Hodnota inzertního prostoru v prvním čtvrtletí poklesla o dvě procenta

Admosphere inzertní příjmy 1.Q 2012 - meziroční srovnání

Admosphere inzertní příjmy 1.Q 2012 - meziroční srovnání

Ceníková hodnota reklamního prostoru je v prvním čtvrtletí roku 2012 o necelá dvě procenta nižší než vloni. Růst vykazuje televize a internet, u ostatních mediatypů zaznamenal monitoring společnosti Admosphere pokles.

Celková hodnota reklamního prostoru v prvním čtvrtletí letošního roku oproti srovnatelnému období roku 2011 o 1,87 % poklesla. Snížení je patrné v mediatypech rozhlas, tisk a out-of-home. Hodnota rozhlasového inzertního prostoru (bez regionálních kampaní) klesla téměř o čtvrtinu. Tisk meziročně vykázal snížení o 13,4 % a segment OOH médií si oproti loňsku pohoršil o 5,4 %.

Růstem se naopak mohou pochlubit televize a internet. Ceníková hodnota televizního prostoru se navýšila o 5,6 %. Hodnota internetové display reklamy, jíž Admosphere zaznamenává v rozsahu projektu AdMonitoring (tedy bez výkonnostní reklamy, katalogů a pay-per-click reklamy), vzrostla dokonce o 16,4 %.

Admosphere inzertní příjmy 1.Q 2012 - meziroční srovnáníAdmosphere inzertní příjmy 1.Q 2012 - meziroční srovnání

Ceníková hodnota reklamního prostoru však nemusí vypovídat o investicích do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.