ČT zveřejnila pravidla volebních vysílání a spouští předvolební debaty s Moravcem | E15.cz

ČT zveřejnila pravidla volebních vysílání a spouští předvolební debaty s Moravcem

Česká televize
Česká televize
• 
ZDROJ: profimedia.cz

red

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Česká televize zahajuje v úterý 28. srpna od 21 hodin na ČT24 cyklus předvolebních debat Otázky Václava Moravce Speciál, v nichž se poprvé v historii uskuteční v rámci voleb do krajských zastupitelstev diskuse s lídry volebních kandidátek ve všech 13 volebních krajích.

Pro letošní předvolební a volební vysílání bude ČT využívat průzkumů dvou renomovaných výzkumných agentur, nad jejichž výsledky bude mít poprvé v historii sama kontrolní dohled. Současně ČT na svých webových stránkách zveřejnila Pravidla předvolebního a volebního vysílání, která popisují, jak bude Česká televize letošní volby ve svém vysílání pokrývat.

Václav Moravec Autor:

V souladu s Kodexem České televize, který stanovuje zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání, vytvořila ČT Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu České republiky a do krajských zastupitelstev v roce 2012, která jsou uveřejněna na webových stránkách ČT na adrese www.ct24.cz/volby. Pravidla specifikují způsob, jak bude ČT pokrývat volby ve svém vysílání.

Výňatek z Pravidel předvolebního a volebního vysílání ČT:

Česká televize samostatně rozhoduje o výrobě a vysílání zpravodajských a publicistických pořadů, včetně toho, v jakém rozsahu bude informovat o kandidujících subjektech či jejich programech. Je však povinna poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí oddělovat od informací zpravodajského charakteru.

Mohlo by vás také zajímat:

Časový prostor, který je dán jednotlivým politickým stranám a hnutím, musí být ve svém celku vyvážený. Vyváženost se posuzuje zejména podle váhy jednotlivých politických stran v demokratické společnosti, odvozené především z výsledků voleb do hlavních orgánů zastupitelské demokracie. Zároveň je však třeba zajistit, aby poměr mezi diskusními vystoupeními činitelů vládních stran a stran opozičních byl v souhrnu poskytnutého prostoru přibližně vyrovnaný. Česká televize tím vytváří podmínky pro přiměřenou účast mimoparlamentních stran a hnutí v těchto diskusích.

Česká televize bude uplatňovat princip odstupňované rovnosti při respektování zásady rovnosti soutěžních šancí. Zásada odstupňované rovnosti znamená, že při určování časové proporce celkového zastoupení jednotlivých kandidujících subjektů ve vysílání, zejména v pořadech zpravodajských a v publicistických debatách, bude brán v úvahu politický a společenský význam kandidujících subjektů.

Česká televize bude dbát na řádnou práci s výsledky předvolebních a volebních výzkumů. V souvislosti s uveřejňováním výsledků předvolebních průzkumů bude vždy uvádět název agentury, která provedla sběr dat, velikost vzorku, z něhož byl průzkum prováděn, a termín sběru dat. Vždy se bude vycházet ze vzorku nejméně 1000 respondentů. V příspěvcích bude ČT zdůrazňovat, že se jedná o rozložení politických uskupení v období, kdy došlo ke sběru dat, a že se tudíž nejedná o odhad volebních výsledků.

Diváky zároveň bude vždy informovat, že je třeba počítat se statistickou chybou. V reportážích a dalších pořadech bude používat formulace např. „výsledky odhadují“, „naznačují“, nikoliv, že „prokazují“ nebo „jsou dokladem“. Česká televize tedy nebude používat formulace, které by výsledkům předvolebních průzkumů dávaly větší váhu a důvěryhodnost, než ve skutečnosti mají. Konkrétní výsledky pro strany a nezávislé kandidáty bude uvádět pouze u těch subjektů, které dosáhly hranice alespoň 2 %.

Autor: red

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah