Hrabe, hrabe poštovský panáček

pošťák

pošťák

Novela poštovního zákona zanmená, že konkurenti budou České poště muset odvádět desítky milionů ročně. Podle Asociace alternativních poštovních operátorů tak novela namísto otevření trhu omezí konkurenci.

Novela poštovního zákona, kterou v současné době projednává Poslanecká sněmovna, má umožnit úplnou liberalizaci trhu poštovních služeb od 1. ledna 2013 a umožnit tak vstup konkurence do tohoto odvětví. Podle analýzy Asociace alternativních poštovních operátorů (AAPO) však místo toho může mít zcela opačný výsledek. Výrazně menší poštovní operátoři by totiž na základě zákona měli odvádět desítky milionů korun ročně dominantní České poště. Poslance hospodářského výboru Poslanecké sněmovny s těmito výhradami seznámil Petr Angelis, místopředseda představenstva AAPO.

Zásadním problémem připravované novely je mechanismus financování takzvaných základních služeb. Jde o vymezený okruh služeb, které musejí být k dispozici občanům na celém území republiky za dostupné ceny – jde například o dodání poštovních zásilek do 2 kg, poštovních balíků do 10 kg, peněžních částek prostřednictvím poukázky a další.

„Tyto základní služby bude s největší pravděpodobností i po liberalizaci trhu poskytovat Česká pošta jako dominantní dodavatel s nejširší sítí poboček. Návrh zákona ale přímo počítá s tím, že půjde o prodělečnou činnost, na kterou budou prostřednictvím speciálního fondu přispívat České poště konkurenti,“ řekl Petr Angelis, místopředseda představenstva Asociace alternativních poštovních operátorů.

Při přípravě novely poštovního zákona byla AAPO ministerstvem průmyslu a obchodu informována o tom, že výše příspěvku do fondu bude omezena limitem 1,5 % tržeb alternativních operátorů. To by v podmínkách ČR představovalo celkovou roční částku mezi 10 až 20 miliony korun. Ve stávající podobě zákona však žádný limit stanoven není a konkurenti České pošty by tak mohli odvádět i desítky milionů korun ročně.

„Povinnost přispívat do fondu je vůči konkurentům České pošty doslova likvidační – místo, aby investovali prostředky do rozvoje vlastních služeb, budou je nuceni platit dominantnímu státnímu poskytovateli! To je zcela proti smyslu liberalizace trhu,“ dodal Petr Angelis.

Podle názoru AAPO by se cena základních služeb měla odvíjet od souvisejících nákladů, aby žádné dodatečné financování nebylo zapotřebí. Teprve v případě, pokud by se cena služeb stala nedostupnou, měl by zasáhnout stát a financování zajistit. „Směrnice EU, ze které novela poštovního zákona vychází, počítá s možností financování základních služeb ze strany státu. Je to logické, vždyť pouze stát může efektivně zkontrolovat, že poskytovatel poštovních služeb, který je navíc statní firmou, vykazuje pouze oprávněné a odůvodněné náklady. Alternativní poštovní operátoři takovou možnost kontroly absolutně nemají,“ uvedl Petr Angelis.

Financování základních služeb prostřednictvím speciálního fondu bylo v ČR již dříve použito v oblasti telekomunikací, kde se ale neosvědčilo a bylo zrušeno novelou z r. 2010 – náklady univerzální služby v telekomunikacích zde hradí stát.

Asociace alternativních poštovních operátorů je občanské sdružení podnikatelů, právnických a fyzických osob majících zájem na rozvoji poštovního trhu v ČR na bázi korektní hospodářské soutěže a v zájmu zákazníka a poskytujících poštovní služby v souladu s právem Evropských společenství a ve smyslu Zákona o poštovních službách.
Mezi cíle Asociace patří podpora rozvoje poštovních služeb v liberalizovaných segmentech poštovního trhu, aktivní snaha za plnou liberalizaci v nejkratším termínu, aktivní role při zastupování zájmů členů Asociace v procesu tvorby nové poštovní legislativy v souvislosti s úplnou liberalizací trhu poštovních služeb a dosažení rovnoprávného postavení alternativních poštovních operátorů na trhu poštovních služeb.