Exekuce a oddlužení: srážky ze mzdy dostanou nová pravidla

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Jste v exekuci a žádáte o oddlužení? Zaměstnavatelé dnes nemají jasno v tom, jak v případě souběhu exekuce a insolvenčního řízení zaměstnance postupovat. Novela insolvenčního zákona dá srážkám ze mzdy jasná pravidla. Měnit se budou i podmínky dohod o srážkách ze mzdy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Novela insolvenčního zákona (přesněji novela zákona o úpadku a způsobech jeho řešení) už ve Sněmovně prošla prvním čtením. Pokud bude schválena, přinese v oblasti oddlužení a insolvence hned několik novinek – například jasnější noty pro postup při srážkách ze mzdy. Nová pravidla by měla platit od začátku příštího roku.

Návrh nové první úpravy vzešel z pera Ministerstva spravedlnosti. Resort si je podle důvodové zprávy vědom výkladových nejasností. Výklad, podle kterého by měly být srážky ze mzdy uvolněny ve prospěch dlužníka, je podle něj nepřijatelný.

Situace dlužníků se zhorší

„ Probíhá-li exekuční řízení, postižené peněžní prostředky nenáleží dlužníku, ale jeho věřiteli, který svou pohledávku uplatnil individuální cestou. Je-li zahájeno insolvenční řízení, individuální práva jsou nahrazena kolektivními právy všech dlužníkových věřitelů a v souladu s insolvenčním zákonem se i věřitel, který postupoval individuální cestou, musí podřídit pravidlům kolektivního insolvenčního řízení. Jinými slovy, pro dlužníka to znamená pouze to, že nárok na jeho peněžní prostředky (dosud postižené exekucí) nemá pouze jeden konkrétní exekuční věřitel, ale tyto peněžní prostředky se stávají nárokem všech věřitelů přihlášených v insolvenčním řízení,“ stojí v důvodové zprávě k novému zákonu. Dlužníci, kteří dnes nejasné formulace v zákoně využívají a domáhají se pozastavení srážek ze mzdy do doby, než bude o jejich žádosti o oddlužení rozhodnuto, budou mít nejspíš od příštího roku smůlu.

„Ministerstvo spravedlnosti se přiklání k závěru, že prostředky sražené ze mzdy dlužníka na základě nařízeného výkonu rozhodnutí či exekuce nesmí být vyplaceny ani dlužníkovi, ani oprávněnému, ale deponují se do doby rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, kdy jsou vyplaceny insolvenčnímu správci,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva spravedlnosti Robert Schuster.

Peníze budou uložené u exekutora

Srážky ze mzdy tedy budou podle nových pravidel při souběhu insolvenčního řízení a exekuce nadále probíhat. Nebudou se však vyplácet věřiteli – nýbrž ukládat u buď u zaměstnavatele, nebo u exekutora. „Zásadní je, aby se tyto prostředky zahrnuly do majetkové podstaty určené k rozdělení mezi přihlášené věřitele v konkurzu a oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nebo aby byly použity jako mimořádná splátka v oddlužení plněním splátkového kalendáře,“ doplňuje Robert Schuster.

Peníze.cz