AdEx Benchmark: výdaje na internetovou reklamu dohánějí tisk | E15.cz

AdEx Benchmark: výdaje na internetovou reklamu dohánějí tisk

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 

rap

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Objem internetové inzerce přesáhl v loňském roce v Evropě 27 mld. euro a přiblížil se tak objemu reklamy v tisku, který činil 29,1 mld. euro a v televizích s 32,3 mld. euro. Při přepočtení reklamních výdajů na obyvatele se výkony všech tří hlavních nadlinkových mediatypů, tedy televize, tisk, internet) pohybovaly kolem částky 40 euro, jak vyplývá ze studie AdEx Benchmark 2013.

U tisku je patrný sestupný trend od roku 2007, kdy se výdaje na hlavu dostaly z téměř 70 eur na 40 euro v loňském roce, tj. o 42 % méně. Internetová reklama naopak za stejnou dobu přibližně třikrát vzrostla. Televizní reklama si udržuje stabilní vývoj investic.

V zemích západní Evropy je nejsilnější inzertní oblastí reklama ve vyhledávání (49 %) před display reklamou (33 %), zatímco v regionu střední a východní Evropy zaujímá dominantní pozici stále celoplošná reklama (53 %) před reklamou ve vyhledávání (36 %). Autoři zprávy očekávají do budoucna další posilování online reklamy na úkor tiskové inzerce. Mediální domy totiž stále více investují do digitálních strategií se snahou více monetizovat svůj online obsah.

Pokud jde o vývoj v jednotlivých kategoriích, jak display reklama, tak reklama ve vyhledávání,zaznamenaly loni dvouciferný růst (display o 15 %, search o 13 %). Výkonnostní modely jsou v poslední době silně podporovány automatizací (tzv. programatický nákup) a využitím velkých objemů dat k přesnějšímu cílení. Display reklama vděčí za rostoucí investice hlavně reklamě v mobilních zařízeních a videu.

Mobilní display reklama, kam IAB řadí jak reklamu v prohlížečích, tak i v aplikacích, zaznamenala loni 136% zvýšení rozpočtů a poprvé dosáhla dvouciferného průměrného podílu na celkovém objemu display inzerce (11,8 %). Je však třeba dodat, že přes stoupající rozpočty je mobilní marketing rozvinutý zatím hlavně v západních a severských zemích. V České republice dosahuje podíl mobilních výdajů na display reklamě 2,2 %.

Videoreklama, do které IAB Europe započítává reklamu v přehrávačích (tzv. in-stream reklama, tedy hlavně pre-rolly, mid-rolly a post-rolly) rostla v loňském roce o 45,4 % a představovala 13,1% podíl na celkových výdajích za display reklamu. Variabilita mezi zeměmi je ale opět poměrně výrazná, v Česku jde o 5,4% podíl.

Údaje ve studii AdEx Benchmark pocházejí z lokálních průzkumů v jednotlivých účastnících se zemích a jsou harmonizována společností IHS Technology (provádí např. standardizaci cen, měn, formátů apod.). V České republice do studie přispělo Sdružení pro internetový rozvoj.

Autor: rap

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah