Odpovědné firmy si zaslouží ocenit! Získejte svůj rating a přihlaste se do TOP Odpovědná firma 2018

Zástupci oceněných společností TOP Odpovědná firma 2017, přidáte se k nim?

Zástupci oceněných společností TOP Odpovědná firma 2017, přidáte se k nim? Zdroj: Byznys pro společnost

Férovost firem a jejich přístup k okolnímu světu vyhodnotí a ocení unikátní rating TOP Odpovědná firma, pořádaný aliancí pro udržitelné podnikání Byznys pro společnost. Firmy se mohou bezplatně přihlásit se svým projektem nebo strategií do 31. července online a získat svůj vlastní rating v oblasti udržitelného podnikání. Všechny registrace zhodnotí a ocení nezávislá porota. Ceny TOP Odpovědná firma mapují již patnáctým rokem české prostředí a vyzdvihují zajímavé aktivity na poli udržitelného a odpovědného podnikání.

TOP Odpovědná firma je v Čechách ojedinělý nezávislý systém ratingu, který hodnotí a oceňuje strategické aktivity v oblasti firemní udržitelnosti. Tedy společností, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Cena, organizovaná platformou Byznys pro společnost, je otevřena velkým i malým společnostem. Rozhodující je komplexnost projektů, přínos pro společnost a inovativnost, velikost firmy nebo výše investice v tomto ohledu nehraje roli.

„Je skvělé, že mnoho firem dnes využívá rating Odpovědná firma pro to, aby získaly zpětnou vazbu na své aktivity v odpovědném a udržitelném přístupu. Ty nejlepší strategie mají společné znaky, a to bez ohledu na obor podnikání či velikost společnosti: obrovský hodnotový posun, dlouhodobost CSR strategií a rostoucí zájem zaměstnanců se do podobných aktivit zapojovat,“ říká Pavlína Kalousová, za pořádající Byznys pro společnost.

Byznys pro společnost

Firmy, které udávají trend v udržitelnosti

TOP Odpovědná firma umožňuje všem firmám bez rozdílu na velikosti či oboru ukázat, že právě ony mohou v rámci trvalé udržitelnosti udávat trend. Díky cenám mohou změřit síly s konkurencí, odměnit angažovanost svých zaměstnanců i podpořit svou značku. Nejde pouze o prestižní ocenění ve formě zlaté, stříbrné nebo bronzové úrovně, ale také o přidanou hodnotu, kterou nabízí získání unikátního nezávislého ratingu přihlášených společností. Navíc si mohou nechat vypracovat individuální Benchmarking, který na základě přihlášek zmapuje situaci firmy v odpovědném přístupu k podnikání. Firma tak obdrží analytickou zpětnou vazbu ke svým programům a projektům i doporučení, jak dále pokračovat.

Jednou z firem, která odpovědnost považuje za skutečně důležitou složku svojí činnosti je Tchibo Praha: „Jako velká mezinárodní firma jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme vůči lidem i životnímu prostředí. Tento závazek se promítá do veškeré činnosti napříč zeměmi, kde Tchibo působí. V roce 2015 jsme sami získali zlatý certifikát TOP Odpovědná firma a umístili se mezi šesti nejodpovědnějšími velkými firmami v České republice. Rádi se proto opět stáváme partnerem soutěže TOP Odpovědná firma, abychom předali ocenění té firmě, která jde, stejně jako my, cestou společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti,“ říká Richard Hodul, generální ředitel společnosti Tchibo Praha.

Ceny TOP Odpovědná firma umožňují všem bez rozdílu na velikosti či oboru ukázat, že právě oni mohou udávat trend. Díky cenám mohou změřit síly s konkurencí a odměnit své zaměstnance i podpořit značku.

„Firmy jsou páteří českého hospodářství a často hrají významnou roli v rozvoji regionu, kde působí. Investují nejen do ekonomiky nebo technologií, ale také do společnosti, znevýhodněných komunit a životního prostředí. Mají tisíce zaměstnanců, přes které šíří své vize a hodnoty. Věříme, že odpovědným a udržitelným podnikáním s dlouhodobými cíli mohou podniky zlepšovat nejen hospodářství, ale i sociální blahobyt, počínaje svými zaměstnanci, a zásadně přispět k udržitelnosti planety, i když začnou svým bezprostředním okolím,“ říká Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a společenské odpovědnosti Vodafone ČR. „Odpovědné firmy navíc slouží jako inspirace pro ostatní podniky a instituce, které vidí, že takový přístup se vyplácí nejen z pohledu reputace nebo atraktivity jako zaměstnavatele, ale přináší i pozitivní ekonomické výsledky. Například investice do zaměstnanců (jejich vzdělání, rozmanitosti a blahobytu) se promítají i do jejich výkonnosti. Starost o minimalizaci negativního environmentálního dopadu často vede k inovacím, které pak sebou přinášejí větší produktivitu nebo konkurenční výhodu, atd. Odpovědná firma je ta, která se kromě zvyšování výnosů snaží maximalizovat také pozitivní dopad na životní prostředí a společnost,“ dodává Adriana Dergam. 

Své místo v TOP Odpovědné firmě naleznou malé i velké firmy:

- podnikající v souladu s principy odpovědného a udržitelného podnikání

- rozvíjející strategické programy pro zaměstnance

- podporující rozmanitost a začlenění různých skupin na trh práce

- snižující svůj dopad na životní prostředí

- podporující prospěšná inovativní řešení

- otevřeně reportující o své činnosti a jejích dopadech

- kladoucí důraz na kvalitní a transparentní vztah s dodavateli a zákazníky

 

Přihlášky posoudí odborná nezávislá porota složená ze zástupců komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR.

Přihlašování do cen probíhá bezplatně online na stránkách www.odpovednefirmy.cz až do 31. července 2018. Vítězové budou oznámeni na slavnostním galavečeru letos v říjnu.

Ceny TOP Odpovědná firma 2018 podporují:

Hlavní partner:
Tchibo Praha, Vodafone Czech Republic

Partneři:
ČSOB, GSK, Plzeňský Prazdroj, Skupina ČEZ, Prague Congress Centre, Tetra Pak Česká republika, Zátiší Catering

Záštita:
Poslanecká sněmovna PČR, Senát ČR, MPSV ČR

Hlavní mediální partner:
E15