Antonín Fryč: Dodržení slova značí slušnou firemní kulturu | E15.cz

Antonín Fryč: Dodržení slova značí slušnou firemní kulturu

Antonín Fryč
Antonín Fryč
• 
ZDROJ: warex

Martin Kalivoda

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Na začátku devadesátých let přišel podnikatel Antonín Fryč s nápadem zásobovat probouzející se stavebnictví obytnými kontejnery a později ocelovými konstrukcemi. Prvotní nízký zájem tuzemských stavebníků společnosti WAREX paradoxně pomohl. Přeorientovala se na západní trhy a se svými produkty uspěla.

Ze západní Evropy si Antonín Fryč „přivezl“ nejen uznání, ale i kulturu podnikání, která je založena na kvalitním pracovním týmu, dobře odvedené práci a na dodrženém slovu, které je podle něj základním pravidlem slušné kultury podnikání.

* E15: S podnikáním ve stavebnictví jste začal již před více než dvaceti lety. Kam se od té doby váš byznys posunul?

Jako jedna z prvních společností jsme v České republice začali vyrábět obytné kontejnery, které jsou využívány především jako zařízení staveniště. Právě v počátku své existence jsme měli problémy s odbytem na našem trhu. Většina stavebních firem byla vybavena starými dřevěnými unimobuňkami a o novou technologii kontejnerů, které mají podstatně větší variabilitu a životnost, neměla zájem. Proto jsem se už na začátku svého podnikání soustředil na zahraniční trhy, kam jsme vyváželi až devadesát procent své produkce. Postupně jsme rozšířili výrobu o ocelové konstrukce a budovy s nosnou ocelovou konstrukcí, a to od nejmenších, jako jsou třeba budovy pro školky, až po největší, jako jsou hangáry pro letadla nebo obchodní centra. Vždy jsme tedy byli úzce napojeni na stavebnictví, které je určitým barometrem celého hospodářství. Pokud se stavebnictví rozvíjí a prosperuje, je národní ekonomika v dobré kondici. Jak tedy procházela česká ekonomika většími či menšími krizemi a úspěchy, procházela těmito krizemi a úspěchy i naše společnost.

* E15: Změnila se nějak zásadně také kultura podnikání u nás?

Protože jsme obchodovali se státy v západní Evropě, museli jsme od začátku ctít především kulturu podnikání v těchto zemích. Myslím, že jsme se zde mnohému naučili. Především to, že musíme vždy dodržet slovo. To je, myslím, základní pravidlo slušné kultury podnikání. Dodržet slovo v kvalitě, termínu dodání, smluvní ceně. Pokud bychom hledali pouze výmluvy na to, že termín nestihneme, že nabídka nepostihla všechno a musíme účtovat vícepráce a že provedená kvalita je vlastně standard, tak bychom se nemohli zařadit na špičku stavebních firem v oblasti ocelových konstrukcí. Bohužel toto ještě mnoho českých firem nepochopilo a spolupráce s nimi je velmi obtížná, někdy až nemyslitelná.

* E15: Váš montovaný systém pomáhá municipalitám, které potřebují narychlo řešit nedostatek míst ve školkách. Jak hodnotíte spolupráci soukromého a státního sektoru?

Hlavním odběratelem našich montovaných staveb je především veřejný sektor, obce a města. Spolupráce s nimi je v zásadě dobrá, i když je nutno počítat s tím, že dodávky musí být zcela komplexní od vyřízení územního a stavebního povolení přes výstavbu až po vybavení nábytkem. Bohužel se však při spolupráci s veřejným sektorem velmi často setkáváme nepřímo s korupcí. Jak jinak se dá vysvětlit, proč na výběr dodavatele školky pro 100 dětí musí nejprve proběhnout losování z přihlášených dodavatelů, kdy je vylosováno pouze pět firem, které předloží cenu? Zakázku tak vyhraje firma s „nejnižší“ cenou 75 milionů korun, přičemž nevylosované firmy jsou schopny ji postavit za 20 milionů. Bohužel se celá korupce zaštiťuje zákonem o veřejných zakázkách. Doufám, že nově připravovaný zákon minimalizuje korupční prostředí, ve kterém jsme nuceni pracovat.

* E15: Vaše společnost se dostala do prestižního žebříčku stovky českých nejlepších firem. Je to myšlenka, nebo lidé, kteří dělají společnost konkurenceschopnou a úspěšnou?

Jak jsem již řekl, společnost vstoupila od svého vzniku především na západní stavební trh. Od počátku jsme věděli, že pokud chceme uspět, musíme být minimálně na stejné úrovni jako jiné firmy v Německu či Holandsku. Musíme tedy své zákazníky přesvědčit kvalitou svých výrobků, flexibilitou a spolehlivostí našich dodávek. Všechny tyto cíle jsou podpořeny kvalitním pracovním kolektivem. Rád se při své práci obklopuji lidmi, kteří cítí stejně jako já, že slovo „nejde to“ v obchodě neexistuje.

Antonín Fryč (58)

Je absolventem pražské Strojní fakulty ČVUT, kde také studoval doktorandský program. Svou kariéru začal ve společnosti pro přepravu námořních kontejnerů ČSKD INTRANS, kde působil na různých pozicích od referenta až po generálního ředitele. Po revoluci založil společnost WAREX, která se zabývala výrobou obytných kontejnerů a ocelových konstrukcí. V roce 2007 část společnosti s obytnými kontejnery prodal nadnárodní francouzské společnosti. Zbývající část podniku s výrobou ocelových konstrukcí rozšířil o vývoj a výrobu montovaných staveb. WAREX se v roce 2008 zařadil mezi 100 nejlepších společností v ČR.

Autor je spolupracovníkem redakce

Autor: Martin Kalivoda

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah