Online reporting a poradenství jsou nezbytnou součástí zpracování účetnictví | e15.cz

Online reporting a poradenství jsou nezbytnou součástí zpracování účetnictví

ZDROJ: E-consulting Czech, s.r.o.
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Účetnictví je bráno jako konzervativní a nudný svět, kde se toho tolik neděje. Opak je však pravdou, měnící se podnikatelské prostředí a automatizace si vyžadují rychlá a správná rozhodnutí. To zásadně mění i nároky kladené na účetní a reportovací systémy, které musí poskytovat ten správný pohled na správná data.

Zpracování účetnictví bylo dlouho vnímáno jako nutné zlo, které si vyžaduje legislativa. V případě externího zpracování pak šlo hlavně o to, aby účetní doklady byly správně a včas zaúčtovány.

Dnešní podnikání si vyžaduje okamžité reakce na změny, které na trhu probíhají stále rychleji. Proto se mění i požadavky firem využívající externí zpracování účetnictví. Základem je „chytrý“ reporting, který dovoluje se dívat na firemní data z různých úhlů pohledu.

Online účtování je základem

Je jasné, že pokud máte mít k dispozici vždy aktuální informace o vašem byznysu, tak je třeba, aby účetnictví obsahovalo aktuální informace. To může být složitější v případě, pokud vaše účetnictví obsahuje tisíce účetních dokladů. Současné technologie již naštěstí umožňují doklady vytěžit, což v praxi znamená, že scan účetního dokladu nebo PDF dokument je strojově přečten. Následně je převeden do datové věty, kterou je možné zpracovat v účetním systému.

Ve společnosti E-Consulting Czech již probíhá též automatické účtování již vytěžených dokladů do účetního systému a to na základě inovativního algoritmu a historie účetních zápisů. Tímto způsobem bez lidského zásahu je zpracováno významné množství dokladů. Jak tento proces názorně vypadá se můžete podívat zde.

Budoucnost jsou kognitivní účetní systémy

Dalším krokem jsou kognitivní systémy (učící se systémy), ty se v současnosti využívají již v řadě oborů. Ve zpracování účetnictví kognitivní systémy umožní zpracování účetních dokladů, které není možné automaticky zaúčtovat na základě dostupné historie.

Jak to v praxi vypadá?

Při automatickém účtování systém narazí na doklad, který dosud nezpracovával a který tudíž neumí automaticky zaúčtovat. V ten okamžik se zeptá, jak s tímto dokladem naložit a dle odpovědi účetního konzultanta doklad zaúčtuje. Při druhém setkání s tímto dokladem si ještě „ověří“, že minule použitý postup je možné opět použít. Další obdobné doklady jsou pak již automaticky účtovány, což stále dále zvyšuje procento automaticky zaúčtovaných dokladů.

Jaké to má přínosy?

Hlavní přínosy spočívají v úspoře nákladů, času a energie spotřebovaných na rutinní a stále se opakující administrativní úkony, které se prostřednictvím kognitivního účtování automatizují. Zároveň se získává čas na hlubší práci s daty a reportingem. Přínosem je rovněž skutečnost, že všechny doklady jsou uloženy na jednom místě, snadno dohledatelné a v jednotném formátu.

E-Consulting Czech s.r.o., www.e-cons.cz

 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah