Holky před branou světa IT

Cenu evropského občana získaly letos pro Českou republiku humanitární organizace ADRA a zakladatelka projektu Czechitas Dita Přikrylová

Cenu evropského občana získaly letos pro Českou republiku humanitární organizace ADRA a zakladatelka projektu Czechitas Dita Přikrylová Zdroj: Evropská komise

Cenu evropského občana, kterou udílí Evropský parlament, získaly letos za Českou republiku humanitární organizace ADRA a Dita Přikrylová, zakladatelka projektu Czechitas.

Evropský parlament rozdává tato ocenění od roku 2008 a získávají je ti, kteří prosazují lepší vzájemné porozumění a bližší integraci mezi občany a členskými státy, uděluje se za zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie nebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty Listiny základních práv EU. Právo předkládat návrhy kandidátů mají poslanci Evropského parlamentu, přičemž každý z nich může předložit jeden návrh ročně.

Projekt Czechitas Dity Přikrylové prolamuje zažité stereotypy ve společnosti a snaží se o zvyšování technické a digitální gramotnosti všech žen. „Czechitas boří stereotypy se sympatickou lehkostí. Do světa IT ukazuje cestu ženám i dívkám, které by jinak možná těžko hledaly odvahu se na takové dobrodružství vydat. Principy projektu včetně dobrovolnické práce mne velmi oslovily,“ řekla europoslankyně Dita Charanzová, která Přikrylovou na cenu nominovala.

Cenu evropského občana získaly letos za Českou republiku organizace ADRA a zakladatelka projektu Czechitas Dita Přikrylová Cenu evropského občana získaly letos za Českou republiku organizace ADRA a zakladatelka projektu Czechitas Dita Přikrylová | Evropský parlament

„Czechitas se rozhodly ukázat holkám nástroje a cestu, jak zrealizovat jejich nápady, aniž by potřebovaly shánět ,ajťáka‘. Naším cílem je zlomit bariéry a stereotypy, které holkám brání vydat se do světa IT,“ dočtete se na webu projektu. Praktické naplnění cílů se odehrává zejména prostřednictvím workshopů, pravidelných kurzů a blogování. Vše vychází z předpokladu, že je nutné zbourat stereotyp o tom, že svět IT patří zejména mužům. „Věříme, že i holky mají vedle mužů v IT své místo,“ zní motto Czechitas.

Poselství téhle konkrétní ceny je právě v poukázání na nesamozřejmost toho, co by mnoha lidem v „sociálních bublinách“ mohlo připadat jako dávno samozřejmé.