odpovědná firma 2019 podporují: 

Záštita: MPSV ČR, Poslanecká sněmovna PČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Senát ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR

Hlavní partneři: Pivovary Staropramen, Vodafone Czech Republic, Tchibo Praha

Partneři: Hilton Prague Old Town, ING Bank, Plzeňský Prazdroj, Pojišťovna Kooperativa (Vienna Insurance Group), Skupina ČEZ

Hlavní mediální partner: E15

 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah