Czech Press Photo: Nový vítr do fotek

Projekt Czech Photo Centre vznikl v pražských Nových Butovicích přímo u zastávky metra.

Projekt Czech Photo Centre vznikl v pražských Nových Butovicích přímo u zastávky metra. Zdroj: Repro Strategie (Anna Vacková)

Nejdůležitější česká fotografická soutěž Czech Press Photo je po letech svého fungování zavedenou prestižní značkou. Zároveň prochází zásadními změnami, vyvolanými potřebou přiblížit se k aktuálním trendům vizuální kultury.

Za více než dvacet let existence si soutěž o nejlepší novinářské fotografie či série snímků v řadě kategorií vydobyla značnou prestiž. Výsledky s napětím očekává několik tisíc českých a slovenských fotografů, kteří své práce do soutěžního klání každoročně přihlašují.

Vyhlášení Czech Press Photo se pravidelně stává událostí, kterou zaznamenávají všechna důležitá média. Mnohá z nich mohou ostatně opakovaně zdůrazňovat informaci, že cenu v některé z kategorií získal právě jejich fotograf. Což byl v minulých letech opakovaně případ zejména deníků, časopisů a tiskových agentur, které pak o soutěži informují s chutí o to větší.

Oceněné fotografie včetně těch často kontroverzních a diskutovaných jsou rovněž hojně komentované a mimořádný zájem zpravidla vzbuzuje i výstava oceněných a dalších vybraných fotografií soutěžního ročníku, která se pravidelně koná v reprezentačních prostorách pražské Staroměstské radnice.

Zvláště v posledních letech se organizátorům soutěže daří posilovat její prestiž také složením poroty. Vedle opakované účasti slavného českoamerického fotografa Antonína Kratochvíla v ní po roce znovu zasedal americký fotožurnalista Ron Haviv a poprvé i fotograf a filmař Ed Kashi, který je rovněž z USA.

Výstava Czech Press Photo zůstává ve středu Prahy, její vedení ale otevírá kreativní prostor v Nových Butovicích.Výstava Czech Press Photo zůstává ve středu Prahy, její vedení ale otevírá kreativní prostor v Nových Butovicích.|Repro Strategie (Anna Vacková)

Po dvou desítkách let je tedy Czech Press Photo zavedenou značkou a pro české fotožurnalisty a dokumentaristy zároveň nejprestižnější platformou pro ocenění jejich práce. Vzhledem k překotnému vývoji technologií, a s tím souvisejícím změnám v médiích si však organizátoři ani zdaleka nemohou dovolit pouhé sklízení ovoce předchozích dvaceti let úspěšné práce.

Czech Press Photo prochází v poslední době významnými změnami a netrpělivě očekávané výsledky letošního ročníku už brzy ukážou odborné i laické veřejnosti, jak dalece tyto změny reflektují současné trendy.

Jasná linie

Soutěž Czech Press Photo založila významná osobnost českého fotografického dění, publicistka Daniela Mrázková, ve spolupráci s publicistou Vladimírem Remešem. Od počátku je Czech Press Photo strukturováno do podobných kategorií jako nejvýznamnější světové fotožurnalistické klání World Press Photo.

Přestože soutěž od svého zrodu oslovuje a podporuje zejména české a slovenské fotografy a její ambicí není až tak mezinárodní přesah, byl zvolený název bezpochyby jedním z pilířů rychlého vstupu akce do povědomí tuzemské fotografické veřejnosti. Bez nutnosti složitého vysvětlování určil tematický i žánrový rozsah a zamezil zbytečně matoucím výkladům pravidel pro účast.

Zároveň se však přehlídka nikdy neuzavírala pro freelancery či dokumentaristy pracující na dlouhodobých cyklech bez prokazatelného profesionálního angažmá.

Důležitým faktorem pro získání respektu a popularity byly už od počátku rovněž udělované ceny. Vítězové získávají kromě prestižního ocenění rovněž peněžní a materiální dotace či granty v řadě kategorií natolik velkorysé, aby významně přispěly například k financování nákupu profesionální fototechniky nebo práce na dlouhodobých cyklech. I díky tomu nabízely už od prvních ročníků porotcům k posouzení své fotografie nejvýznamnější osobnosti tuzemské novinářské fotografie.

Soutěž si prošla i těžkými časy. Zatímco v prvním ročníku získal ocenění za fotografii roku Jan Šibík z Reflexu, v dalším nebyla cena pro nedostatek finančních prostředků udělena. Díky soustředěné práci Daniely Mrázkové se však organizátorům postupně podařilo získat důležité partnery a sponzory zejména českých zastoupení významných výrobců fotografické techniky a také podporu pražského magistrátu.

Značka s potenciálem

Zasedání poroty v prestižních magistrátních prostorách i výstavy ve Staroměstské radnici vtiskly soutěži punc důležité kulturní a společenské akce a k její známosti mezi Pražany přispívá i každoročně udělovaný Grant Prahy. Ten umožňuje vždy jednomu z fotografů získat roční tvůrčí stipendium pražského magistrátu na fotografování proměn hlavního města, které na doporučení mezinárodní poroty uděluje pražský primátor. Postupně tak vzniká obsáhlá sbírka souborů fotografií, které dokumentují Prahu a její vývoj.

"V Czech Photo Centru chceme pořádat výstavy českých i zahraničních fotografů, vzdělávací kurzy, univerzitu třetího věku nebo programy pro děti," říká Veronika Souralová."V Czech Photo Centru chceme pořádat výstavy českých i zahraničních fotografů, vzdělávací kurzy, univerzitu třetího věku nebo programy pro děti," říká Veronika Souralová.|Anna Vacková

Po letech vývoje je Czech Press Photo silnou a respektovanou značkou s potenciálem k oslovování mimořádně široké základny tuzemských profesionálních i amatérských fotografů a zájemců o fotografické dění. Navíc – vzhledem k tématům, která z podstaty soutěžního zaměření účastníci jednotlivých ročníků aktuálně reflektují – vytváří vystavené portfolio oceněných fotografií i významnou společenskou událost a důležité svědectví o stavu společnosti. Přes to všechno však Czech Press Photo prochází na prahu třetí dekády své existence významnými změnami.

Nová pravidla

První zásadní změnou byl už v loňském roce příchod Veroniky Souralové, která v čele organizačního týmu nahradila zakladatelku Danielu Mrázkovou. Nová ředitelka vstoupila do soutěže s ambicí realizovat řadu významných změn. Pokud jde o komunikaci s veřejností, patří mezi ně zejména nové logo, webové stránky či důraz na komunikaci na sociálních sítích.

Pro účastníky se otevřela například možnost elektronického přihlašování snímků, úpravy v rámci soutěžních kategorií, systém nominací pro vyhlašování výsledků či nový porotovací program. Novinkou, kterou může posoudit i veřejnost, je oproti minulosti i tisk fotografií na výstavu v jednotném formátu.

„Přináším změny, nový vítr, který už soutěž Czech Press Photo nutně potřebovala,“ říká Souralová. „Prestižní soutěž, kterou procházejí naši nejlepší fotožurnalisté a dnes i tvůrci videí, byla založena před jednadvaceti lety. Za tu dobu se svět kompletně proměnil a je nutné na to reagovat,“ připomíná ředitelka soutěže, podle níž patří k nejdůležitějším posunům ve vývoji zejména nově otevřená možnost zasílat snímky elektronicky a s tím související nákup porotovacího softwaru.

„Pozměnili jsme i kategorie. Porota bude hodnotit zvlášť singl snímky a zvlášť série, vyhlašování výsledků bude formou nominací, chceme dát šanci mladým autorům. Proto bude udělena cena Canon Junior v hodnotě sedmdesát tisíc korun pro autory do dvaceti let. Nově budeme rovněž udělovat cenu ČTK ve formě poukázky na zboží v hodnotě osmdesáti tisíc korun.“

Mezi soutěžní kategorie přibyly například Problémy dnešní doby či Lifestyle. „K té nás vedly i poznatky z autorských prezentací s autory, kteří mnohokrát hovořili o tom, že cesty do zahraničí za fotografováním reportáží dnes často nahrazují zakázky pro lifestylové magazíny. Doufáme, že tato kategorie také přilákala k soutěži nové mladé autory,“ vysvětluje Souralová.

Fotopeníze

Setrvalým bojem zůstává podle ředitelky soutěže Czech Press Photo zejména její financování. Potenciální partneři jsou oslovováni především nabídkou podílet se na soutěži s více než dvacetiletou tradicí, jejíž součástí je výstava v lokalitě Staroměstského náměstí spojená s masovou návštěvností Čechů i cizinců.

„Součástí partnerství je samozřejmě i možnost být vidět na velkolepém a svižném slavnostním ceremoniálu v Brožíkově síni, předávat ,svoje ceny‘, možnost pozvat své zaměstnance i klienty na kvalitní výstavu, kulturní zážitek, komentované prohlídky či autorské besedy,“ připomíná Souralová.

Silní partneři jsou přitom pro další existenci Czech Press Photo nezbytní, protože kromě cen je nutné financovat rozpočet na porotu, organizaci a výstavu a slavnostní ceremoniál, který se pohybuje v řádu několika milionů korun. „Generálním partnerem letošního ročníku je společnost Trigema. V rámci partnerství nám přispívá i hlavní město Praha, jedná se ale o příspěvek, který nestačí ani na ceny pro vítězné autory. Takže moje hlavní práce je shánění financí od partnerů,“ dodává Souralová.

Czech Photo Centre

Obecně prospěšná společnost Czech Photo, která soutěž Czech Press Photo pořádá, aktuálně představila české fotografické veřejnosti i projekt Czech Photo Centre v pražských Nových Butovicích. Přímo u zastávky metra vznikl unikátní kulturní prostor s galerií, ateliérem, archivem a restaurací. Součástí objektu je workshopová místnost vybavená nejmodernější ateliérovou technikou a archiv fotografií ze dvou desetiletí soutěže Czech Press Photo. Před objektem stojí dvanáctimetrová plastika od Davida Černého znázorňující vývoj fotografie.

Veronika Souralová proměňuje koncept soutěže Czech Press PhotoVeronika Souralová proměňuje koncept soutěže Czech Press Photo|Anna Vacková

„Centrum je součástí developerského projektu Smart společnosti Trigema, která objekt postavila a předala nám ho k užívání. Jde o moderní ambiciózní prostor, v němž je vše podřízeno fotografii,“ vysvětluje ředitelka Czech Press Photo Veronika Souralová. „Chceme zde pořádat výstavy českých i zahraničních fotografů, vzdělávací kurzy, univerzitu třetího věku pro seniory nebo programy pro děti.“